WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

молодіжною політикою взагалі. Це лише та її частина, що стосується функцій держави. Вона передбачає створення певних умов щодо соціального старту, становлення та розвитку молоді, надання їй певних соціальних послуг. Особливо це стосується тих молодих людей, що не в змозі самостійно вирішити власні проблеми.
3. Державна молодіжна політика має існувати як окремий специфічний і самостійний напрямок в державній політиці взагалі.
Це обумовлено наступними головними обставинами:
- складністю з відновленням трудових та інтелектуальних ресурсів суспільства;
- зміна ціннісних орієнтацій молоді;
- криза інститутів соціалізації особи:
а) школа, навчальні заклади;
б) сім'я;
в) праця.
4. Основу державної молодіжної політики, виходячи як з світової практики так й із власних спостережень, мають становити:
- певні правові та підзаконні акти;
- державні та громадські молодіжні структури, організації, покликані безпосередньо займатися реалізацією потреб та вирішенням соціальних проблем молоді;
- фінансово-матеріальна основа формування та реалізації державної молодіжної політики.
5. Державна молодіжна політика має будуватися у такий спосіб, щоб проблеми молодівирішувалися не за рахунок інших соціальних груп, верств населення. Молодь має стати об'єктом громадсько-корисної діяльності, тому треба розвивати ініціативу молоді (наприклад залучати до підприємницької діяльності юнаків та дівчат).
6. Однією з найбільш рушійних сил у реалізації державної (як в цілому молодіжної) політики є молодіжний рух. Цей рух має бути широким, плюралістичним, віддзеркалювати широкий спектр молодіжних груп, проблем молоді. Підтримка з боку держави повинна забезпечуватись усіма молодіжними організаціями, об'єднанням, що діють в межах Конституції, існуючого законодавства України.
7. Принципове значення має визначення у молодіжній політиці вікових меж молоді, як об'єкта та суб'єкта такої політики.
По документах ООН, вікові межі молоді встановлені з 15 до 25 років. Вікові межі молоді нашої країни встановлені Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні". [З, с. 167] Це молоді люди віком 15-28 років. Однак, я вважаю, що поза молодіжною політикою не мають залишатися діти і підлітки..
8. Фінансове забезпечення державної молодіжної політики здійснюється:
- за рахунок державного фінансування;
- із різноманітних молодіжних фондів;
- із інших джерел.
9. Дієвість молодіжної політики багато в чому обумовлена тим, як вона охоплює основні сфери життя молодої людини: навчання, працю, громадсько-політичне життя, культуру, побут. При цьому неможливо є всеохоплююча турбота про молодь. Потрібно виділяти перспективні пріоритетні питання і проблеми роботи з молоддю взагалі. Слід враховувати реальні потреби і запити окремих категорій молоді - учнівської, студентської, працюючої тощо.
Дефіцит місцевого та районного бюджетів призвів до того, що вже ряд років, а зокрема з 1994-1995 р., виділення коштів на соціальні потреби всього населення і зокрема молоді йде в незначних кількостях. Кошти , виділені центральними органами влади на вирішення та реалізацію певних потреб молоді, в основному акумулюються на рівні обласних адміністрацій і вже в незначній кількості доходять до районних адміністрацій, але часто носять нецільовий характер і тому можуть бути використані на реалізацію других важливих потреб, які є в районі.
Отже, державна політика стосовно цієї категорії населення включає цілеспрямовану діяльність різноманітних соціальних інститутів, які складають структуру органів, що забезпечують реалізацію державної молодіжної політики по створенню оптимального розвитку підростаючого та молодого покоління; по створенню сприятливих умов для розвитку і певної реалізації їх сил і здібностей в інтересах суспільства і самих молодих людей. Реалізація соціальних потреб молоді та вирішення їх соціальних проблем відбувається у відповідності до правових документів, які складають основу державної молодіжної політики.
2. Правове та організаційне здійснення державної молодіжної та соціальної роботи
За період становлення нашої держави було розроблено чимало правових документів у відношенні до чинного законодавства нашої держави, Конституції України, які спрямовані на вирішення соціальних проблем молоді, шляхом реалізації їх соціальних потреб. Це:
1. Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України.
2. Державні програми, в реалізації яких бере участь Державний Комітет сім'ї та молоді, Український Державний Центр Соціальних Служб для молоді.
2.1 Законодавча та нормативна база державної молодіжної
політики у сфері соціальної роботи
Проведемо аналіз найбільш важливих документів, які сприяють реалізації державної молодіжної політики, покликаної вирішувати найбільш наболілі проблеми молоді і реалізувати соціальні потреби цієї категорії людей. Одним із таких важливих документів є Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" - прийнята в грудні 1992 року [3]. Цей документ складається з чотирьох розділів.
В І-му розділі вказується, що Декларація є основою для подальшого розвитку державної молодіжної політики, її правової бази, практичної діяльності органів державної влади і управління.
В ІІ-му розділі визначено головні завдання державної молодіжної політики:
- вивчення становища молоді; створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді;
- допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив;
- залучення молоді до активної участі в економічному розвитку України;
- надання державою кожній молодій людині соціальних послуг по навчанню, вихованню, духовному і фізичному розвитку, професійній підготовці;
- координація зусиль всіх організацій та соціальних інститутів, що працюють з молоддю.
Тут також визначено головні принципи державної молодіжної політики. В ІІІ-му розділі вказано, що головними напрямами державної молодіжної політики є:
- розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення умов і створення гарантій для отримання молоддю освіти, спеціальної професійної підготовки та перепідготовки;
- забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту з урахуванням економічних інтересів, професійних і соціальних можливостей суспільства;
- створення умов для оволодіння та безпосередньої участі молодих людей у відродженні та розвитку духовних і культурних цінностей українського народу, охороні та відтворенні навколишнього природного середовища;
- формування

 
 

Цікаве

Загрузка...