WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Конфлікти в сім’ї - Курсова робота

Конфлікти в сім’ї - Курсова робота

Так, для досягнення першої мети доцільно запланувати такі завдання:
" з'ясування реального стану психологічного клімату в сім'ях та його вплив на успішність дітей у навчанні;
" виявлення ступеня конфліктного напруження дітей в навчанні;
" виявлення ступеня конфліктного напруження у сім'ї;
" встановлення характеру причин, що викликають появу конфлікту на особистісному рівні.
Досягнення другої мети буде можливе, якщо виконати такі завдання:
" накреслити допоміжні заходи, які сприяють розв'язанню існуючого конфлікту;
" виробити конкретні рекомендації, скеровані на уникнення конфліктів у майбутньому.
2.4. Формулювання гіпотез
Гіпотеза вконкретно-соціологічному дослідженні - це наукове припущення, яке висувають для можливого пояснення певних соціальних фактів, явищ і процесів, котре треба підтвердити або спростувати В методологічному плані гіпотеза служить з'єднувальною ланкою між теоретичною концепцією та емпіричною базою дослідження. Її висувають для перевірки тих залежностей, які внесені до теоретичної схеми і на вивчення яких скеровані завдання дослідження. У цьому сенсі гіпотеза є своєрідним прогнозом їх очікуваного розв'язання, який може і не виправдатися, що не применшує її цінності. Важливим є те, що її висунення дає змогу зробити обґрунтований перехід від теоретичних понять до емпіричних даних.
Усі гіпотези поділяються на гіпотези-підстави і гіпотези-наслідки, які виводяться з перших. У даному разі можна виділити таку гіпотезу-підставу: основною причиною виникнення конфліктів між батьками та дітьми-підлітками є та, яка пов'язана з особистісними характеристиками батьків, дітей та невиправданими вимогами одних до інших, що має своїм наслідком незадоволення одних одними і зростання напруженості у сім'ях. Формування цієї основної гіпотези супроводжується висуненням гіпотез-наслідків:
" можна припустити, що незадоволення дітей батьками та батьків дітьми зумовлена матеріальними труднощами в сім'ї;
" можна припустити, що батьки мають слабку теоретичну підготовку у галузі педагогіки;
" можна уявити, що основним способом розв'язання цього конфлікту виступатиме індивідуальна робота психологів та педагогів окремо з дітьми і батьками з конфліктних сімей. Якщо це не погасить конфлікт зовсім, то хоча б пом'якшіть його протікання.
2.5. Розробка стратегічного та робочого планів досліджень
Перш ніж приступити до дослідження, соціолог звертає увагу на наявність інформації про досліджуваний об'єкт. Саме на основі знань про об'єкт перед збиранням емпіричних даних розробляються гіпотези соціологічного дослідження. Відповідно них, а також цілей і завдань будують стратегічний план соціологічного дослідження.
Існує три варіанти стратегічного плану дослідження:
o пошуковий;
o аналітичний;
o експертний.
Пошуковий варіант плану застосовують у тому розі, коли про об'єкт та предмет дослідження нема чітких і ясних уявлень. Тоді така різновидність стратегічного плану має на меті уточнення проблеми і формулювання гіпотез.
В нашому випадку план матиме такий вигляд:
І. Вивчення та опрацювання наявності літератури з питань сім'ї та взаємовідносин батьків і дітей.
Вересень - жовтень
ІІ. Проведення інтерв'ю з експертами (спеціалістами-науковцями та спеціалістами-практиками).
Жовтень - листопад
ІІІ. Проведення спостереження за носіями проблемної ситуації (дітьми та батьками).
Жовтень
Робочий план проведення соціологічного дослідження "Конфлікти між батьками і дітьми"
1. ЕТАП ПІДГОТОВКИ ДО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Обговорення і затвердження програми конкретно-соціологічного дослідження.
1.2. Складання проекту вибірки і бланку її коректування.
1.3. Розробка інструкцій для групи, що займатиметься збиранням первинної соціологічної інформації.
1.4. Тиражування (друкування і розмноження) методичного інструментарію для проведення пробного (пілотажного) дослідження.
1.5. Проведення пробного дослідження.
1.6. Аналіз результатів пробного дослідження.
1.7. Внесення корективів у програму, методичні документи та інструкції щодо опитування відповідно до підсумків пробного дослідження.
1.8. Тиражування методичного інструментарію для масового збирання інформації.
1.9. Формування групи збирання первинної інформації
(анкетерів).
1.10. Інструктаж і навчання анкетерів.
2. ЕТАП ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Узгодження організаційних питань польового дослідження з представниками школи.
2.2. Підготовка респондентів до дослідження.
2.3. Проведення польового дослідження (масового збирання первинної інформації).
3. ПІДГОТОВКА ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДО П ОПРАЦЮВАННЯ ТА ОБРОБКА НА КОМП'ЮТЕРАХ
3.1. Розробка інструкції для вибракування неправильно заповнених анкет.
3.2. Вибракування непридатних для обробки анкет.
3.3. Виписування одержаних відповідей на відкриті питання для їх подальшої типологізації.
3.4. Розробка інструкції щодо кодування відкритих питань.
3.5. Кодування відкритих питань.
3.6. Складання програми для комп'ютера.
3.7. Перенесення одержаної інформації з анкет до комп'ютера.
3.8. Обробка первинної соціологічної інформації на комп'ютері.
4. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ, ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ
4.1. Аналіз результатів дослідження і підготовка попереднього звіту.
4.2. Науково-практичне обговорення попереднього звіту, висновків і рекомендацій за підсумками дослідження.
4.3. Доопрацювання і затвердження остаточного звіту, висновків і рекомендацій за підсумками дослідження.
4.4. Підготовка і затвердження аналітичної довідки за підсумками дослідження для органів управління і зацікавлених сторін.
2.6. Методи дослідження, збору, аналізу даних
Серед методів збору первинної соціальної інформації найпопулярнішим є метод опитування.
Опитування - метод збору соціальної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (інтерв'ю) чи опосередкованого (анкетування) соціально-психологічного спілкування соціолога і респондента шляхом реєстрації відповідей респондентів на сформульовані запитання.
За допомогою опитування можна одержати інформацію, яка не завжди відображена в документальних джерелах чи доступна прямому спостереженню. До опитування вдаються, коли необхідним, а часто і єдиним, джерелом інформації є людина - безпосередній учасник, представник, носій досліджуваних явища чи процесу. Вербальна (словесна) інформація, одержана завдяки цьому методу, значно багатша, ніж невербальна. Вона легше піддається

 
 

Цікаве

Загрузка...