WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Політична система як ціле - Реферат

Політична система як ціле - Реферат

політичні ролі, структури і підсистеми, наскільки вони незалежні та підпорядковані одна одній. Політична система ескимосів, найпростіша із відомих людству, є прикладом відносно недиференційованої політичної системи. Політична система патріархального типу мала проміжну політичну структуру. Родова політична система відрізнялася від патріархальної досить розвинутим бюрократичним апаратом.
Значним кроком у розвитку політичної системи була поява спеціалізованої політичної інфраструктури - партій, груп тиску і засобів масової комунікації, покликаних "обробляти" політичні вимоги і пропозиції. Порівнюючи сучасну демократичну політичну систему з тоталітарною з погляду спеціалізованої інфраструктури, потрібно враховувати ступінь автономії інститутів, що складають їх. І в тієї, і в другої є свої особливі засоби масової комунікації, інститути, групи тиску, групи інтересів і політичніпартії. Аналіз фактичного функціонування цих двох типів політичних систем показує, що в демократичній політична інфраструктура складається із відносно автономних інститутів, тоді як у тоталітарній засоби масової комунікації, різного роду групи інтересів і політичні партії підлягають правлячій еліті та бюрократичному апарату.
Термін "диференціація" стосується процесів політичного розвитку, коли виникають і з'єднуються з колишніми нові типи ролей і ролевих структур. Термін "політичне рекрутування" означає функцію заповнення ролей у політичній системі. Політичне рекрутування може відбуватися як за універсальними (загальними), так і за обмежувальними критеріями. Добір посадових осіб шляхом процедури виборів або на основі їхніх здібностей - приклад рекрутування за універсальними критеріями.
Функції політичної системи. Необхідність, правомірність і логіка аналізу функцій політичної системи задаються логікою системного і структурного аналізу. Для Д. Істона політична система значуща не з огляду на те, чим вона є, а під оглядом того, що вона робить, тобто які суспільні функції вона виконує. Мова йде про два послідовні запитання:
- Що має робити політична система (які функції вона має виконувати)?
- Як вона це робить (за допомогою яких структур і з якою ефективністю)?
За прикладом Істона Алмонд і Пауел пов'язують політичну систему з глобальним суспільством; вони аналізують її, занурюючи в зовнішнє середовище. їхній функціональний підхід до дії політичної системи дозволяє розпізнати в ній три послідовні аналітичні рівні: розгляд системи у взаємодії з її середовищем, в її внутрішньому функціонуванні, в її збереженні та адаптації.
Як Істон розпізнає фактори політичної системи, так Алмонд і Пауел поділяють її функції на вхідні і вихідні. При вивчені вхідних і вихідних функцій виявляється значення двох важливих механізмів, що обов'язково є в будь-якій системі державного управління.
По-перше, це механізм, що контролює, за допомогою якого фіксуються вимоги і підтримка, що приводять систему в дію.
По-друге, повинен існувати конверсивний (перетворювальний) механізм, який у процесі відбору, обмеження і упорядкування вхідних імпульсів перетворює їх у вихідні продукти. Цей механізм діє динамічно, оскільки для процесу відбору потрібен час і він не обмежується
вхідними факторами, що надходять до системи в певний момент.
Функції та операції, виконувані політичною системою, Ж. Блондель підсумовує таким чином: 1) Перш ніж переробити вхідні імпульси, система має зробити вибір між структурними і додатковими факторами, що є в суспільстві.
2) За відбором іде процес об'єднання факторів, причому обидва вони пов'язані з нормами, прийнятими в політичній системі, і тому можуть "послаблюватися" чи "підсилюватися" під їхнім впливом.
3) Для того, щоб трансформувати вхідні фактори у вихідні, політична система проходить через дві переміжні фази. Норми системи спочатку виражаються у формі загальних заяв.
4) Норми системи далі конкретизуються за ситуаціями.
5) Настає подвійна перевірка, коли норми безпосередньо зіставляються з окремими вихідними факторами, оскільки в суспільствах діють механізми зворотного зв'язку і апеляція до нормативних становищ.
Функціонування системи відбувається на різних рівнях. Перший рівень - це можливість системи, тобто її робота як елемента свого середовища (в даному разі - суспільства). У взаємодії із середовищем система, в першу чергу, має задіяти свої чотири головні "здатності-можливості".
Регулювальна здатність стосується управління, координації поведінки індивидів і груп. Вона може реалізовуватися шляхом упровадження норм, за допомогою дій адміністрації та судів тощо. Регулювальна здатність може бути більш або менш сильною. В тоталітарних системах її мета - "зарегулювати" все життя суспільства, поставити його під контроль; у ліберальних системах контроль поширюється на більш обмежені сфери. Вони визначають автономію індивидів і підсистем.
Екстракційна здатність. Будь-яка система повинна бути в змозі черпати із внутрішнього чи зовнішнього середовища потрібні для свого функціонування ресурси: економічні і фінансові засоби, політичну підтримку тощо (наприклад, податкове відомство добуває фінансові ресурси).
Дистрибутивна здатність пов'язана з розподілом політичною системою благ, послуг, відзнак окремим особам чи соціальним групам (надання дотацій, нагородження орденами, фінансування служб, які займаються освітою, судочинством тощо). Розподіл зазвичай є перерозподілом ресурсів, одержаних із зовнішнього середовища. Так, податкова система, що являє собою добувний механізм, своєю чергою, сприяє перерозподілу доходів. Але система також сама споживає частину тих ресурсів, які добуває (наприклад, для оплати адміністративно-управлінського та військового персоналу і т. ін.).
Реагувальна здатність. З її допомогою система "відповідає" на імпульси, що йдуть від середовища, особливо на вимоги, висунені окремими людьми та групами. Деякі системи, маючи велику реагувальну здатність, можуть адаптуватися дуже швидко. Інші, навпаки, є дуже жорсткими.
Можна назвати також символізувальну здатність, щільно пов'язану з потребою в легітимності й підтримці, із здатністю системи розвивати популярні переконання, погляди і навіть міфи, створюючи яскраві, дохідливі символи і гасла, маніпулювати ними з метою підтримки і посилення необхідної легітимності в ім'я ефективного здійснення своїх функцій.
Оцінка за названими параметрами відносних можливостей і здатностей системи, що виражають владу уряду над суспільством, ступінь впливу на розум і поведінку людей в інтересах досягнення урядових цілей, - є важливим компонентом функціонального аналізу політичної системи.
Другий ступінь функціонування системи відбиває те, що відбувається в ній самій. Мається на увазі конверсивний процес. Конверсивні процеси, або

 
 

Цікаве

Загрузка...