WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення - Курсова робота

Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення - Курсова робота


Курсова робота
Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення
ЗМІСТ
стр.
Вступ 3-4
1. Державна політика в сфері сім'ї та молоді 5-5
1.1. Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики 5-7
1.2. Сучасний стан захисту прав сім'ї та молоді в Україні 7-13
2. Соціальний захист та пенсійне забезпечення 13
2.1. Організаційно-правові засади здійснення соціального захисту населення 13-17
2.2. Сучасний стан здійснення соціального захисту населення та пенсійного забезпечення 17-23
3. Охорона здоров'я 23
3.1. Правове забезпечення охорони здоров'я в Україні 23-31
3.2. Охорона здоров'я на сучасному етапі розвитку української держави 31-38
Висновок 38-39
Список використаної літератури 40-42
Вступ
Соціальна політика сучасної держави - комплекс соціально-економічних заходів держави, підприємств, організацій, спрямованих на послаблення нерівності у розподілі доходів та майна, на захист населення від безробіття, підвищення цін, знецінення трудових заощаджень та ін.
Головними напрямами проведення соціальної політики є: захист рівня життя за допомогою різних форм компенсації від підвищення цін і проведення індексації; надання допомоги найбіднішим сім'ям; надання допомоги у разі безробіття здійснення політики соціального страхування, встановлення мінімальної заробітної плати для працюючих; розвиток освіти, охорони здоров'я, навколишнього середовища переважно за рахунок дер-жави; проведення активної політики, спрямованої на набуття громадянами кваліфікації, гарантування процесу трудової діяльності відповідно до чинного законодавства (дотримання тривалості робочого дня, надання оплачуваних відпусток, створення профспілок тощо) та ін.
Тема "Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення" дуже актуальна в наш час. Після становлення політичної незалежності в Україні перед соціальним комплексом відкрилися нові можливості розвитку. Активізувалася діяльність служб соціального захисту населення, почали розвиватися програми соціального захисту і забезпечення населення. З наукової точки зору ця тема важлива тим, що при її вивченні розглядаються проблеми соціального захисту населення, недоліки законодавства, їх причини та визначаються способи вирішення цих проблем. Практичне значення полягає у необхідності знання своїх прав та обов'язків, що дозволяє практично використовувати конституційні і законодавчі гарантії, надані громадянам державою.
При виконанні даної курсової роботи були використані законодавчі акти та наукова література: книга Литвина В.М. "Україна на межі тисячоліть (1991 - 2000 рр.)", в якій дуже широко висвітлений сучасний стан соціальної сфери в Україні, також книги "Абетка української політики" та "Україна на перехідному етапі: Політика. Економіка. Культура" в яких зазначені проблеми, які стали перед соціальним комплексом України після здобуття незалежності. Також в роботі використовувалися періодичні видання.
Об'єктом дослідження даної курсової роботи є соціальний комплекс України, предметом - дослідження діяльності служб соціального захисту населення в різних сферах соціального комплексу України, і правові акти та закони, якими вони керуються в своїй діяльності.
Мета даної робити заключається в дослідженні законодавчої бази, якою керуються служби соціального захисту населення та визначити її недоліки, після чого можна запропонувати шляхи її удосконалення та визначити перспективи розвитку.
Завдання дослідження:
- Проаналізувати зміст державної політики в сфері сім'ї та молоді.
- Розкрити сучасний стан та організаційно-правові засади здійснення соціального захисту та пенсійного забезпечення.
- З'ясувати особливості правового забезпечення охорони здоров'я в Україні.
Дана курсова робота складається з чотирьох розділів, в яких розглянуті всі складові соціальної сфери України, діяльність служб соціального захисту населення в цих сферах, та законодавчі акти, якими керуються ці служби в своїй діяльності. Також розглянуті проблеми та перспективи розвитку соціального комплексу України.
1. Державна політика в сфері сім'ї та молоді
1.1. Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики
Правові засади політики у справах сім'ї та молоді сформульовані в ст. 51 Конституції України, згідно з якою сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Держава постійно дбає про матеріальну підтримку молоді, про що свідчить низка законів України та інших нормативно-правових актів.
Так, Закон України "Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді України" визначає загальні засади створення та реалізації організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та розвитку молодих громадян України в інтересах особистості, суспільства та держави.
Держава забезпечує право молоді на створення молодіжних громадських організацій - об'єднань молодих громадян. Обов'язковою статутною вимогою таких організацій є припинення членства в них при досягненні певного віку. До молодіжних громадських організацій належать також об'єднання громадян та фонди, основними статутними цілями яких є розв'язування молодіжних проблем і сприяння соціальному становленню та розвиткові молоді. Органи громадських молодіжних організацій мають право вносити пропозиції з питань соціального становлення та розвитку молоді до органів місцевого самоврядування.
Проведення державної політики з питань сім'ї, соціального становлення та розвитку молоді здійснюється Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України разом з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, місцевими адміністраціями, у складі яких діють структурні підрозділи по роботі з молоддю, органами місцевого самоврядування, а також шляхом взаємодії з молодіжними громадськими організаціями та їх всеукраїнськими об'єднаннями.
Державний комітет разом з іншими органами виконавчої влади розробляє, а Кабінет Міністрів затверджує спеціальні норми та нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді, урахування яких є обов'язковим для всіх органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.
Наказом Міністра України у справах сім'ї та молоді (Міністерство України у справах сім'ї та молоді існувало до 13 березня 1999 р.) від 19 березня 1997 р. затверджено Тимчасове примірне положення про "Управління у справах сім'ї та молоді обласної, Київської та Севастопольської міської, районної державної адміністрації".
Управління у справах сім'ї та молоді реалізують державну політику стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства і дитинства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального

 
 

Цікаве

Загрузка...