WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Управління якістю медичної допомоги. Складові якості медичної допомоги і контролю її безперервного удосконалення - Курсова робота

Управління якістю медичної допомоги. Складові якості медичної допомоги і контролю її безперервного удосконалення - Курсова робота

Таким чином, стандарти медичних технологій, які розроблені i впроваджені в кожному окремому медичному закладі, доцільно використовувати для оцінки його діяльності впродовж певного часу. Для проведення аналізу медико-соціальної i медико-економічної ефективності діяльності ЛПЗ різних рівнів, для визначення певного гарантованого рівня видів, обсягів i якості медичної допомоги необхідні уніфіковані стандарти медичних технологій та якості лікування, що мають єдине методологічне підґрунтя.

Робота щодо створення стандартів, які відповідають цим вимогам, була розпочата на галузевому piвнi в 1996 р. А в 1998 р. в Україні були вперше затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я від 27.07.98 р. № 226 "Тимчасові галузеві уніфіковані стандарти медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в ЛПЗ України" й "Тимчасові стандарти обсягів, діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування Дітей". Медичні стандарти розроблені за єдиною науково-методичною основою i за Адиними вимогами i критеріями, що в кінцевому результаті зумовило їх уніфікований характер. Стандарти охоплюють спеціалізовану i високоспіціалізовану медичну допомогу дорослому населенню з 30 медичних спеціальностей i дитячому населенню — з 26 спеціальностей. У розробленні стандартів брали участь, фахівці науково-дослідних інститутів МОЗ i АМН України під керівництвом головних спеціалістів Міністерства охорони здоров'я. Обґрунтування науково-методичних аспектів створення стандартів, функцій координації, підготовку до видання здійснено в Українському інституті громадського здоров'я.

Галузеві уніфіковані стандарти медичних технологій являють собою впорядковану послідовність діагностично-лікувальних заходів, їх видів i обсягів, критеріїв якості лікування відповідно до фінансових, ресурсних i кадрових можливостей медичних закладів України та сучасних наукових досягнень у медицині. У розроблених медичних стандартах представлені методи діагностики, терапевтичні та xipypгічні методи лікування, що відповідають сталим традиціям практичної медичної діяльності. Ці традиції були відображені в інструктивних матеріалах щодо надання медичної допомоги з урахуванням надбань української медичної школи.

Стандарти з розділів "Онкологія", "Гематологія" представлені протоколами лікування з зазначенням доз конкретних препаратів, шляхів уведення, кypciв лікування тощо. Це зумовлено тим, що лікування цих патологічних процесів потребує чіткого формалізованого опису (протоколу) діагностично-лікувального комплексу для отримання максимально можливого позитивного результату лікування. Можливість використання різних медичних технологій розширює поняття медичної допомоги як індивідуальної творчої праці лікаря.

Критерії якості лікування в медичних стандартах подані з визначенням суб'єктивних та об'єктивних показників:

- загальноклінічні (нормалізація apтepiального тиску, частоти серцевих скорочень,

зменшення або зникнення больового синдрому, нормалізація температури тіла та інші показники життєдіяльності організму);

  • лабораторні (нормалізація або покращення аналізів крові, сечі та ін);

  • морфологічні (покращення даних цито і гістологічних досліджень та інше); - інструментальні (нормалізація або покращення даних фібро бронхоскопії та ін); Оцінка якості кінцевого результату лікування є складною проблемою через зміни в характері пepe6iгy захворювань, а саме, поширеність хронічних процесів, що передбачає різноманітність критеріїв оцінки якості.

1.3. Стандарти медичних технологій

Упровадження стандартів медичних технологій слугує раціональному використанню pecypciв у закладах охорони здоров'я і дме змогу розрахувати оптимальні потреби у лікарських засобах. У медичній галузі України затверджений "Перелік лікарських зaco6iв, які дозволяється закуповувати закладам i установам охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів". До цього переліку увійшов увесь асортимент лікарських засобів вітчизняного виробництва та лікарських засобів імпортного виробництва, які не виробляються на українських підприємствах, для забезпечення медичної допомоги населенню згідно з затвердженими галузевими стандартами медичних технологій.

Упровадження галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги спрямоване на забезпечення гарантованого рівня та обсягу медичної допомоги відповідної якості та є інструментом контролю якості медичної допомоги, що надається відповідній групі хворих з даною нозологією.

Стандарти медичних технологій використовуються в системі державної акредитації закладів охорони здоров'я як один з критеріїв оцінки їх діяльності відповідно до рівня надання медичної допомоги.

За умов впровадження в Україні системи медичного страхування уніфіковані стандарти медичних технологій можуть бути документом для оцінки страховою компанією необхідних обсягів та якості медичної допомоги, яка надається лікувальним закладом, а також використовуватися для взаєморозрахунків між суб'єктами медичного страхування відповідно до cnoco6iв оплати стаціонарної допомоги.

Останнім часом для вирішення багатьох важливих завдань медичної галузі в Україні здійснюється розроблення, впровадження й удосконалення не тільки технологічних стандартів медичної допомоги, a i структурно-організаційних стандартів з акредитації закладів охорони здоров'я (МОЗ України, 1998 р.). Важливим напрямом, який нині почав активно реалізовуватись, є розроблення медико-економічних стандартів, які слугують визначенню співвідношення вартості медичної послуги, її якості та ефективності надання. Медико-економчні стандарти впроваджувались у середині 80-х років під час застосування в медичних закладах нового господарчого механізму (НГМ). У подальшому цей процес був загальмований. У нових умовах функціонування галузі з елементами ринкових механізмів удосконалення i впровадження медичних стандартів є вимогою часу. Першими на галузевому рівні затверджені медико-економічні стандарти стоматологічної допомоги I, II i III рівнів (амбулаторна допомога) (Одеський НДІ стоматологи, МОЗ України, 2000 р.). Слід зазначити, що в Peєcтpi галузевих нововведень (№12—13, 2000 р.) представленi стандарти якості діагностично-лікувального процесу в дерматології та венерології (Інститут дерматології i венерології АМН України, Український інститут громадського здоров'я МОЗ України).

Ще один напрям розвитку формалізованих технологій в Україні — це створення юридичних рекомендацій для окремих нозологічних форм. Biн активно розвивається в кардіохірургії, нейрохірургії, онкології та ін. У реаніматології та анестезіології використовуються стандарти-алгоритми, які визначаються як стандарти обсягу i послідовності діагностичних, лікувальних, організаційних заходів у певних часових інтервалах у вигляді алгоритму дій медичних працівників. Це забезпечує задану існуючою технологією якість, тобто встановлений мінімальний рівень вимог до якості. В останні роки у світовій медичній практиці вимоги до практичних рекомендацій, стандартів суттєво підвищились.

Усе це призвело до формування філософії, методології та практики нової медицини, що ґрунтується на доказах (evidence based medicine). Доказова медицина зумовила застосування нового типу діагностично-лікувальних рекомендацій, якіза ступенем вірогідності розділяють на три категорії. Медицина, що ґрунтується на доказах, або доказова медицина, використовує данні першого i другого класів (проспективних, рандомізованих, плацебоконтрольованих) клінічних досліджень. На сучасному етапі в oxopoнi здоров'я України ставиться за мету поступовий перехід до того, щоб yci peкомендації i, насамперед, клінічні, тобто призначені для лікарів, опиралися на вірогідні, отримані в контрольованих дослідженнях дані.


 
 

Цікаве

Загрузка...