WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді - Курсова робота

у 15-28 років до моменту спостереження і зменшенням рівня смертності у дитячому та молодому віці. Навпаки, зниження показників смертності у вікових групах старше 28 років призводить до збільшення відповідних контингентів населення і внаслідок цього - до зменшення питомої ваги молоді. Оскільки в міграційному русі переважно задіяні молоді люди, то й частка їх за інших рівних умов буде більшою в регіонах імміграції, ніж в регіонах еміграції.
Протягом досить тривалого періоду населення 15-28 річних внаслідок різних причин зменшувалось: відігравали певну роль і негативні тенденції смертності дітей та підлітків і зменшення загальної чисельності новонароджених в 70-х роках, і виїзд молоді за межі країни. Так ситуація в Україні тривала до початку 1990-х років. Навпаки, тенденції останнього десятиліття XX ст. виявилися досить сприятливими. Через скорочення смертності наймолодшого населення, яке нарешті почалося формуватися в Україні, і порівняно невеликі обсяги зовнішньої міграції чисельність молоді дещо зросла.
Від тоді частка молоді в Україні зростає із збільшення темпів приросту.
Демографічна ситуація в Івано-Франківській області та Галицькому районі може бути охарактеризована як відносно благополучна на фоні загальнодержавної.
Це є одним з позитивних факторів і впливає на те, що показник питомої ваги молоді, який варіює за районами України, від трохи більше 18% на Чернігівщині, 22% - Чернівецькій області, 22,5% - в Закарпатській області, в Івано-Франківській області становить 20%.
Для Галицького району теж характерна велика частка питомої ваги молоді і складає 20,3% загальної кількості населення району та 37,1% від загальної кількості працездатного населення району.
Івано-Франківська область характеризується великим показникомчисельності сільського населення, який значно перевищує чисельність міського населення. Прослідковується тенденція незначного зменшення кількості міського населення і збільшення сільського населення області. Якщо в 1997р. міське населення становило 41,45% всього населення області, то сільське - 58,55%, а в 2003р. відповідно 40,73% і 59.27%.
Галицький район характеризується тенденцією переваги сільського населення над міським. Так, в 1990 році в районі в сільській місцевості проживало 46,1 тис. осіб, а в міській - 24,2 тис. осіб, що відповідно 65,58% і 34,42%, а в 1995 році в сільській місцевості проживало 44,7 тис. осіб, в міській - 24,3 тис. осіб, в 2003 році в сільській - 43,1 тис.осіб, в міській - 25,1 тис.осіб, що складає у відповідності - 63,2% і 36,8%.[8]
Отже, як бачимо в Івано-Франківській області і Галицькому районі, зокрема, у порівнянні до загальнодержавних показників є відносно позитивною демографічна ситуація населення краю. В останні роки збільшилася кількість молоді 15-28 років як в області так і в районі. Однак намічено тенденції до зменшення укладання шлюбів як по області, так і в районі, що в свою чергу веде до спаду народжуваності в регіоні і до скорочення природного приросту населення.
Це призвело до того, що як в області, так і в районі з 1999 по 2003 рік зменшилась кількість підліткового населення віком (0-15) років, що в подальшому приведе до зменшення чисельності молоді. Отже, в області і районі, як і по всій країні відбувається тенденція до "постаріння" населення.
Освіта в сучасній Україні виступає необхідною умовою підготовки молоді до життя, є основним засобом прилучення до культури. Основний шлях одержання освіти - навчання і виховання в закладах освіти.
Держава, визнаючи шляхи становлення і розвитку суспільства, орієнтується в першу чергу на молодь, чиї потенціал і зусилля, помножені на досвід попередніх поколінь, можуть стати запорукою прогресивного поступу держави. Тому її політика щодо молодих громадян України по суті визначає, яким саме буде наше суспільство, держава в найближчому майбутньому. Оскільки кожна людина іде у світ зі шкільного порога, а далі може продовжити навчання у вищих закладах освіти, справедливо було б стверджувати, що державна молодіжна політика значною мірою реалізується саме в освітній галузі.
Як держава демократична Україна визнала освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.
Сучасна система освіти включає значне коло питань, які сприяють реалізації державної молодіжної політики в Україні. Це і забезпечення конституційних прав громадян України на освіту, і реалізація та захист прав людини, визначених міжнародними та державними правовими документами, вирішення соціальних потреб та проблем, формування молоді як свідомих громадян України, виховання високоосвіченої, культурної, гармонійної особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення.
Конституцією України, Законом України "Про освіту", іншими актами передбачено дотримання всіх прав і свобод, які декларують Загальна Декларація 00Н "Про права людини" та Конвенція 00Н "Про права дитини", в тому числі і тих, що стосуються сфери освіти.
З прийняттям Конституції України, Закону України "Про освіту", Указів Президента щодо основних напрямків реформування галузей освіти в Україні визначені основні правові засади їх функціонування і розвитку.
Середні навчальні заклади в Україні забезпечують набуття молоддю базової середньої освіти, тому збереженню і розвитку цієї мережі приділяється особлива увага держави.
Проте поряд з цим гострою є проблема охоплення всіх дітей систематичним шкільним навчанням. За даними областей в Україні на 01.01.2003 р. 31 тис. дітей шкільного віку не відвідують школу. Подолання цього явища вимагає суворого контролю та підвищення відповідальності батьків, педагогічних працівників, керівників місцевої влади за дотриманням законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти.
Уряд приділяє значну увагу розвитку професійно-технічної галузі освіти Кабінетом Міністрів України створена Міжгалузева рада з питань професійно-технічної освіти, до складу якої увійшли заступники міністрів, державних комітетів, керівники підрозділів центральних органів виконавчої влади, представники наукових установ, громадських організацій, підприємств. Створення Міжгалузевої ради дає змогу координувати зусилля в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації робітничих кадрів на міжгалузевому рівні.
Мережа професійно-технічної освіти охоплює 966 професійно-технічних закладів, в яких навчається 523,4 тис. учнів - випускників шкіл та понад 21 тис. осіб - за направленням служб зайнятості.
Ланка професійно-технічної освіти також виконує важливі функції соціального захисту підлітків і молоді: у ПТУ навчається 60 тис. дітей сиріт і напівсиріт, 21 тис. підлітків з неблагополучних і малозабезпечених сімей, більше 3 тис. інвалідів. Серйозна увага приділяється забезпеченню

 
 

Цікаве

Загрузка...