WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Теорія та практика конкретних соціологічних досліджень - Реферат

Теорія та практика конкретних соціологічних досліджень - Реферат

соціологічної інформації.
Реалізація мети дослідження ґрунтується на визначеній послідовності кроків, прийомів, способів і методів. Набір цих методів, а вірніше, направленість дослідження може бути поставлена при формулюванні гіпотез. Гіпотеза - це наукове передбачення, котре пояснює будь-який фактор, явище чи процес, яке слід підтвердити або заперечити. Звідси випливає, що попереднє висунення гіпотез може впливати на внутрішню логіку всього процесу дослідження.
Безумовно, кожне соціологічне дослідження твориться на попередніх, явно чи неявно виражених передбаченнях про причини виникнення проблеми. В цьому розумінні гіпотези підсилюють значимість дослідження, підказують правильний вибір об'єкта дослідження і методу збору соціологічної інформації.
Основне, щоб гіпотези, які висуваються, не сковували думку, передчасно не нав'язували кінцеві результати роботи. їх формулюють однозначно, уникаючи розпливчастих понять.
Задачі соціологічного дослідження визначаються у відповідності з його метою й гіпотезами і, як і останні, можуть бути умовно розподілені на основні і додаткові.
Основні задачі дослідження відображають пошук відповіді на основне запитання: які шляхи і засоби розв'язання досліджуваної проблеми? Не виключаються ситуації, коли висунення додаткових гіпотез вимагає з'ясування ще будь-яких запитань. Тоді й плануються додаткові задачі.
Описові та аналітичні соціологічні дослідження, як правило, включають кілька основних задач, розв'язання кожної з яких передбачає реалізацію певної кількості зв'язаних *з ними додаткових задач. Так, аналізуючи відносини власності і особливості їх функціонування в якості додаткових задач, можна вивчити:
а) оцінки всіх існуючих, у тому числі й таких, що тільки формуються,
форм власності;
б) переваги і пріоритети стосовно них;
в) рівень ефективності способів і методів господарювання як
специфічного прояву життя власності.
Характеризуючи обов'язкові вимоги до програми соціологічного дослідження, варто звернути особливу увагу на інтерпретацію і операціоналізацію основних понять.
Як би не трактувались основні поняття, цей процес безумовно носить логіко-пізнавальний характер, тобто вони завжди досягають інтерпретації.
Основні поняття немовби задають хід дослідженню, диктують логіку вивчення проблеми і саме тому потребують вичерпної інтерпретації. Однак зробити її не завжди легко. Однією з причин є досить розповсюджене і вкорінене в масовій свідомості буденне уявлення, яке не повною мірою розкриває його зміст. Тому якщо соціолог вибере це буденне уявлення в якості єдиного орієнтира, то він наштовхнеться на значні труднощі.
Всі виявлені на стадії інтерпретації конкретизуючі поняття також потребують свого пояснення, "своєї інтерпретації". Здійснюється вона у формі пошуку тих понять, котрі і характеризують складові основного поняття. На цьому етапі логічного аналізу інтерпретація поступається місцем іншій процедурі уточнення предмета дослідження.
Ця процедура, що коротко іменується операціоналізацією, продовжує, а вірніше, деталізує інтерпретацію основних понять. Така деталізація полягає в розчленуванні складових основного поняття на цементи. Отримані при цьому простіші поняття прийнято називати Операційними.
Таким чином, весь процес логічного аналізу основного поняття в соціологічному дослідженні складається з двох етапів:
1. Виявлення головних сторін предмета дослідження шляхом інтерпретації такого поняття, яке точно і повністю виражає його сутність.
2. Виявлення сукупності операційних понять, на які "розкладається"
основне поняття.
Загальна характеристика методів соціологічного дослідження
У ході соціологічних досліджень найчастіше плануються наступні основні методи збору інформації, що входять до методичної частини програми.
Аналіз документів. Цей метод дає змогу дізнатися про минулі події, спостерігати за якими уже не можливо. Вивчення документів досить часто дає змогу виявити тенденції та динаміку їх змінювання і розвитку. Джерелом соціологічної інформації виступає здебільшого текстове повідомлення, що міститься в протоколах, доповідях, резолюціях і рішеннях, публікаціях, листах і т.п. Особливу роль відіграє соціальна статистична інформація.
Не менш важливого значення набуває контент-аналіз, який досить активно застосовується в дослідженнях засобів масової інформації і є незамінним методом групування текстів.
Опитування-найпоширеніший метод збору первинної інформації, його допомогою отримують майже 90% всіх соціологічних даних. У кожному випадку опитування передбачає звертання до безпосереднього учасника і спрямоване на ті сторони процесу, які мало або не піддаються взагалі прямому спостереженню. Саме тому опитування незамінне, коли мова йде про дослідження тих змістових характеристик суспільних, колективних і приватних відносин, котрі приховані від зовнішнього спостереження і дають про себе знати лише в певних умовах і ситуаціях. Два основних різновиди соціологічного опитування:
- анкетування,
- інтерв'ю.
При анкетуванні опитуваний сам заповнює анкету. За формою проведення воно може бутиівдивідуальним або груповим. В останньому випадку за досить короткий проміжок часу можна опитати значну кількість людей. Воно може бути очним і заочним. Найпоширенішими є форми заочного опитування: поштове, через газету, журнал, радіо, телебачення. Сінтерв'ю передбачає особисте спілкування з Опитуваним, коли дослідник або його уповноважений представник сам ставить запитання і фіксує відповіді на них. За формою проведення воно може бути прямим і опосередкованим, наприклад, телефоном.
Залежно від джерела (носія) первинної соціологічної інформації розрізняють масові і спеціалізовані опитування. При масовому опитуванні основним джерелом інформації є представники різних соціальних груп, діяльність яких безпосередньо не пов'язана з предметом аналізу. Учасниками масових опитувань прийнято називати респондентами. В спеціалізованих опитуваннях основним джерелом інформації є компетентні особи, чиї професійні або теоретичні знання, життєвий досвід дають змогу робити авторитетні висновки. Учасниками таких опитувань виступать експерти. Саме звідси походить така поширена назва опитувань в соціології, як експертні опитування або оцінки. ,
Соціологічне спостереження - це цілеспрямоване і систематизоване сприйняття будь-якого явища, риси, властивості і особливості якого фіксуються дослідником. Форми та прийоми фіксації можуть бути різними: бланк або щоденник спостереження, фото-, теле- або кіноапарат, інші технічні засоби.
Особливістю спостереження як виду дослідження і як методу збору первинної інформації є здатність аналізувати і відтворювати життєвий процес. Тут можуть фіксуватися характер, поведінки, жести, міміка, вираження емоцій окремих людей і цілих колективів.
Спостереження може застосовуватись при вивченні активності населення на зборах, мітингах.
Окрім того, в практику соціологічних, зокрема соціально-психологічних досліджень, включаються такі методи, як соціометричне опитування, тестування.
Методи організації соціологічного дослідження
Однією із важливих процедур методичної частини соціологічного дослідження є визначення досліджуваної сукупності. Після уточнення об'єкта дослідження розглядається питання про кількість і характер тієї сукупності людей, котрі повинні бути охоплені дослідженням. Опитування всіх людей, що складають об'єкт дослідження (а це можуть бути тисячі, десятки або сотні тисяч), буде нераціональним. Це затягнуло б терміни отримання необхідної інформації, вимагало б

 
 

Цікаве

Загрузка...