WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

політики в Галицькому районі, а також можливі шляхи вироблення і реалізації молодіжної політики в майбутньому, дають підстави зробити такі основні висновки:
Соціальна робота лише тоді може бути результативною, коли вона виділяється саме як специфічний, пріоритетний напрямок у діяльності держави, усіх її органів і структур та здійснюється в інтересах як молодої людини, так і суспільства загалом.
Молодіжна політика у справді демократичному, правовому суспільстві передбачає створення певних умов і гарантій для соціального становлення та розвитку молоді, її інтеграції в усі сфери життєдіяльності, реалізації усіх потенцій і здібностей юнаків та дівчат.
Молодіжна політика є тим своєрідним механізмом, завдяки якому держава, а також і партії, громадські об'єднання, організації, рухи, соціальні інститути вступають у взаємостосунки з молоддю, сприяють реалізації інтересів, запитів і потреб молодих людей.
Реалізувати практичну соціальну роботу можливо лише в тому випадку, якщо ми добре знаємо молодь, її соціально-економічні потреби та проблеми, добре усвідомлюємо реальні протиріччя формування і розвитку поколінь, що включені у систему суспільних відносин.
Оновлення суспільства на засадах загальнолюдських цінностей вимагає принципово нових підходів до соціальної політики держави.
Переосмислення її основного змісту і напрямків, безперечно, змушує теоретиків і практиків визначити місце і роль соціальної роботи і засоби її реалізації. Соціальна робота виступає своєрідним соціальним локатором, який визначає реальні наслідки соціальної політики, її життєвість та ефективність. Саме система соціальної роботи як діяльність заради допомоги людині, сім'ї, групі осіб, котрі потрапляють у складні ситуації, шляхом надання психолого- педагогічної, морально- правової підтримки показує реальні можливості суспільства і держави у сфері захисту людини.
В усьому світі соціальна робота перетворилася на професію, без якої важко уявити функціонування територіальних громад і трудових колективів, реалізацію сутнісних сил людини, підтримку вразливих верств населення. Розмаїта за формами і методами, вона відбиває самосвідомість нації, гуманізм і цивілізованість держави, тип і рівень культури народу, ступінь усвідомлення й реалізації громадських прав, повагу до людської гідності, чутливості суспільства до болей і переживань людей незалежно від їхнього походження, етнічної ідентифікації чивіросповідування.
У сучасному українському суспільстві у кризовому становищі опинилася молодь, тому на подолання проблем цієї категорії населення поставлені акценти соціальної роботи в період трансформаційних процесів.
Список використаної літератури
1. Головатий Н.Ф., Гайдукевич В.И., Зверева Н.Д. "Из опыта работы служб социальной помощи зарубежных стран".- Соціальні служби для молоді.: Збірник методичних матеріалів.-К.: УНДІ проблем молоді, 1992р.-с.81-103.
2. Горшков О.А. "Опыт социальной работы за рубежом".-М.,1999г.-264с.
3. Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні". Закон України від 15 грудня 1992 року. / Діти, молодь і закон. Збірник документів. Частина 1.-К: Мінмолодьспорту, УкрНДІ проблем молоді, 1994.-с.43.
4. Діяльність центрів соціальних реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій. Указ Президента України від 6 жовтня 1999 року №1284/99, м. Київ..
5. Довідкові матеріали IV Світового Конгресу Українських Молодіжних Організацій "Майбутнє України - в руках молоді!" - К.: НВФ "Студцентр"/ НІКА-центр, 1998р.-102с.
6. Комплексні програми центрів ССМ. - К.: УДЦССМ, 2001р.,-204с.Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.-К.: Просвіта. 1996.-80с.
7. Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві: Збірник матеріалів Конгресу української молоді, м.Київ, 26-28 травня 1997р.-К.: АТ "Видавництво "Столиця", 1997р.,-204с.
8. Паспорт Галицького району (основні показники економічного і соціального розвитку району за 1940-1999рр.)-Галич, 2000р.-88с.
9. Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями. Указ Президента України від 23 червня 2001 року №467, м. Київ.
10. Про становище сім'ї в Україні: Доповідь за підсумками 1999 року.-К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000.-212с.
11. Про становище дітей в Україні: Державна щорічна доповідь.-К.: АТ "Видавництво "Столиця", 1997р.-96с.
12. Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді. Указ Президента України від 6 жовтня 1999 року №1285/99, м.Київ.
13. Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики. Указ Президента України від 4 грудня 1996 року №1165/96, м. Київ.
14. Про органи і служби у справах неповнолітніх та соціальні установи для неповнолітніх. Закон України від 24 січня 1995 року №20-зі змінами та доповненнями. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів): Частина ІІ.-К.: АТ "Видавництво "Столиця", 1998.-с.142-152.
15. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України від 5 лютого 1993 року. Відомості ВРУ, №16 1993.,-167с.
16. Ринок праці України у 2000 році: Аналітично-статистичний збірник (ювілейний випуск).-К.: Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, 2001р.- 242с.
17. Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови незалежної України // К.: "Академпрес" 1998.-152с.
18. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / за ред. А. Й. Капської. - К., 2000. - 264 с.
19. Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій: настрої, орієнтації, сподівання.-К.: "Академпрес",1998.-168с.
20. Соціальні служби для молоді: Збірник методичних матеріалів. Випуск І.-К., 1992р.-201с.
21. Соціальна підтримка незайнятої молоді: Зб. інформаційно-довідкових та методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді.-К.: "Видавництво "Етносфера",1995-111с.
22. Технології соціально-педагогічної роботи: навчальний посібник / за заг. ред. А. Й. Капської. - К., 2000. - 372 с.
23. Статистичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для молоді за 2000 рік. - К.: УДЦССМ, 2001р.- 16с
24. Типове положення про Державний Комітет у справах сім'ї та молоді України. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року №2137. Офіційний вісник України, №48,1999р., - 37-30 с.
25. Україна: поступ у ХХІ століття. Послання Президента України до Верховної Ради України від 23 лютого 2000 року.-Урядовий кур'єр, №34, 2000р.-12с.
26. Фіцула М. М. Педагогіка. Посібник. - К., 2000

 
 

Цікаве

Загрузка...