WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення - Курсова робота

Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення - Курсова робота

студентської сім'ї - низький рівень життя, гострі житлові проблеми, неможливість заробити кошти для повноцінного життя, невизначеність із працевлаштуванням після закінчення навчання тощо .
У зв'язку з ухваленням Концепції державної сімейної політики вимогою часу стало назаконодавчому рівні визначити державні та суспільні підходи щодо зміцнення й підвищення статусу сім'ї в Україні. Це передбачає формування нового іміджу сім'ї, зміни її стану й статусу, а також відповідної соціальної підтримки.
Складниками цього мають бути:
- створення умов для реалізації економічних, соціальних, демографічних функцій, тобто для самостворення сім'ї;
- відродження традиційно міцної, працьовитої, економічно спроможної й заможної української родини на основі нових соціально-економічних відносин та традицій історичного минулого;
- формування в населення потреби в реалізації права на планування сім'ї, тобто створення умов для народження бажаної кількості дітей і можливість гарантованого, належного їх виховання сім'єю та підготовки до самостійного життя;
- забезпечення соціально-економічних, соціокультурних і духовних умов сталості шлюбу та зміцнення сім'ї. Пропагування авторитету шлюбу та всебічне обґрунтування його переваг перед позашлюбними формами сім'ї налагодження ефективної системи підготовки молоді до шлюбу та до сімейного життя;
- всебічна соціально-економічна підтримка молодих сімей;
- пропагування й забезпечення тіснішого зв'язку поколінь, зокрема вивчення родоводу та специфічних традицій родин, взаємопідтримка та взаємоповага між сім'ями різних поколінь.
Важливим об'єктом соціальної політики є молодь. У контексті загальних проблем саме ця сфера завжди виокремлювалася своєю специфічністю й гостротою. Контингент населення віком від 15 до 28 років унаслідок різних причин зменшувався. Тенденції останнього десятиліття XX ст., навпаки, виявилися досить сприятливими. Через скорочення смертності наймолодшого населення та відносно невеликі обсяги зовнішньої міграції чисельність молоді зросла.
Якщо на початок 1991 p. молодь в Україні становила 9,9 млн. чоловік, або 19,2% загальної кількості, то в 2000 - вже 10,2 млн. чоловік, що становить 20,4% загальної чисельності населення .
Обнадійливим є й показник зростання чисельності сільської молоді, що можна розглядати як ознаку демографічного відродження села. Але водночас молодь у цілому переживає своєрідний процес старіння: в міських поселеннях - і, відповідно, в країні загалом - зростає в її складі питома вага юнаків і дівчат найстаршої вікової групи - 25-28-річних.
Складною залишається проблема асоціальної поведінки молоді. Необхідно зазначити, що з початку 60-х pp. реєструвалося невпинне зростання злочинності. Така ситуація тривала й на початку 90-х pp. - у період становлення української державності. Так, рівень злочинності неповнолітніх упродовж 1986-2000 pp. зростав у середньому на 8,5% щорічно. Кількість неповнолітніх, засуджених за окремі види злочинів, з 1992 по 2000 pp. збільшилася з 11,6 до 19,0 тис. осіб, або на 63,8%.
Організаційні й практичні заходи з боку державних органів, громадських об'єднань дещо уповільнили цей процес, а за останні три роки рівень злочинності навіть знизився.
Однією з найболючіших проблем для молодих людей є безробіття та брак свого житла. Статистичні дані свідчать, що 30% загальної кількості безробітних припадає на молодих.
Для розв'язання проблеми працевлаштування молоді в країні розроблена програма підтримки та розвитку молодіжного підприємництва, яка ввійшла до Державної програми розвитку малого підприємництва в Україні на 1999-2000 pp. У 1998 p. було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Молодь та бізнес: взаємодія структур малого й середнього бізнесу, державних інститутів та вищої школи".
Протягом останніх років функціонували молодіжні центри праці в Києві, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій та Львівській областях. Щороку надавалася допомога в працевлаштуванні близько 250 тис. молодих людей.
Набув поширення рух учнівських і студентських трудових загонів, який охопив 13 регіонів країни. Тільки в Луганській області в червні-серпні 2000 p. кількість зайнятих у них перевищила 32 тис. чоловік.
Для розв'язання нагальних проблем молоді в країні сформовано механізм реалізації молодіжної політики, який включає цілу низку державних структур і відомств.
Для здійснення системної роботи з молоддю вдосконалюється мережа відповідних установ. Наприкінці 2000 p. діяло 502 центри соціальних служб для молоді. При центрах створено 985 спеціалізованих формувань: реабілітаційні та кризові центри, служби "Телефонів довіри", консультативні пункти, агентства та біржі праці, школи батьківської підтримки, клубні об'єднання. В цій системі вже реалізовано 1675 програм, спрямованих на соціальне обслуговування, патронаж, профілактику та реабілітацію молоді. Тільки за перше півріччя 2001 p. допомогу отримало 1,6 млн. молодих людей .
Поглиблюється процес співпраці державної влади з громадськими молодіжними об'єднаннями. За безпосередньої участі молодіжних організацій проведено низку важливих заходів: IV Світовий конгрес українських молодіжних організацій, Форум християнської молоді України та ін.
В Україні поширюється волонтерський рух. Добровільні помічники надають допомогу інвалідам та сиротам; підтримують багатодітні сім'ї; працюють у центрах реабілітації для дітей і молоді, що постраждали від насильства; беруть участь у реалізації програми "Діти вулиці".
Особлива увага приділяється здібній і талановитій молоді, яка уособлює інтелектуальний потенціал нації. Одним із пріоритетних напрямів роботи держави стало створення системи пошуку й підтримки талановитої молоді та обдарованих дітей. Для цього створено інформаційний банк даних "Обдарованість". За підтримки держави регулярно провадяться Всеукраїнський фестиваль сучасної української естрадної пісні "Червона рута", Міжнародний конкурс молодих українських літераторів "Гранослов", Всеукраїнський молодіжний фестиваль "Перлини сезону", Міжнародний фестиваль "Крізь терни до зірок". Всеукраїнський фестиваль ігрових програм "Місто дитячих усмішок".
Українська держава поставила собі за мету створити такі системні умови, які всебічно й широко сприяли б розв'язанню всіх проблем молодого покоління.
2. Соціальний захист та пенсійне забезпечення
2.1. Організаційно-правові засади здійснення соціального захисту населення
Соціальне забезпечення та захист громадян України є одним з важливих напрямків діяльності держави. Держава несе обов'язки по матеріальному підтриманню своїх громадян, створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання,

 
 

Цікаве

Загрузка...