WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку - Курсова робота

Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку - Курсова робота

гарантуються Основним Законом держави. В численних зверненнях і скаргах до Уповноваженого з прав людини літні люди дуже гостро ставлять питання дотримання їх конституційних прав на достатній життєвий рівень, а також засвідчують, що владні структури не ставляться з належною відповідальністю до вирішення проблем малозахищених верств населення. Так, у 2002 р. потреби на утримання соціальних стаціонарних установ було профінансовано лише на дві третини. У найскрутнішому становищі опинилися будинки-інтернати Київської області, на утримання яких фінансування становило 30% від потреби. В той же час виконання дохідної частини місцевого бюджету Київської області становило 106%. Адже була реальна можливість для більш відчутної допомоги літнім людям. Аналогічний стан з фінансуванням будинків-інтернатів у Кіровоградській області (40% від потреби). В цілому в Україні на кінець 2002 р. за місцем проживання не мали обслуговування 50 тис. одиноких громадян похилого віку та інвалідів.
Конституцією України, законами України "Про пенсійнезабезпечення", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України", іншими нормативними актами гарантується соціальна захищеність пенсіонерів шляхом встановлення пенсій на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум, а також регулярного перегляду її розмірів. Громадяни України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні, мають право на пенсію нарівні з громадянами України на умовах, передбачених законодавством або міждержавними угодами. Пенсійне забезпечення громадян України, що проживають за її межами, провадиться на основі двосторонніх договорів з іншими державами.
Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України" визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Управління державної охорони, Служби безпеки України, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи та членів їх сімей.
Середній розмір пенсії є нижчим від мінімальних потреб. А вимоги ст.48 Конституції України щодо достатнього життєвого рівня не наповнюються реальним змістом.
Розділ 2. Організаційно-правові форми і види соціального забезпечення в Україні
Згідно діючого законодавства України, яке є ще досить не досконалим у порівнянні з законодавством по питаннях соціального забезпечення розвинутих країн, соціальне забезпечення в Україні виступає в декількох організаційно-правових формах і видах, що пов'язано із специфікою забезпечення окремих категорій громадян. Усі вони визначені Конституцією України, діючим законодавством і характеризують соціальне забезпечення із зовнішнього боку - з боку його організації.
В Україні розвиваються наступні форми соціального забезпечення:
1) обов'язкове державне пенсійне страхування;
2) обов'язкове державне соціальне страхування працівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності;
3) соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань з Державного бюджету України;
4) забезпечення за рахунок коштів соціальних фондів підприємств, творчих об'єднань, благодійних організацій і приватних добровільних внесків громадян;
5) утримання непрацездатних громадян у державних, комунальних і інших установах соціального призначення;
6) адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, непрацездатним громадянам за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів;
7) недержавне пенсійне забезпечення громадян по договорах працівників з роботодавцями, недержавними пенсійними фондами і приватними пенсійними системами.
Для кожної з цих форм соціального забезпечення, як правило, специфічні: контингент забезпечуваних; джерело фінансування, з якого провадиться забезпечення; види забезпечення (обслуговування); органи, що здійснюють його.
2.1. Обов'язкове державне пенсійне страхування
Обов'язкове державне пенсійне страхування являє собою здійснювану державою, Пенсійним фондом України, систему матеріального забезпечення непрацездатних громадян пенсіями та іншими видами забезпечення й обслуговування, передбаченими законодавством. Пенсійне страхування має державно-обов'язковий характер: кожне підприємство, установа, організація, фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю, підлягають обов'язкової реєстрації як страхувальника, а всі працівники найманої праці з моменту надходження на роботу вважаються застрахованими. Найближчим часом буде прийнятий новий Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", проект якого розглядається у Верховній Раді України.
Основними коштами Пенсійного фонду є збори страхувальників на обов'язкове державне пенсійне страхування, розмір яких порівнюється сумою виплаченої заробітної плати й інших видів доходів .
За рахунок коштів Пенсійного фонду виплачуються трудові пенсії за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років і інші види соціальних виплат, передбачені законодавством.
Управління фінансами пенсійного забезпечення покладено на Пенсійний фонд України і його обласні, міські управління і відділення в районах, містах і районах у містах, що створюють загальну систему органів управління пенсійним забезпеченням у країні.
2.2. Обов'язкове державне соціальне страхування
Другою суміжною формою соціального забезпечення є обов'язкове державне соціальне страхування працівників підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності. Ця форма являє собою систему забезпечення працівників і членів їхніх сімей у період соціально-трудових відносин. Джерелом фінансування в даному випадку є фонди соціального страхування України.
Фонди соціального страхування створюються за рахунок зборів страхувальників (фізичних і юридичних осіб у встановлених відсотках) до об'єктів оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності й осіб, що працюють на умовах трудового договору. За рахунок фондів працівникам виплачується допомога по безробіттю, від нещасливих випадків на виробництві, по тимчасовій непрацездатності, вагітності і родам, на народження дитини і на поховання, а також виділяються кошти на придбання путівок на санаторно-курортне лікування працівників і членів їхніх сімей.
Здійснення соціального страхування покладено на правління і

 
 

Цікаве

Загрузка...