WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Політична ситуація в Україні - Курсова робота

Політична ситуація в Україні - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Політична ситуація в Україні
План
Вступ 3
Розділ І. Сучасна політична ситуація в Україні: стан і розвиток 4
1.1. Політичне життя людини як суб'єкта суспільства 4
1.2. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні 5
1.3. Сутність проблеми та її актуальність 8
Розділ ІІ. Програма соціологічного дослідження з проблеми політичної ситуації в Україні 11
2.1. Проблемна ситуація та проблема 11
2.2. Об'єкт та предмет дослідження 12
2.3. Мета та завдання дослідження 12
2.4. Формулювання гіпотези 13
2.5. Розробка стратегічного та робочого планів дослідження 13
2.6. Методи досліджень, збору, аналізу даних 14
Розділ ІІІ. Аналіз результатів досліджень 16
Висновки та пропозиції 19
Список використаної літератури 21
Додаток 1. 22
Додаток 2. 24
Вступ
Сфера політики є найважливішим структурним елементом суспільного життя, одним з головних регуляторів соціальних відносин, що пронизує все суспільство.
Політичні аспекти присутні практично у всіх видах діяльності людей.
Політика як об'єкт наукового аналізу має багато вимірів і площин, привертає увагу представників усіх суспільних наук, що розглядають політичні об'єкти і феномени під різними кутами зору. Філософія вивчає політику як феномен світового розвитку і компонент людської цивілізації. Юриспруденція досліджує "стикову" взаємодію правових і державних норм та інститутів. Історію цікавлять факти щодо розвитку політичних інститутів та ідей. Психологія звертається до психологічних механізмів та стереотипів політичної поведінки людей. Політологія досліджує структуру політичних органів та інститутів, їх взаємовідносини (наприклад, законодавчої та виконавчої гілок влади), розстановку політичних сил в суспільстві тощо. Політична сфера привертає увагу і соціології, будучи об'єктом аналізу соціології політики (політичної соціології).
Сучасна політична ситуація в Україні - явище різнопланове і досить складне. Та найбільш актуальним на сьогоднішній день є конкретний аналіз політичної діяльності різних соціальних груп, вивчення політичних партій і рухів, поведінка і свідомість електорату. Саме це і становить мету даної роботи.
Основне завдання роботи - на прикладі конкретного соціального дослідження показати розвиток становлення політичної свідомості електорату в ході передвиборних та виборних компаній.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури.
Розділ І. Сучасна політична ситуація в Україні: стан і розвиток
1.1. Політичне життя людини як суб'єкта суспільства
Специфіка соціології політики, на відміну від філософії, юриспруденції, політології та інших наук, що вивчають сферу політики, виявляється в дослідженні її із соціологічних засад (із залученням власного потенціалу та інструментарію - концепцій, теорій, методів). Її проблематика - це передусім відносини між політикою та суспільством; соціальними і політичними інститутами; соціальною і політичною поведінкою різних соціальних груп: представленість інтересів, потреб соціальних груп у політиці державної влади, їх ставлення до неї, яке виявляється у суспільній думці (судженнях, оцінках) та в залученні людей до діяльності суспільно-політичних організацій, процесів тощо. Відповідно соціологія політики досліджує виникнення політичного феномену всередині соціального контексту. Тобто якщо соціологія досліджує людину в соціальному середовищі, то соціологія політики аналізує політичне життя з точки зору людини як суб'єкта суспільства.
Будучи елементом (компонентом) соціальної групи чи етнічної спільноти, особистість водночас є самостійним феноменом, який, залежно від конкретних обставин, "включається" в політичну діяльність, уособлює певний ступінь утілення політичної волі суспільства. Необхідність такого підходу зумовлена тим, що кожна людина в сучасному суспільстві є суб'єктом політичних відносин. Усунення людей від участі в політичному житті може мати серйозні негативні наслідки. Спроби ізолювати людей від політики ні до чого доброго не призводили. Політика давно вже стала долею більшості, і ця тенденція постійно посилюється. Усвідомлення та реалізація людьми політичних прав і свобод створили основу для їх участі в удосконаленні політичних відносин. Зріс вплив особистості завдяки її діяльності в політичних інститутах та організаціях.
На сучасному етапі розвитку людства політичне життя все більше характеризується активізацією масових суспільних рухів. Люди різної політичної орієнтації протестують проти мілітаризації, політики агресії та війни, расової та національної дискримінації, обмеження прав жінок, корупції, хижацького використання природних ресурсів і довкілля. Політичні лідери змушені зважати на позиції масових суспільних рухів, які нерідко висувають певні політичні вимоги (рух зелених).
Неабиякими є можливості впливу людей на різноманітні політичні процеси в умовах функціонування місцевого самоврядування. Саме на цьому рівні найефективнішими є узгодження інтересів, установок і настроїв людей та органів влади. Адже більшість із них байдужа до того, що відбувається на вершинах влади, виявляючи водночас неабиякий інтерес до того, що відбувається навколо них. Учені простежили закономірність: доки на місцевому рівні не утвердиться реальна участь людей у вирішенні актуальних питань життя, доти марними будуть їх намагання вплинути на це на високих рівнях влади.
1.2. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні
Сучасно українська соціологія політики активно використовує найкращі надбання світової соціологічної думки, стосовно конкретних соціологічних досліджень політичного життя і політичної сфери суспільства. Особливий інтерес в цьому плані становлять матеріали соціологічної служби Центру "Демократичні ініціативи", яка спільно з Інститутом соціології НАН України здійснило низку досліджень проблем соціально-політичного розвитку країни.
На їх підставі можна виділити декілька специфічних особливостей розгортання соціально-політичних процесів в Україні та їх відображення в політичній свідомості та діяльності молоді.
Щодо економічної політики молодої української держави можна зазначити, що населення країни у 1994 p. поділилося на два великі табори, представники яких займали протилежні позиції стосовно ряду питань. За перехід до ринкової економіки та зо інші зміни у цьому напрямку висловилась половина опитаних з усіх шести регіонів, лев'ячу частку з яких уособлюють жителі західного регіону і столиці республіки. Одночасно третина респондентів (переважно зі східного регіону) вважає за потрібне повернутися до економіки брежнєвського, або доперебудовного періоду. Близько половини опитаних підтримують приватний бізнес і підприємництво, біля третини заперечує правомірність їх існування.
Відповіді щодо бажаного політичного ладу в Україні

 
 

Цікаве

Загрузка...