WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку - Курсова робота

Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку - Курсова робота

секретаря і його заступників.
Міністерство праці і соціальної політики України і більш 3,5 тисяч його регіональних підрозділів - унікальна державна структура, що здійснює соціальний захист людини протягом усього його життя. Сьогодні в соціальній сфері працює більш 140 тисяч співробітників, що виконують функції соціального обслуговування населення1.
3.2. Пенсійний фонд України
З питань соціального захисту населення з Міністерством праці і соціальної політики України тісно співробітничає Пенсійний фонд України. Він також є центральним органом виконавчої влади і здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення в країні. Його основною задачею є участь у реалізації державної політики в сфері пенсійного забезпечення і соціального страхування; забезпечення збору й акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій і інших соціальних виплат, що здійснюються з Пенсійного фонду; цілеспрямоване використання коштів фонду, здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконалення методів фінансового планування, звітності і системи контролю за витратою коштів. Обсяг цих коштів дуже великий. Бюджет Пенсійного фонду України на 2002 рік складає 16,4 млрд. грн.
Фонд, як самостійна фінансово-банківська система діє в Україні з 1992 року. Він був створений на базі Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР.
Пенсійний фонд України, відповідно до покладеного на нього завдань, бере участь у розробці проекту Державного бюджету; планує доходи і витрати, розробляє проект бюджету фонду і представляє його на затвердження Кабінету Міністрів України, складає звіт про виконання бюджету фонду і виконує інші функції, передбачені Положенням про нього.
Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо і через управління фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, а також відділення фонду в районах, містах і районах у містах.
Найближчим часомпередбачено цілком передати функції управління соціальним забезпеченням Пенсійному фонду України. Такий експеримент зараз проводиться в багатьох областях України, а у Львівській області й в інших регіонах країни управління соціальним захистом населення вже здійснюється органами Пенсійного фонду. Проведений експеримент підтвердив ефективність об'єднання в одному органі функцій управління соціальним захистом населення.
3.3. Державні адміністрації
Великий обсяг управлінської роботи виконують виконавчі органи Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міської державної адміністрації. Коло повноважень державних адміністрацій в сфері соціального забезпечення і соціального захисту населення визначено ст. 23 Закону України від 9 квітня 1999 р. "Про місцеві державні адміністрації"1.
Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері соціального захисту населення закріплені в Законі України від 21 травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування".
Безпосередню організаторську роботу з соціального забезпечення виконують у кожному регіоні спеціально створені для цього обласні, а в містах Києві і Севастополеві - міські управління праці і соціального захисту населення. Так, повноваження обласного, Київського і Севастопольського міських управлінь визначені п.4. Типового положення про Головне управління праці і соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації і управління праці і соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2000 р. № 1498.1
Головне в діяльності обласних управлінь - організаторська робота з забезпечення на відповідній території реалізації державної політики в сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і належних умов праці, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту й обслуговування населення, у тому числі громадян, що потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави.
Організаторська робота в сфері управління соціальним захистом містить у собі систему заходів для підбора і підвищення кваліфікації працівників апарата, перевірки й оцінки їх в практичних справах, контроль фактичного виконання завдань і рішень керівних органів.
В обласних управліннях робота спрямована на підвищення відповідальності працівників апарата управління за доручену справу; удосконалювання взаємин між структурними підрозділами, робота з кадрами в районних управліннях; планування й облік роботи; узагальнення і поширення досвіду роботи, методична допомога районним управлінням.
Організаційна робота повинна грунтуватися на науковій організації праці. Застосування наукової організації праці в органи соціального захисту означає постійний зріст професійних якостей робітників, додержання державної та трудової дисципліни, використання сучасних методів праці.
Обласне управління повинно постійно надавати практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу районним відділам; сприяти створенню єдиного автоматизованого банку даних персоніфікованого обліку в системі загальнооб'язкового державного пенсійного страхування; організовувати роботу, пов'язану з пенсійним забезпеченням громадян, наданням адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, пільг інвалідам, ветеранам війни та праці, особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; розвивати недержавні форми пенсійного забезпечення.
В організаційній роботі обласних управлінь важливе значення має своєчасне отримання інформації про діяльність підконтрольних органів, виконанні ними важливих постанов Кабінету Міністрів України, окремих наказів Мінпраці України, інших центральних та міських органів виконавчої влади. Джерелами інформації служать бухгалтерська та статистична звітності, матеріали перевірок та ревізій, а також листи, заяви та скарги громадян.1
Ряд своїх повноважень у сфері соціального захисту населення обласне управління виконує за допомогою і взаємодією з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації й органами місцевого самоврядування. Управління має право залучати до розгляду окремих питань фахівців інших структурних підрозділів обласної адміністрації за узгодженням з їх керівниками, одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування документи й інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов'язків.
Керівництво діяльністю управління здійснює начальник управління. Він несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління задач і обов'язків, встановлює ступінь відповідальності заступників

 
 

Цікаве

Загрузка...