WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

праці, що дозволяє знайти роботу на певний період часу і набути досвід у роботі.
2. Центри потреб засвоєнню навичок праці - це свого роду альтернативна школа, де забезпечується відновлювальне навчання для тих людей, які втратили специфічні навики до самостійної активності в пошуках роботи.
3. Програма "Працюючі місця для тих, кому більше 25-ти років" складається з відновлювального навчання по шкільному розкладу і індивідуалізованої допомоги при освоєнні професії, з подальшим влаштуванням на роботу.
4. Центр молодіжного сервісу включає в себе загальноосвітнє навчання і профпідготовку, консультування потреб соціальних проблемах, медичну допомогу, консультування потреб соціальних проблемах сім'ї. Головне в діяльності центру - професійне навчання на курсах попередньої підготовки до роботи. Це дозволяє освоїти різноманітні професійні навики, отримати роботу, і закріпитися на робочому місці. Певний акцент у навчанні робиться на вмінні планувати майбутнє, ставити цілі, концентрувати власні зусилля напринципах роботи.
5. Служба молодіжної зайнятості є спеціальною програмою до робочої підготовки, яка включає навики самостійного пошуку роботи, набуття професійних навиків в сукупності з елементами загальної освіти. В програмі цього центру є компоненти психологічного тренінгу, медичного обслуговування, планування сім'ї, мистецтва сімейного життя.
Ще одна Американська програма "Нові Горизонти" діє у 80-ти містах США. Вона є спільним підприємством, створеним приватним бізнесом і школою з ціллю підготовки "проблемної молоді" до рівня існуючих стандартів кваліфікацій, необхідних для влаштування на роботу. Ціллю даної програми є:
- набуття досвіду роботи на виробництві;
- попередня підтримка і консультування перед безпосередньою роботою;
- відновлювальна освіта.
В доповнення до базового навчання молодим людям забезпечується спеціальна підготовка, яка дає мінімальний набір компетенцій і навиків: мотиваційний тренінг, інформацію про професійну кар'єру, навики спілкування з роботодавцями, які дають змогу самостійно діяти на ринку праці.
Діяльність американських незалежних організацій і служб вносить суттєвий вклад в працевлаштування безробітної молоді. Вона включає в себе консолідуючі програми, які дають можливість забезпечити необхідними засобами допомоги ті групи молоді, які не охоплені впливом державних структур. Вони дозволяють поліпшити координацію в забезпеченні служб молодіжного сервісу, сприяють формуванню інноваційних підходів в справі професійного навчання молоді.
Провівши огляд досвіду деяких зарубіжних країн можна зробити висновок, що вони питання задоволення соціальних потреб молоді вирішують шляхом працевлаштування молодих людей, але при цьому:
- молодіжна політика цих країн не замикається на програмах професійної підготовки, працевлаштування, а вона включає також координацію та напрямки широкого спектру соціальних послуг, які направленні на реалізацію та забезпечення соціальних потреб молоді: забезпечення дозвілля, житла, освіти, підтримки молодих сімей. Адже процес працевлаштування прямо впливає на матеріальне становище молоді, що дозволяє їм самим реалізувати свої матеріальні потреби в залежності від їх можливостей. Це в свою чергу веде за собою зацікавленість молоді в підвищенні свого професійного та освітнього рівня;
- забезпечення інтегральної зайнятості і рівних можливостей в отриманні роботи всіма соціально-демографічними групами молоді на базі розвитку позитивних якостей молодіжних програм професійної підготовки - є однією із складових при забезпеченні соціальних потреб молоді;
- відбувається постійний пошук, підтримка і розвиток альтернативних форм зайнятості при допомозі розвитку зв'язків і кооперації з соціальними партнерами (працівниками) з державного і приватного сектора економіки, громадськими організаціями в справі виробничої підготовки молоді;
- поряд з традиційними формами зайнятості пропонується використовувати нові, особливо в сфері малого бізнесу, а також підтримувати всі форми ініціативи у виробництві у сферах, які контролюються комунальними співтовариствами;
- особлива увага в плані працевлаштування приділяється правам, потребам і побажанням найбільш вразливих в соціальному відношенні групам молоді з числа національних меншин, молодих жінок, молоді, яка стала на хибний шлях життя тощо;
- враховується збалансованість інтересів роботодавців та молоді, яка вступає в ринок праці.
Виходячи з вищенаведеного, вважаю, що і в нашій країні, а зокрема на рівні області та району проблема інтеграції молоді в ринок праці є одним з важливих елементів для забезпечення та реалізації соціальних потреб молоді. Цей процес має відбуватися з врахуванням певних особливостей за такими напрямами:
- забезпечення загальної в структурному відношенні системи забезпечення молоді умовами для здобуття освіти і професійної підготовки;
- закріплення і реформування традиційної системи освіти і одночасно вироблення інноваційних програм для безробітної молоді;
- врахування та об'єднання потреб місцевої економіки і ринку праці з можливостями системи освіти та професійної підготовки, що дасть змогу значно збільшити шанси на утворення нових робочих місць для молоді;
- ефективне використання ресурсів, гнучке використання фінансових засобів, які надходять з державних джерел. Розробка механізмів для заохочення залучення коштів на вирішення молодіжних проблем з приватних джерел;
- залучати до співпраці всі соціальні структури (державні і недержавні) для вирішення соціальних потреб молоді. Встановлювати контакти і ділові відносини зі всіма соціальними партнерами, які готові реалізувати соціальні потреби молоді.
Висновок зарубіжних дослідників відносно вирішення та реалізації соціальних потреб молоді зводиться до констатації того, що всі соціальні потреби молоді виникають в зв'язку з існуванням значного числа невирішених питань в сфері політики по наданню допомоги молодим людям, які опинилися в стані безробітних. Тим не менше, значний досвід зарубіжних країн по впливу на різноманітні аспекти зайнятості молоді в умовах ринкової економіки може бути корисним в наших умовах, коли процес формування і розвитку державної молодіжної політики тільки починається і потребує об'єднання зусиль і знань із самих різноманітних джерел, зокрема зарубіжних.
Отже, основні особливості формування і розвитку державної молодіжної політики в Україні на сучасному етапі наступні:
1. Молодіжна політика в Україні на сучасному етапі формується з урахуванням:
- історії, генезису, традицій, культури українського народу;
- державності суспільства;
- світового досвіду становлення та реалізації молодіжної політики.
2. Державна молодіжна політика не є молодіжною не є

 
 

Цікаве

Загрузка...