WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Спостереження як метод збирання соціологічної інформації і його різновиди і сфери застосування - Реферат

Спостереження як метод збирання соціологічної інформації і його різновиди і сфери застосування - Реферат

що неусяке візуальне чи слуховое сприйняття досліджуваного об'єкта є спостереженням у науковому розумінні. Щоб перетворити його в науковий метод, необхідно здійснити наступний ряд дослідницьких процедур:
1. Вичленувати в програмі дослідження ті задачі і гіпотези, що будуть зважуватися й улаштовуватися даними спостереження.
2. Визначити в загальній програмі чи дослідження спеціальній програмі спостереження:
об'єкт спостереження (весь колектив підприємства, окрема група його, лідери страйкового руху чи щось інше);
предмет спостереження, тобто сукупність цікавлячих спостерігача властивостей (ознак) об'єкта (факторів його поводження);
категорії спостереження, тобто конкретні ознаки з вище згаданої сукупності, що одночасно відповідають наступним вимогам:
вони особливо значимі для рішення визначених у загальній програмі дослідження задач і гіпотез;
виражають ті поняття, що визначені в програмі;
мають кількісний характер, тобто можуть бути заміряні;
ситуації, що спостерігаються, тобто ті, при яких можуть проявитися категорії спостереження;
умови спостереження, тобто ті вимоги до ситуації, при наявності яких спостереження робити можна (чи не можна);
одиниці спостереження, тобто ті акти поводження що спостерігаються, у яких виявляються категорії спостереження в обговорених ситуаціях запевних умов.
3. Підготувати інструментарій спостереження, тобто:
щоденник спостереження, де будуть фіксуватися його результати в закодованій чи загальнозрозумілій формі, а також дії спостерігача і реакції що спостерігаються;
картки для реєстрації одиниць спостереження в строго формалізованому і закодованому виді (цих карток повинно бути рівностільки, скільки одиниць спостереження);
протокол спостереження - методичний документ, що узагальнює дані всіх карток і містить, як мінімум, три оціночні показники;
коефіцієнт стійкості спостереження , що характеризує збіг результатів, отриманих тим самим спостерігачем у різний час;
коефіцієнт згоди спостерігачів, що показує ступінь збігу даних, отриманих одночасно різними спостерігачами в різний час;
аудіо візуальні технічні засоби фіксації одиниць спостереження;
програму обробки даних спостереження.
4. Випробувати інструментарій, внести в нього, якщо це буде потрібно, належні корективи, розмножити його в необхідній кількості екземплярів.
5. Скласти план чи сітковий графік виконання спостереження (хто, де, коли його проводить).
6. Розробити інструкцію спостерігачам, провести їхнє навчання й інструктаж.
7. Здійснити комплекс операцій безпосереднього спостереження в повній відповідності з вище зазначеними вимогами і рекомендаціями.
Види спостережень і їхня характеристика
Вважається, що спостереження виникло і дотепер використовується найчастіше в антропології - науці про походження, еволюцію людини і людських рас. Антропологи спостерігають спосіб життя, звичаї, вдачі і традиції забутих і нечисленних народів, племені громад, їхні відносини і взаємодія. З антропології в соціологію прийшли не тільки методологія і методика спостережень, але і їхня класифікація. Однак спостереження вповсякденному житті і наукове спостереження - далеко не те саме.
Кожен вид соціологічного спостереження має свої достоїнства і недоліки. Завдання соціолога полягає в тім, щоб вибрати, модифікувати вид спостереження , максимально відповідній природі й особливостям досліджуваного об'єкта. Так, за допомогою неконтрольованог оспостереження досліджуються в основному реальне життєві ситуації з метою їхнього опису. Цей вид спостереження дуже феноменологічний, проводиться без твердого плану і носить пошуковий, розвідувальний характер. Він дозволяє лише "намацати" проблему, котору згодом можна буде піддати контрольованому спостереженню. Останнє носить більш строгий характер і полягає в контролі, збільшенні кількості спостерігачів, проведенні серій спостережень і т.д..
Види спостережень:
невключене і включене спостереження, підрозділяючи останнє на сховане (інкогніто) і відкрите;
лабораторне, польове і лабораторно - польове спостереження;
стандартизоване і не стандартизоване спостереження;
систематичні, епізодичні і випадкові спостереження.
Невключеним називають спостереження, призначене для фіксації актів традиційного (звичайного,звичного) і відкритого (неприхованого від інших) поводження. Здійснюючи його, спостерігач зобов'язаний знаходитися поза досліджуваним об'єктом, сприймати це йоб'єкт збоку, жодним образом не втручаючись в природній хід подій, у тому числі незадаючи досліджуємим ніяких питань. Ідеальний спостерігач невключеного спостереження намагається бути невидимкою. Оскільки цей ідеал не досяжний, спостерігачу слід поводитися так, щоб на нього звертали як найменше уваги, щоб зменшити перешкоди, внесені їм у явище, що спостерігається. Йому протипоказана яскравий (помітний) одяг, екстравагантність манер поводження, зайва демонстрація своєї зацікавленості досліджуваними подіями. Він повинний мати стійку психіку, флегматичний темперамент, здатність зберігати самовладання при різких змінах ситуації, терпіння і стійкість у збереженні своєї позиції стороннього спостерігача.
Включене спостереження зветься так тому, що спостерігач навмисно включається у досліджуваний об'єкт, бере участь у процесах, що відбуваються в ньому. Відкритому варіанту включеного спостереження властиво те, що ті що спостерігаються знають про факт перебування серед них дослідника і мають представлення про ціль його діяльності. Такому спостерігачу буде потрібно уміння швидко й ефективно налагоджувати контакти з незнайомими людьми, товариськість, доброзичливість, тактовність, стриманість і толерантність (терпимість до інших людей).
Включене спостереження, що проводиться інкогніто (приховано) , коли не знають про спостерігача, думають, що він - один з них, іноді ототожнюється з науковим шпигунством. Тут спостерігачу знадобляться не тільки вищезгадані якості, але й артистизм, уміння реагувати одночасно набагато сигналів (максимальні можливоті одночасно зафіксувати дев'ять параметрів) , швидко систематизувати і надовго (точніше до моменту заповнення відповідної методичної документації) запам'ятати їх, здатність незбитися з дослідницької позиції під впливом різноманітних обставин, зберігати нейтралітет при конфліктах між досліджуваними і багато інших якостей, близькі до якостей розвідника.
Включене спостереження, однак, принципово відмінне від шпигунства в звичайному розумінні. Його ціль - не шкода, а користь об'єкту, використовувані в ньому прийоми одержання інформації повинні відповідати

 
 

Цікаве

Загрузка...