WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

сфері соціальноі роботи в Україні, через призму її персоніфікації, тобто як діяльність основних суб'єктів такої політики;
- проаналізувати соціальні та соціально-економічні проблеми молоді Галицькогорайону, діяльність державних структур щодо формування і реалізації молодіжної політики у сфері соціальноі роботи. При написанні курсової роботи використаємо документи і матеріали державних органів (закони, підзаконні нормативні акти, постанови, рішення), спеціалізовану літературу з проблем молоді, молодіжного руху і молодіжної політики зокрема; дані державної статистики та результати наукових досліджень, проведених Українським науково-дослідним інститутом проблем молоді; молодіжні програми та проекти; методичні матеріали стосовно соціальноі роботи з молоддю; положення про відділи у справах сім'ї та молоді, служби у справах неповнолітніх.
.
1. Проблеми формування і реалізації державної
молодіжної політики в Україні на сучасному етапі
Місце молодіжної політики в системі пріоритетів суспільного розвитку та стан, у якому перебуває молодь України - один з основних показників рівня розвитку держави і суспільства
Молодіжна політика на сучасному етапі - це той поріг, від якого починається відлік політичного майбутнього держави. Вона виросла з міжнародного досвід, реального життя молоді, дискусій навколо наболілих молодіжних проблем, обов'язку держави дбати про своє майбутнє. Від політики по відношенню до особистості, молоді, молодіжного руху зокрема.
Чи зможе молодь реалізувати свій творчий потенціал, захистити гарантовані права ? Чи матиме дієву допомогу та підтримку з боку держави в процесі соціалізації, адаптації та інтеграції в суспільстві ?
Сьогодні молодь - найбільш чутлива та уразлива частина населення країни. Вона потребує постійного захисту, допомоги і підтримки з боку держави та суспільства. Багато хто роботу з молоддю пов'язує лише із забезпеченням її матеріального добробуту, не враховуючи, що головне полягає у врахуванні правової, громадянської, економічної, культурної, моральної свідомості молоді, реалізації її багатого творчого потенціалу.
Вирішення цих питань зумовлює подальший розвиток Української держави, суспільства та нації.
Підтримка молоді ґрунтується не на вирішенні проблем за неї, а на наданні їй можливості долати їх власними силами у межах суспільно придатних моделей.
На формування громадянина XXI ст., сприяння його соціалізації спрямовані сьогодні зусилля держави.
В молодіжному середовищі відбуваються процеси, які є болючою, неоднозначною реакцією на загальний стан справ у суспільстві - необхідність, з одного боку, будувати державу, а з другого - можливість вільно творити своє життя.
Все це об'єктивно ускладнює формування державної молодіжної політики, молодіжного руху як сили конструктивної дії.
1.1 Основні завдання державної молодіжної політики в Україні
У Посланні Президента України до Верховної Ради України "Україна і поступ у ХХІ століття" звернено увагу, що на сьогоднішній день найважливішими соціальними проблемами молоді є:
1. Забезпечення та створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, в тому числі і вищої.
2. Забезпечення молоді в сфері працевлаштування.
3. Забезпечення молоді житлом.
4. Збереження та охорона здоров'я молоді для покращення демографічного стану країни.
5. Організація культурного дозвілля з врахуванням диференційованого підходу до різних груп молоді та їх інтересів. [22, с.12]
Ось чому відчувається особлива необхідність у забезпеченні нових стимулів для роботи і здійснення молодіжної політики та її програм на всіх рівнях. Адже від того, яким чином у межах цієї політики будуть вирішуватися проблеми і реалізуватися потенційні можливості молоді, будуть залежати соціальні та економічні умови життя майбутніх поколінь.
Одним з найважливіших завдань на сучасному етапі - підтримати паростки цієї державної політики, яка склалася останнім часом в нашій країні. На жаль донедавна вона сприймалася не інакше як безрезультатні видатки на утримання молоді. Однак, сьогодні, розуміючи те, що значній частині молоді потрібні не тільки інвестиції, не тільки матеріальна допомога, а певні аванси для життєвого старту, докорінно змінився принцип державного ставлення до молоді.
З огляду на економічні реалії сьогодення, дієвість такої політики можлива тільки за умов подальшого вдосконалення правових норм та механізмів їх застосування. Наприклад, в питаннях працевлаштування, набуття освіти, зміцнення здоров'я, становлення молодої сім'ї, розвитку організованого молодіжного руху. В питаннях, пов'язаних з виховним процесом на становлення молодої особистості.
Про молодь як об'єкт молодіжної політики можна сказати:
молодь - це специфічна соціально-демографічна група, яка перебуває на перехідній стадії (від дитинства до світу дорослих), переживає важливий стан сімейної та поза сімейної соціалізації, освоєння суспільних норм і цінностей формування соціальних та професійних очікувань, ролей, статусу та установок, що виражається у притаманних їй формах поведінки, свідомості, субкультурі. Її межі пов'язані переважно з віком 15-28 років.
Державна політика стосовно цієї категорії населення включає цілеспрямовану діяльність різноманітних соціальних інститутів по створенню сприятливих умов для оптимального розвитку підростаючого покоління, повної реалізації його сил і здібностей в інтересах суспільства та самих молодих людей.
Дамо визначення молодіжної політики.
Під молодіжною політикою розуміють діяльність спеціальних державних інституцій, що займаються відповідними проблемами в загальнодержавному та регіональному вимірах.
Головним стержнем молодіжної політики в Україні, як і в будь-якій країні є проблема інтеграції молоді в суспільство - соціалізація особистості, тобто засвоєння загальновизнаних норм і моральних цінностей.
Соціалізація молоді набуває особливого значення в сучасних умовах з ряду причин:
- радикальні зміни, що відбуваються в політичній сфері нашого суспільства при створенні незалежної, демократичної, правової Української держави;
- на всі верстви населення безпосередній вплив починає справляти перехід до багатоукладної ринкової економіки;
- молодь не може і не хоче, як раніше, копіювати пропоновані старшим поколінням зразки адаптованої поведінки і прагне сама виробляти, перевіряти, засвоювати якісно інші норми і цінності орієнтації під впливом нових суспільних умов та своїх потреб;
- посилюється регіональна та внутрішня диференціація, що потребує її нагального та адекватного вивчення і врахування в практиці соціального прогнозування. [12]
Реалізація соціальних проблем молоді та вирішення їх відбувається за рахунок соціальної роботи, яка проводиться з

 
 

Цікаве

Загрузка...