WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку - Курсова робота

Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку
ПЛАН
Вступ ……………………………………………………………………………....……………2.
Розділ 1.Основні теоретичні і правові засади соціальної політики України
стосово людей похилого віку…………………………………………………………………..4.
1.1. Поняття соціальної геронтології, історичні аспекти її розвитку…..……………5.
1.2. Законодавчі основи забезпечення життєдіяльності осіб похилого віку.………..10.
Розділ 2. Організаційно-правові форми і види соціального забезпечення
в Україні.............................……………………………………………………………………..12.
2.1. Обов'язкове державне пенсійне страхування.…...……………………………….13.
2.2. Обов'язкове державне соціальне страхування….……….………………………..14.
2.3. Соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань
з Державного бюджету України……….………..………………….………………14.
2.4. Забезпечення за рахунок коштів соціальних фондів підприємств,
творчих об'єднань, благодійних організацій і приватних
добровільних внесків громадян..………..…………….………….……..………….15.
2. 5. Утримання непрацездатних громадян у державних,
комунальних і інших установах соціального призначення……...…..…………..16.
2.6. Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям і непрацездатним
громадянам за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів…….………...17.
2.7. Недержавне пенсійне забезпечення .……………………….……….……………..18.
Розділ 3. Система державних органів управління в сфері соціального
захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого
віку, їх організаційна форма та повноваження …………………………………..19.
3.1. Міністерство праці і соціальної політики України………...……………………..21.
3.2. Пенсійний фонд України………………………………………………….………..23.
3.3. Державні адміністрації…………………………………..………………..……….24.
3.4. Повноваження районних управлінь праці і соціального захисту
населення…………………………………………………………………...……….25.
Висновки..………………………………………………………………………………………28.
Список літератури..…………………………………………………………………….………30.
Вступ
Соціальний захист населення -це система принципів, методів, законодавчо встановлених державою соціальних гарантій, заходів та установ, що забезпечують надання оптимальних умов життя, задоволення потреб, підтримку життєдіяльності та дійового існування особистості, різних соціальних категорій і груп; комплекс державних заходів соціально-економічного та правового характеру із забезпечення гарантованого державою мінімального рівня матеріальної підтримки соціально уразливих верст населення в період економічних перетворень та пов'язаного з ними зниження рівню життя.
Актуальність теми цієї роботи полягає в тому, що саме зараз під час переходу до ринкових відносин як ніколи стає очевидною необхідність удосконалення системи соціального захисту населення, важливою частиною якого є удосконалення інституту органів соціальної роботи. Мета діяльності таких органів -проведення політики держави, спрямованої на встановлення стійких зв'язків між різними рівнями організаційної системи, покликаної формувати соціальні відносини у суспільстві, забезпечувати громадян потенційними життєвими благами для задоволення їхніх потреб, розвивати економічну самостійність в управлінні.
Наукове значення цієї роботи полягає в тому, що, беручи до уваги всі проведені зміни в галузі соціального забезпечення, та зважаючи на те, що ці зміни далеко не завершені, без фундаментального наукового обгрунтування таких понять, як інститут органів соціального забезпечення, визначення їх структури та підпорядкування, а також визначення обсягів їх компетенції неможливо знайти наукові обгрунтування критеріїв перевірки доцільності вже реалізованих змін по подальшому вдосконаленню соціального захисту населення, зокрема осіб похилого віку, нормативних актів, які присвячені соціальній політиці нашої держави, а також розробити нові обгрунтовані пропозиції, направлені на вдосконалення як самих нормативних актів, які регулюють діяльність органів соціального захисту населення, так і всієї системи державних заходів щодо соціального захисту населення. Практична значущість цієї роботи полягає в аналізі організаційних форм роботи установ соціального захисту населення зокрема із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку, змін, що сталися в їх статусі, обсягах їх компетенції, що були викликані реформуванням в сфері соціального захисту населення, а також у висуванні пропозицій щодо вдосконалення роботи вказаних органів та механізму реалізації політики нашої держави в цій сфері.
На даний момент достатньо багато літератури, в якій висвітлюються проблеми соціального захисту населення в Україні, широко ця проблема, в тому числі й проблема й забезпечення життєдіяльності осіб похилого віку обговорюється в засобах масової інформації. Свою точку зору щодо вирішення вказаної проблеми, яка є самим болючим питанням для нашої країни, публікують відомі вчені -соціологи, економісти, політики. Щодо питання саме організаційної форми роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку - в літературі, в тому числі і в навчальних посібниках, таких, як посібник І.М. Сироти "Право социального обеспечения в Украине", наводиться певний перелік таких установ із вказанням їх підпорядкування, опис їх функцій та повноважень. Дуже мало в літературі, що стосується органів соціального забезпечення, викладається думок про радикальне реформування всієї системи соціального забезпечення, а зокрема роботи державних органів управління в цій сфері, наприклад, про зменшення та скорочення термінів бюрократичних процедур, які є дуже важкою перепоною особливо для людей похилого віку.
Об'єктом нашого дослідження в цій роботі є процес забезпечення життєдіяльності осіб похилого віку.
Предметом дослідження даної роботи є організаційна форма установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності осіб похилого віку. Метою даної роботи є дослідження проблеми удосконалення організаційної форми роботи установ соціального захисту населення із питань забезпечення життєдіяльності осіб похилого віку, спрощення взаємовідносин між та між ними та особами похилого віку, що потребують соціального захисту, а також проблеми реалізації політики держави в сфері соціального захисту, зокрема із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку.
Завданнями, які я ставила перед собою, досліджуючи вказані питання, є:
- висвітлити передбачені законодавством України форми соціального забезпечення;
- розкрити поняття та складові системи органів соціального захисту населення, порядок їх підпорядкування, функції та обсяги

 
 

Цікаве

Загрузка...