WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Конфлікти в сім’ї - Курсова робота

Конфлікти в сім’ї - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Тема:
Конфлікти в сім'ї
План
Вступ 3
Розділ І. Особливості конфліктів у сім'ї 4
1.1. Поняття конфлікту, види та типи конфліктів 4
1.3. Соціоніка про конфлікти та їх вирішення 5
1.4. Сутність проблеми та її актуальність 7
Розділ ІІ. Програма соціологічного дослідження з проблеми конфліктів у сім'ї 9
2.1. Проблемна ситуація та проблема 9
2.2. Об'єкт та предмет дослідження 10
2.3. Мета та завдання дослідження 10
2.4. Формулювання гіпотез 11
2.5. Розробка стратегічного та робочого планів досліджень 12
2.6. Методи дослідження, збору, аналізу даних 15
Розділ ІІІ. Аналіз результатів дослідження 19
Висновки та пропозиції 21
Список використаної літератури 23
Додаток 1. 24
Додаток 2. 26
Вступ
Сім'я - головний осередок суспільства. Вона відіграє надзвичайну роль у його життєдіяльності - через фізичну й соціокультурну зміну поколінь забезпечує можливість існування суспільства. У сім'ї створюється найбільше суспільне багатство - людина. Тут вона народжується і формується як особистість. Це та клітинка, з котрої розпочинається будь-яка держава. Немає країни без сім'ї, сімейно-родинних відносин.
Без сім'ї неможливе відтворення населення, його соціалізація і, нарешті, неможливе утворення всіх інших соціальних інституцій. Саме рівень розвитку сім'ї разом з характером праці зумовлюють суспільний порядок, за яким живуть люди в різних державах, за різних історичних умов.
Водночас функціонування сім'ї є результатом специфічних соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві. Отже, сім'я - це ніби проміжний стан між суспільством та індивідом.
З огляду на особливу значущість сім'ї для життєдіяльності суспільства соціологи приділяють багато уваги її вивченню. Відтоді, коли соціологія сім'ї сформувалася як самостійна наукова галузь, проведено вже кількадесят тисяч досліджень щодо найрізноманітніших сфер сімейного життя.
Особливо актуальною темою сьогодення є вивчення конфліктів в сім'ї.
Мета даної роботи - окреслити особливості конфліктів в сучасній сім'ї та на прикладі конкретного соціологічного дослідження ("Конфлікти між батьками та дітьми") виробити рекомендації щодо усунення цих конфліктів.
Головне завдання, яке ставить перед собою автор роботи - розробити програму соціологічного дослідження з проблеми конфліктів між батьками та дітьми та показати методику її реалізації.
Робота має таку структуру: вступ, три основних розділи, висновки та пропозиції, список використаної літератури, додатки.
Розділ І. Особливості конфліктів у сім'ї
1.1. Поняття конфлікту, види та типи конфліктів
Міжособистісні стосунки чоловіка та дружини можуть зазнавати постійних змін на різних етапах подружнього життя: у перші місяці спільного життя; у період народження дітей, особливо першої дитини; на етапі їх виховання у середньому віці шлюбу; у період старіння. Тому практично жодна сім'я не обходиться без конфліктів.
Причини виникнення конфліктів можуть бути різними: на основі незадоволеної потреби у визнанні значимості власного "Я", посягання на почуття гідності з боку партнера, його зневажливе ставлення; незадоволення сексуальних потреб одного або обох партнерів; відсутність позитивних емоцій; психологічне відчуження чоловіка і дружини; пристрасть чоловіка, дружини чи обох до алкогольних напоїв, азартних ігор чи інших захоплень, які породжують марнотратство; розбіжності фінансового характеру, надмірні потреби одного із подружжя; у зв'язку з домашнім благоустроєм, розподілом праці в сім'ї, веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми; різні інтереси, смаки щодо проведення вільного часу тощо. Конфлікти ще не свідчать про неблагополучність сім'ї. Часто вони сприяють порозумінню подружжя. Серйозні проблеми виникають тоді, коли конфлікти набувають затяжного, хронічного характеру і мають негативні наслідки для членів сім'ї. Тому нераціональною є установка на уникнення конфліктів узагалі і шкідливою є їх недооцінка. Стійкі й невирішені конфлікти зумовлюють постійне напруження в сім'ї, яке може спричинити її дезорганізацію та розпад.
Характерним проявом кризи сучасної сім'ї є висока розлучуваність шлюбних пар. Соціальні наслідки цього негативні: більша частина розлучених чоловіків і жінок тривалий час не мають загалом змоги чи бажання вступити у повторний шлюб, а чимало розлучених жінок, які мають дітей, зовсім не вступають у шлюб; можливості дітонародження розлучених жінок залишаються нереалізованими, що негативно впливає на процеси розширеного відтворення населення; збільшується кількість неповних сімей, у яких дитина виховується одним із батьків. Обставини, які призводять до розлучення, спричиняють нервові розлади, захворювання як у батьків, так і в дітей; складною соціально-психологічною проблемою стає самотність.
1.3. Соціоніка про конфлікти та їх вирішення
Найпоширенішими засобами вирішення конфлікту є:
- усунення причин конфлікту, подолання образу "ворога", що склався у конфліктуючих сторін;
- зміна вимог однієї зі сторін, коли опонент іде на певні поступки. Інколи обидві сторони погоджуються на компроміс у зв'язку з виснаженням ресурсів, втручанням третьої сторони;
- боротьба, яка передбачає перемогу однієї зі сторін;
- консенсус, який є згодою значної більшості учасників конфлікту щодо його головних питань. Консенсус може бути основним (відображує ступінь єдності цілей та цінностей), процедурним (встановлює правила дій), на рівні відношення до політики, влади, керівництва. Часто конфліктуючі сторони різко обмежують можливості вирішення конфлікту шляхом консенсусу.
Вирішення конфлікту є однією з форм подолання конфліктної ситуації. З-поміж інших часто використовуються:
- урегулювання конфлікту - відрізняється від вирішення тим, що в усуненні протиріч між конфліктантами бере участь третя сторона;
- затухання конфлікту - тимчасове припинення протидії при збереженні напруги та протиріччя, за якого конфлікт набуває прихованої форми; відбувається внаслідок втрати мотиву до боротьби, зниження значущості цілі, переорієнтації мотивації конфліктантів, виснаження ресурсів;
- переростання в інший конфлікт - настає, коли у відносинах сторін виникає нове, більш значуще протиріччя;
- усунення конфлікту - полягає у ліквідації його структурних елементів за допомогою припинення на тривалий час взаємодії опонентів, усунення об'єкта конфлікту, подолання дефіциту об'єкта конфлікту, вилучення з конфліктної ситуації одного з конфліктантів.
На практиці все це виявляється як перемога однієї зі сторін,

 
 

Цікаве

Загрузка...