WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку - Курсова робота

Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку - Курсова робота

удосконалювання правової бази, що стосується пенсійної реформи, медичного, соціального страхування, соціальної підтримки сімей з дітьми.
Верховна Рада України є органом загальної компетенції.
Винятково важлива роль у розробці і проведенні в життя соціальної політики належить Президенту України. Він затверджує національні програми соціального захисту населення, призначає членів Кабінету Міністрів України, підписує закони, приймає укази з питань соціального захисту, у тому числі по пенсійному забезпеченню, захисту малозабезпечених сімей, по боротьбі з бідністю, попередженню виробничого травмування та професійних захворювань, трудової реабілітації інвалідів та інше.
До ведення Кабінету Міністрів України, як вищого органу в системі виконавчої влади, відносяться питання, пов'язані з реалізацією та дотриманням гарантій прав громадян, що передбачені законодавством по соціальному захисту, проведенням в життя єдиної соціальної політики. Кабінет Міністрів розробляє та здійснює через систему органів виконавчої влади загальнодержавні програми соціально-економічного розвитку країни, приймає або затверджує нормативні акти, що регламентують діяльність органів соціального захисту населення. Так Кабінет Міністрів прийняв ряд нормативних актів з організації роботи органів соціального забезпечення, медично -соціальної експертної комісії, професійної реабілітації інвалідів, щодо розмірів пенсій та інше.
Важливу роль відіграють судові органи. Це самостійна структурна гілка влади, яка виконує функції захисту прав і законних інтересів громадян в сфері соціального забезпечення. Суди розглядають скарги громадян на рішення органів, що призначають пенсії, встановлюють юридичні факти, що мають значення для пенсійного забезпечення, виносять рішення провідшкодування шкоди робітникам, що постраждали внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання на виробництві, про задоволення регресних вимог органів соціального захисту до підприємств. Поволі накопичується досвід розгляду в судах справ про компенсації моральної шкоди, спричиненої громадянам несвоєчасною виплатою або незаконним зменшенням розміру пенсії за вини органів соціального захисту, про необгрунтовані рішення медико-соціальної експертної комісії (МСЭК) про визнання чи невизнання непрацездатного громадянина інвалідом і т.п.
3.1. Міністерство праці і соціальної політики України
Центральним органом виконавчої влади в сфері соціального захисту є Міністерство праці і соціальної політики України (Мінпраці України). У своїй діяльності Міністерство керується законами й іншими нормативними актами, а також Положенням про Міністерство праці та соціальної політики України1, затвердженим Указом Президента України від 30.08.2000 № 1035/2000. У цьому Положенні визначені головні задачі і повноваження міністерства, компетенція міністра і колегії, порядок твердження структури, чисельності і штатного розкладу центрального апарата Міністерства.
Основними задачами Міністерства є:
участь у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики в сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування і стимулювання праці, охорони й умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин;
управління діяльністю державної служби зайнятості, здійснення заходів, зв'язаних з ефективним функціонуванням ринку праці, сприяння раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню якості і конкурентноздатності робочої сили;
розробка і здійснення заходів для посилення мотивації до праці, удосконалення її оплати, організації і нормування;
здійснення комплексного управління охороною праці і державного нагляду за дотриманням у процесі трудової діяльності вимог по безпеці, гігієні праці і виробничого середовища;
забезпечення через систему підлеглих йому органів реалізації права громадян на соціальний захист шляхом надання своєчасної й адресної соціальної підтримки, у тому числі державних субсидій малозабезпеченим громадянам, у випадку втрати годувальника, працездатності, досягнення пенсійного віку і т.д.;
забезпечення розвитку соціально-трудових відносин, захисту прав працюючих громадян через встановлення відповідних стандартів охорони й умов праці і нагляду за їх дотриманням роботодавцями.
Відповідно до викладених задач міністерство проводить роботу з організації соціального захисту населення в країні, з підбору, підготовки і підвищення кваліфікації працівників своєї системи і правильному їх використанню. Воно здійснює у встановленому порядку зв'язки з міжнародними організаціями соціального забезпечення, з міністерствами соціального захисту закордонних країн (наприклад, бере участь у підготовці міжурядових угод про соціальне забезпечення, бере участь у міжнародних і національних форумах, з'їздах, конференціях) і т.д.
Мінпраці України очолює Міністр, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України у встановленому законодавством порядку. Через Міністра Кабінет Міністрів України направляє і координує діяльність Державного комітету України по справах ветеранів.
Міністр має заступників, що призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до законодавства. Міністр розподіляє обов'язки між своїми заступниками, встановлює ступінь відповідальності заступників Міністра, начальників управлінь і інших структурних підрозділів центрального апарата Міністерства.
Міністр керує Міністерством, здійснює управління в сфері зайнятості, соціального страхування, оплати, нормування і стимулювання праці, охорони й умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин, направляє і координує діяльність інших органів виконавчої влади з питань, віднесених до його ведення, особисто відповідає за розробку і впровадження Програми діяльності Кабінету Міністрів з відповідних питань, реалізацію державної політики у визначеній сфері.
Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів за виконання покладених на міністерство завдань і обов'язків у сфері праці і соціальної політики.
У міністерстві створена колегія в складі Міністра (голови), його заступників за посадою, а також керівників структурних підрозділів Мінпраці України. Колегія розглядає на своїх засіданнях найважливіші питання діяльності Міністерства.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.
Структура і чисельність працівників центрального апарата Міністерства затверджується Кабінетом Міністрів України. Структура управлінь, відділів і інших окремих підрозділів Міністерства і положення про них затверджує Міністр.
В Міністерстві введені посади Державного

 
 

Цікаве

Загрузка...