WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Середовище соціалізації - Реферат

Середовище соціалізації - Реферат

(ксерокс і т. ін.), космічний зв'язок. Причому до кінця щойно минулого століття на перше місце вийшли електронні засоби масової комунікації, значно потіснивши письмові.
Дальші тенденції розвитку ЗМК можна простежити в постіндустріальних суспільствах, де формується цілком нова їх структура. Так, у США створюється телебачення, яке запропонує кожній сім'ї до 500 каналів і надасть можливість взаємодії глядачів з телестанціями і між собою. Це телебачення дістало назву інтерактивного (тобтотелебачення взаємодії).
Розглядаючи ЗМК як фактор соціалізації, треба мати на увазі, що безпосереднім об'єктом впливу їх незчисленних повідомлень є не стільки окремий індивід (хоча і він теж), скільки свідомість і поведінка великих груп людей, що складають аудиторію того чи іншого конкретного засобу масової комунікації - читачів однієї газети, слухачів певної радіостанції, глядачів тих або інших телеканалів, користувачів тих або інших комп'ютерних мереж. Відтак питання про те, до якої групи факторів соціалізації належить ЗМК, не має однозначної відповіді.
Такі телекомпанії, як CNN, що передають свої програми на весь світ, можна розглядати як майже мега-фактор. УТ-1, "Останкино", ТЕТ, деякі центральні газети, аудиторією яких тією чи іншою мірою є вся Україна, можна зарахувати до макрофакторів. Стрімке "розмноження" місцевих студій кабельного телебачення, численних сільських і районних радіостудій і газет, "прихід" відео і комп'ютерів у сім'ю і т. ін. - все це дозволяє розглядати ЗМК як мікрофактор соціалізації.
Розглядати ЗМК головним чином як мезофактор соціалізації дозволяють матеріали масових опитувань, які свідчать про підвищення рівня вибіркового споживання інформації. Телеперегляд, читання газет і радіо-слухання стають сферами щораз ретельнішого вибору. А оскільки основну масу населення цікавлять, у першу чергу, обставини її повсякденного життя, остільки цей вибір здійснюється на користь регіональних ЗМК, по яких іде відповідна інформація.
Вплив ЗМК на стихійну соціалізацію визначається декількома обставинами. Вони виконують, насамперед, рекреативну роль, оскільки багато в чому визначають дозвільне проведення часу людей, як групове, так й індивідуальне. Ця роль реалізується стосовно всіх людей, відпочинок на дозвіллі з книжкою, в кіно, перед телевізором, з комп'ютером відвертає їх від повсякденних турбот і обов'язків.
З рекреативною тісно пов'язана релаксаційна роль ЗМК. Людина, перебуваючи одна в квартирі, вмикає магнітофон, телевізор, відео, комп'ютер для того, щоб зняти відчуття самотності.
Велику роль відіграють ЗМК у розвитку людини. Хоча цей погляд теж ніяк не беззаперечний. Поява кожного кардинально нового виду комунікації викликала суперечки про те, на добро вони чи на шкоду людині. Так, ще в давнину Платон пов'язував занепадання творчих здібностей людини з появою писемності, яка дозволяє засвоювати знання "по чужосторонніх знаках", через що люди "здаватимуться багатознаючими, залишаючись у більшості невігласами", і "стануть позірно мудрими замість мудрих".
З появою кіно, радіо, а потому телебачення і відео завжди пов'язували занепад інтересу до читання. Це справді мало і має місце, але треба розуміти, що слухають радіо, дивляться кінофільми і телепередачі Величезні маси людей, які зовсім не обов'язково стали б читачами.
Дослідження показують, що вплив ЗМК на розвиток людини хоча й неоднозначний, але в цілому позитивний. Так, американські вчені Шрам, Лайл і Паркер у 1961 р. дійшли висновку про те, що перегляд телебачення прискорює розвиток дитини майже на цілий рік, особливо до того часу, як вона йде в школу, бо вчить її розмірковувати, дає знання, розширює кругозір. Дослідження, які проводилися у Франції, показали, що перегляд телебачення значно впливає на уявлення і кругозір малоосвічених верств населення.
ЗМК як один із соціальних інститутів тією чи іншою мірою виконують замовлення суспільства і окремих соціальних груп (які здебільшого мають політичну або економічну владу) на певний вплив на населення в цілому і, в тому числі, на окремі вікові і соціальні верстви. Це й дозволяє вважати, що ЗМК тією чи іншою мірою спричиняють відносно спрямовуваний вплив на соціалізацію. Назвемо лише два аспекти цього впливу.
По-перше, ЗМК вельми суттєво впливають на засвоєння людьми різного віку широкого спектру соціальних норм і на формування в них ціннісних орієнтацій у сфері політики, економіки, ідеології, права і т. ін.
По-друге, засоби масової комунікації фактично являють собою систему неформальної освіти різних верств населення. їх якнайінтенсивніше використовують люди як джерело інформації та освіти.
Самозмінювання людини в процесі соціалізації під впливом ЗМК іде в різних аспектах і має як позитивний, так і негативний вектори.
Відтак особливо слід відзначити те, що останнім часом набирає силу тенденція перетворення ЗМК у сферу самореалізації людини. До листування читачів з газетами і журналами, яке існує давно, додалися передачі радіо і телебачення з прямою участю слухачів і глядачів. Розвиток електронних систем породив цілком новий вид комунікації і самореалізації - взаємодію людини з певними партнерами, які цікавлять її з тих або інших причин, що дозволяє знайти їй однодумців і виразити себе в спілкуванні з ними. Так, наприклад, уже сьогодні до мережі Internet підключено мільйони абонентів - від вчених до кінофанатів. Серед них групи екологістів, фанатів та інших електронних кланів, які виникають у новому електронному середовищі.
Крім цього, в людини, яка перебуває в комп'ютерній віртуальній реальності, складається враження, що вона безпосередньо бере участь у нею ж породжених подіях. Більше того, саме вона головний учасник подій. Це створює зовсім нові можливості для самореалізації і самоствердження.
Одним з важливих факторів соціалізації є субкультура.
Субкультура (від лат. sub - під і культура) - сукупність специфічних соціально-психологічних ознак (норм, цінностей, стереотипів, смаків і т. ін.), що впливають на стиль життя і мислення певних номінальних і реальних груп людей і дозволяють їм усвідомити і утвердити себе як "ми", відмінно від "вони" (решти представників соціуму).
Субкультура - це автономне, відносно цілісне утворення. Вона включає й себе низку більш або менш яскраво виражених ознак: специфічний набір ціннісних орієнтацій, норм поведінки, взаємодії і взаємостосунків її носіїв, а також статусну структуру; набір джерел інформації, яким надається перевага; своєрідні захоплення,

 
 

Цікаве

Загрузка...