WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальний процес — предмет технологізації - Реферат

Соціальний процес — предмет технологізації - Реферат

місце індивідів або груп як у просторі, так і в соціальних структурах. Ми називаємо їх процесами мобільності. Вирізнимо також процеси, які змінюють соціальну організацію спільності, і розділимо їх на процеси реорганізації і дезорганізації. Нарешті, є також процеси змін, що відбуваються в системах культури, які накладають глибокий відбиток на взаємини між людьми, на організацію і структуру спільноти, наприклад, процеси, що змінюють систему ідеології, релігії, науки, техніки".
Типологізацію соціальних процесів можна проводити і за багатьма іншими засадами (критеріями):
- за загальним спрямуванням (процеси функціонування і процеси розвитку);
- за рівнем перебігу (локальні, глобальні і т. ін.);
- за тривалістю (тривалі, короткочасні);
- за сферою поширення (економічні, політичні, соціально-культурні, духовні і т. ін.).
Цей перелік критеріїв можна вести далі. Але річ зовсім не в тому, наскільки він вичерпний: адже залежно від цілей дослідження і розв'язуваної водночас проблеми можна вибрати зручніший критерій і здійснити за ним класифікацію.
Що стосується обраної нами методології, то вважали б продуктивнішим класифікувати соціальні процеси за тією роллю, яку вони виконують у соціальній системі. Відповідно до такого підходу вирізнимо наступні процеси:
- зародження, формування соціальної системи (наприклад, процеси організації та самоорганізації малих соціальних груп);
- стабілізації соціальної системи (наприклад, процес згуртування виробничого підрозділу);
- функціонування соціальної системи (наприклад, комунікативні або регулятивні);
- адаптації соціальної системи до зовнішніх умов, що змінюються (наприклад, процеси інформатизації і комп'ютеризації);
- еволюції соціальної системи (наприклад, процеси модернізації або революції);
- розпаду соціальної системи (наприклад, процес "антиселекції");
- перехідні процеси (формування плюралістичної системи власності, децентралізаціяуправління суспільними процесами і т. ін.).
5. Технологічна модель.
Технологічний погляд на соціальний процес - це погляд з позиції його оптимізації, визначення і віднайдення адекватних шляхів, способів і методів. Перелічимо ті його характеристики, які важливі для вирішення цього завдання. Вони - такі.
Результат - це те, що досягається по завершенні соціального процесу або його циклу. Він може бути фактичним (те, що вже досягнуте), очікуваним (його можна назвати метою) і ймовірним. Тут поняття "очікуваний" і "передбачуваний" аж ніяк не тотожні: можна очікувати або бажати одне, а передбачати або припускати цілком інше.
Наслідки соціального процесу - це його непрямі результати, що мають значення для інших процесів і для інших результатів.
Некеровані змінні - ті змінні соціального процесу (структурні, динамічні, факторні), на які не можна вплинути і які не підлягають зміні. Так, молоді люди, вирішивши стати чоловіком і дружиною, повинні оформити свої взаємини в загсі. Хочуть вони цього чи ні, але без офіційної реєстрації їхній шлюб вважається недійсним.
На керовані змінні можна вплинути, і вони підлягають зміні. Те ж молоде подружжя, наприклад, саме вирішує, скільки в них буде дітей, тобто кількісний склад сім'ї є керованою змінною.
Слід зазначити, що такий поділ змінних соціального процесу має відносний характер: те, що вважається некерованою змінною для одного суб'єкта, може виявитися керованою для іншого і навпаки. Ступінь керованості - змінна, що виражає можливість спрямованого впливу на процес у цілому, яка визначається співвідношенням керованих і некерованих змінних. Чим більше перших, тим вищий ступінь керованості соціального процесу. За цим показником соціальні процеси можуть поділятися на керовані, некеровані і регульовані.
Обмеження - ті умови, які накладаються на соціальний процес.
Ефективність - змінна соціального процесу, яка виражає його оцінку з погляду очікуваного результату. Якщо фактичний результат близький до очікуваного, значить, це ефективний процес; якщо цілком відповідає -можна говорити про оптимальний процес; якщо відповідає лише частково, то це процес малоефективний.
Розглянуті моделі зазвичай застосовуються в комплексі, взаємодоповнюють одна одну, відтак даючи цілісну картину соціального процесу. Вони надають можливість вибрати найефективніший спосіб впливу.
Цей вплив може бути таким, що формує (сам соціальний процес як такий); стимулює, тобто спрямований на його підтримку і розвиток; стримує, або обмежує; гальмує, або перешкоджає; деструктивним, або руйнівним.
На жаль, як показує досвід, спрямованого впливу не буває без порушень, помилок, викликаних некомпетентністю нашого втручання. На відміну від порушень у виробничих процесах "соціальні порушення" мають потайніший характер, їх нелегко виявити, нелегко й передбачити їхні наслідки. Більше того, деякі ухвалювані рішення намагаються подати мало не вершиною управлінської мудрості. Найпоширеніше джерело помилок - це ігнорування можливих порушень соціального процесу.
Аналіз реальних результатів нинішньої економічної реформи, реалізації її численних концепцій виявляє дуже серйозні стратегічні помилки, допущені під час переходу до ринку. Тим часом дедалі очевидніше, що застосування аналітичних моделей суспільних процесів, соціально-технологічного підходу в реформуванні суспільства допомогло б значно знизити соціальну ціну допущених прорахунків.
Використана література
1. Дікон Б. Глобальна соціальна політика. Пер. З англ.. - К., 1999. - 346 с.
2. Матвієнко, В.Я. Соціальні технології. К.: Укр. пропілеї, 2001.
3. Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. - К., 1995. - 206 с.
4. Соколенко С.И. "Глобальные рынки ХХІ столетия: Перспективы Украины". - К.: Логос, 1998. - 568 с.
5. Холостова Е.И. Технологи социальной работы. Ученик. - К.: Изд-во: Инфра-М, 2003. - 400 с.
6. Шевчук П.І. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...