WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку - Курсова робота

Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку - Курсова робота

начальника управління, керівників структурних підрозділів.
Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах Державного казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету.
3.4. Повноваження районних управлінь праці і соціального захисту населення
Правові й організаційні основи діяльності районних управлінь праці і соціального захисту визначені Типовим положенням про управління праці і соціального захисту населення районної, районної в містах Києві і Севастополеві державної адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2000 року № 1498. Управління соціального захисту є структурним підрозділом місцевого органа виконавчої влади. Воно є підзвітним і підконтрольним районній адміністрації і Головному управлінню праці і соціального захисту обласної державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування.
Районне управління соціального захисту очолює начальник управління, що призначається на посаду і звільняється з неї головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником Головного управління праці і соціального захисту обласної державної адміністрації. Начальник управління керує всією діяльністю управління, організує його роботу, забезпечує виконання задач покладених на управління, і звітує про пророблену роботу у встановленому порядку. Він складає річний і квартальний плани управління, організує і контролює їхнє виконання, підписує всю службову документацію, що виходить з управління.
У межах компетенції управління начальник управління видає накази і підписує розпорядження про призначення і перерахунок пенсій, веде прийом громадян, розглядає їхні заяви і скарги. На начальника управління покладається обов'язок по розробці структури, штатного розкладу управління і функціональних обов'язків його працівників.
Функції працівників управління визначаються нормативними актами, в яких вказуються повноваження начальника управління, права й обов'язки фахівців управління.
В апараті управління зайняте невелике число працівників: заступники начальника управління (там, де такі посади передбачені штатним розкладом), - головні фахівці, фахівці, начальники галузевих відділів. У міських управліннях працює 35-40 співробітників, ав сільських районах 25-30 осіб.
Пріоритетним напрямком діяльності районних управлінь був і залишається соціальний захист населення, представлення соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам, а після передачі функцій по призначенню і виплаті пенсій Пенсійному фонду - здійснення контролю за їхнім призначенням і виплатою. Районні управління приймають імперативні, владні рішення про призначення соціальної допомоги, на які не можуть не зважати інші державні органи, підприємства, установи, організації і громадяни.
Особливе місце в управліннях займає організація прийому громадян і розгляди листів. Прийом відвідувачів і розгляд їхніх звертань - один з основних показників, що характеризують роботу управлінь соціального захисту. Звичайно прийом громадян по пенсійних і інших питаннях здійснюється начальником управління, його заступниками, начальниками галузевих відділів і головними фахівцями управління. У деяких управліннях він проводиться щодня, а в деяких установлюються визначені дні і години прийому. Громадяни звертаються в управління соціального захисту з різними проханнями соціально-побутового характеру (про призначення і перерахунок пенсій, працевлаштування інвалідів, направлення їх на медико-соціальну експертну комісію, влаштування в будинок-інтернат для старих і інвалідів, надання житлово-комунальних субсидій тощо)
Однак, в чому б не полягало прохання громадянина, працівники управління повинні прийняти всі залежні від них міри до її задоволення, якщо вимога того, хто звернувся, законна. Управління соціального захисту зобов'язано сприяти громадянам в одержанні необхідних для призначення пенсій документів, запитувати їх від підприємств, організацій і архівів, давати обґрунтовані і юридично грамотні довідки і роз'яснення з питань соціального забезпечення.
Діяльність районних управлінь заснована на нормах права, що регулюють відносини в сфері соціального захисту. Дотримання управліннями законності багато в чому залежить від стану в них систематизації законодавства про соціальне забезпечення.
Районні управління соціального захисту виконують великий обсяг роботи по підготовці пенсійних справ і документів для призначення (перерахунків) пенсій і інших виплат, консультуванню підприємств і організацій з питань, що відноситься до компетенції управління. Підготовка справ звичайно закінчується представленням їх для призначення пенсій. Підготовляючи пенсійні справи, працівники управління насамперед перевіряють документи, що підтверджують наявність права на пенсію і її розмір.
Спеціальний блок питань - це виконання районними управліннями функцій по соціальному обслуговуванню пенсіонерів і інвалідів. Вони полягають в основному в професійній реабілітації, працевлаштуванні інвалідів, санаторно-курортному лікуванні, приміщенні нужденних осіб у будинки-інтернати для старих і інвалідів, наданні протезно-ортопедичної допомоги, забезпеченні транспортними засобами, наданні субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Порядок надання того чи іншого виду соціальних послуг регламентується спеціальним законодавством.
Управління оформляють різні матеріали по соціальному обслуговуванню. Вони готують документи для органів місцевого самоврядування і виконавчої влади про встановлення піклування, шефства над інвалідами і самотніми старими громадянами, створюють мережу й організують роботу центрів соціального обслуговування пенсіонерів і інвалідів.
Таким чином, практика роботи районних управлінь соціального захисту свідчить, що вони наділені дуже важливими повноваженнями. Саме в цій ланці управління йде найбільш інтенсивна оперативна робота із соціального обслуговування населення. На нього покладається основна вага здійснення соціальної роботи. І компетентність цієї ланки управління повинна бути дуже високою.
Районні управління, можна сказати, виконують функції первинного органа, що керує соціальним забезпеченням. Вони безпосередньо здійснюють захист прав і законних інтересів непрацездатних, інвалідів, ветеранів війни і праці, малозабезпечених сімей.
Можна з упевненістю сказати, що управління соціальним забезпеченням являє собою дуже важливу і складну частину загальної системи державного управління. Йому властиві ті ж принципи, що характерні для управління взагалі, хоча тут є свої особливості. Воно повинно бути засноване насамперед на принципі законності, що має сьогодні велике значення, тому що йде процес формування

 
 

Цікаве

Загрузка...