WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

у молоді почуття національної гордості, патріотизму, готовності захищати суверенітет України;
- охорона здоров'я молоді, формування у неї глибокої потреби в духовному і фізичному розвитку, вжиття інших заходів, які б забезпечували здоровий генофонд народу України.
В ІV-му розділі вказано механізм формування та реалізації державної молодіжної політики.
Дуже важливим законодавчим актом, який сприяє реалізації соціальних потреб молоді є прийнятий в лютому 1993 року Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні". [15]
Цим законом визначено загальні засади створення організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та розвитку молодих громадян України в інтересах особистості, суспільства та держави.
В І-му розділі закону дано визначення наступних термінів:
1. Молодь - громадяни України віком від 15 до 1.8 років. Неповнолітні - громадяни віком до 18 років.
2. Перше робоче місце молодих громадян.
3. Молода сім'я - подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 28 років, неповна сім'я - в якій мати (батько) віком до 28 років.
4. Соціальні служби для молоді - це спеціальні заклади, які надають соціальні послуги та соціальну допомогу молоді.
Також вказано принципи соціального становлення та розвитку молоді та законодавство, яке регулює правовідносини, пов'язані із соціальнимстановленням та розвитком молоді в Україні.
В розділі ІІ Закону йде мова про організаційне забезпечення соціального становлення та розвитку молоді:
- Питання державної політики відносно соціального становлення та розвитку молоді здійснюється Міністерством у справах молоді і спорту, спільно з іншими міністерствами та центральними формами державної влади, у складі яких діють структурні підрозділи по роботі з молоддю, а також шляхом взаємодії з молодіжними громадськими організаціями та їх всеукраїнськими об'єднаннями.
- Фінансування заходів щодо соціального становлення та розвитку молоді здійснюється за рахунок коштів державних та місцевих бюджетів, фонду соціальної адаптації молоді, державних та інших молодіжних фондів, а також інших джерел. У державному, місцевому бюджетах передбачаються цільові кошти на реалізацію молодіжних програм.
- Для подання практичної соціальної допомоги молоді Міністерством України у справах молоді і спорту разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади. Радою Міністрів Республіки Крим, місцевими органами державної виконавчої влади та об'єднаннями громадян створюються соціальні служби для молоді, які подають молодим людям інформаційну, правову, психолого-педагогічну, юридичну та інші форми соціальної допомоги, реалізують необхідні заходи з метою запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі (правопорушенням), алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, проституції тощо.
В розділі III розкрито умови для соціального становлення та розвитку молоді:
ў Праця молоді:
1. Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю. Особливості праці неповнолітніх встановлюються законодавством України.
2. Держава гарантує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення з дійсної страхової військової або альтернативної служби.
3. Квота робочих місць для працевлаштування молоді визначається місцевими органами державної виконавчої влади в межах встановлених Законом України "Про зайнятість населення".
4. Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років тим молодим спеціалістам, які є випускниками державних вищих навчальних закладів та професійно-технічних училищ, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами та організаціями.
ў Підтримка підприємницької ініціативи молоді, яка заключається в розробці і реалізації органами державної виконавчої влади системи заходів підтримки підприємництва молоді, включаючи довгострокове пільгове кредитування, забезпечення виробничими приміщеннями, страхування комерційного ризику тощо.
ў Сприяння підвищенню рівня життя молоді через:
1. Надання допомоги сім'ям на неповнолітніх дітей.
2. Виплати встигаючим студентам та учням професійно-технічних училищ стипендій.
3. Надання учням і студентам навчально-виховних закладів пільг на проїзд різними видами транспорту (крім таксі) протягом року.
4. Надання грошової або натуральної допомоги малозабезпеченим молодим громадянам за рахунок бюджетних коштів та інших джерел.
ў Житлові умови молоді;
1. Забезпечення рівного з іншими громадянами права на житло.
2. Затвердження місцевими радами квоти ділянок, для надання молодим сім'ям під будівництво житла.
3. Розробка та реалізація програми створення житлово-побутових умов для молодих громадян, які проживають в гуртожитках.
4. Одержання молодими сім'ями за рахунок бюджетних джерел пільгових довгострокових кредитів на будівництво і придбання жилих будинків і квартир.
5. Закріплено пільги для окремих категорій молодих сімей по сплаті кредиту.
6. Встановлено, що порядок надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та їх погашення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
ў Освіта, культурний розвиток молоді:
1. Молодим людям у відповідності до Закону України "Про освіту" гарантується рівне право на освіту, в тому числі і вищу.
2. Кожній молодій людині гарантовано право на культурний розвиток, дозвілля та відпочинок за власним бажанням і у відповідності до інтересів та гармонійного розвитку особистості.
3. Органи державної влади з питань освіти і культури при утворенні творчих спілок і товариств можуть створювати заклади, які б сприяли підтримці та розвитку талановитої молоді.
ў Охорона здоров'я, фізичний розвиток молоді:
1. Передбачено рівне з іншими громадянами право на охорону здоров'я та заняття фізичною культурою і спортом.
2. Забезпечення проведення щорічного медичного обстеження всіх молодих громадян і неповнолітніх.
3. Розроблення та реалізація програм і заходів щодо профілактики серед молоді пияцтва, наркоманії, токсикоманії та популяризації утвердженню здорового способу життя.
4. Соціальні служби подають психологічну допомогу молоді, яка опинилася в особливо складних умовах.
В ІV-му розділі "Правові і політичні гарантії соціального становлення та розвитку молоді" відображено:
Гарантії правового захисту молоді.
Визначено правовий статус молодіжних громадських організацій.
Гарантії діяльності молодіжних громадських організацій.
Розділ V. Заключні

 
 

Цікаве

Загрузка...