WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення - Курсова робота

Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення - Курсова робота

і духовного розвитку зазначених категорій громадян, забезпечення, рівних прав і можливостей, а також організують виконанняактів законодавства України, здійснюють контроль за їх реалізацією у межах своєї компетенції.
Соціальні служби для молоді надають молодим людям інформаційну, правову, психолого-педагогічну, медичну та інші форми соціальної допомоги, реалізують необхідні заходи з метою запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі (правопорушенням, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, проституції тощо) та їх подолання, здійснюють соціальну опіку над окремими категоріями молоді, зокрема інвалідами, дітьми-сиротами.
Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю. Особливості праці неповнолітніх встановлюються законодавством України. Реалізації права на працю сприяє навчання, в тому числі трудове, учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, яке здійснюється в спеціально обладнаних приміщеннях, навчально-трудових центрах або безпосередньо на виробництві. Виконана при цьому учнями робота оплачується у встановленому законодавством порядку.
Місцеві ради можуть встановлювати пільгову плату за реєстрацію підприємств, створених молодими громадянами та молодіжними громадськими організаціями, реалізують програми підготовки та перепідготовки молоді, яка займається підприємництвом, у тому числі за кордоном, з використанням для цих цілей коштів молодіжних фондів.
Держава забезпечує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на освіту, охорону здоров'я, заняття фізичною культурою і спортом та ін.
Будь-які прямі або непрямі обмеження прав і свобод молоді залежно від віку, крім передбачених законодавством, є протиправними і тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України. Використання молодими громадянами прав і свобод не повинно завдавати шкоди інтересам суспільства, правам інших громадян.
Під особливим захистом держави перебувають неповнолітні. Відповідальність неповнолітніх за вчинені ними правопорушення настає лише з визначеного законодавством віку. Примусові заходи до неповнолітніх за вчинення ними злочину або в інших передбачених законодавством випадках застосовуються тільки за вироком або рішенням суду.
Державні органи і посадові особи, педагогічні та соціальні працівники не можуть застосовувати щодо неповнолітніх заходи впливу, які ґрунтуються на публічному поширенні відомостей про вчинені неповнолітніми діяння, що містять ознаки злочину або правопорушення, за винятком випадків, коли названі заходи є видом кримінального покарання або адміністративного впливу (стягнення), що застосовані за рішенням суду.
1.2. Сучасний стан захисту прав сім'ї та молоді в Україні
Криза перехідного періоду не тільки погіршила економічну та політичну ситуацію в державі, а й торкнулася сім'ї, зокрема, її основних функцій: економічної, репродуктивної та виховної.
Кількісні характеристики сучасного українського суспільства в його сімейному розрізі такі: всього налічується 13,3 млн. сімей, з них 60% міські.
Зниження народжуваності відбилося й на сімейному складі населення. Переважають сім'ї, в яких виховуються 1-2 дитини. Багатодітні сім'ї (496 996) становлять лише 3,7% загальної кількості. Найбільша питома вага багатодітних сімей у Закарпатській (13,3%) та Запорізькій (12,5%) областях, найменша - в Луганській (1,3%) .
Налічується 802 705 неповних сімей, що становить 6,0% їх загальної кількості, окрім того, спостерігається тенденція до їх збільшення. Серед неповних сімей 7,8% - багатодітні. Зареєстровано 350 тис. сімей, в яких батьки - інваліди, та 120 тис. сімей, де інваліди - діти.
Послаблення сімейних зв'язків, зниження економічної спроможності сім'ї дало поштовх до поширення таких негативних явищ, як безпритульність і жебрацтво дітей. Для забезпечення соціального захисту малюків, які опинилися в скрутних життєвих умовах, створена мережа притулків. У 82 притулках отримують соціальну допомогу 12,5 тис. неповнолітніх. Майже половина дітей у притулках виховувалася раніше в неповних сім'ях, 17,1% - в багатодітних, 33,5% - у функціонально неспроможних, 46,3% - в малозабезпечених.
Споконвічна традиція багатодітності в Україні втрачається. Це, звичайно, загальна демографічна тенденція економічно розвинених країн, але останнім часом зменшується й чисельність дводітних сімей. Дедалі більша кількість сімей обмежується народженням однієї дитини, зростає кількість бездітних подружжів. Унаслідок розлучень щороку майже 200 тис. дітей залишаються без одного з батьків. Взагалі ж у країні близько 2,5 млн. дітей виховуються в розлучених сім'ях (усього дітей - 11,5 млн.).
Більшість дітей у розлучених сім'ях залишається з матерями, близько 10% - у батьківських сім'ях або в сім'ях родичів. Для сучасного українського суспільства характерна тенденція до збільшення кількості неповних сімей: сьогодні їх 6% загальної кількості. Зберігається тенденція до підвищення частки позашлюбних дітей у загальній кількості народжених. Кількість таких дітей у матерів віком до ЗО років становить 11,8% всіх народжених.
Різко загострюються соціальні проблеми багатодітних сімей. Головною проблемою таких сімей є їхнє матеріальне забезпечення. До останнього часу надавалося 11 видів державної допомоги, яка призначалася з урахуванням складу сім'ї, її доходів, віку й стану здоров'я дітей.
1 квітня 1999 p. Кабінет Міністрів України запровадив адресну соціальну допомогу малозабезпеченим сім ям. Підготовлено проект нової редакції Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". В ньому передбачається принципово новий порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям із дітьми на засадах комплексності та адресності.
В березні 1999 p. Верховна Рада України ухвалила Декларацію про загальні засади державної політики стосовно сім'ї та жінок. Вона стала своєрідною основою для підготовки нормативних актів у галузі сім'ї. У вересні того самого року Верховна Рада України затвердила Концепція державної сімейної політики, яка визначає її загальну стратегію та пріоритетні напрями.
Для надання сім'ям правової, психологічної, медичної та інформаційної допомоги та їх підтримки в 21 регіоні України створено 59 центрів інформаційно-консультативної та клубної роботи з сім'ями, 29 із яких - центри сім'ї "Родинний дім".
В Україні налічується 2,5 млн. молодих сімей. 800 тис. із них потребують поліпшення житлових умов. Саме в молодих сім'ях народжується до 80% дітей. Для них створена програма довгострокового державного пільгового кредитування, що передбачає забезпечення житлом.
Розпочато реалізацію галузевої програми "Студентська сім'я". В Україні близько 20 тис. студентських сімей, з них 11,5 тис., або 57,8% - сім'ї з дітьми, в яких виховується понад 12,5 тис. дітей. Серед основних проблем

 
 

Цікаве

Загрузка...