WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальний процес — предмет технологізації - Реферат

Соціальний процес — предмет технологізації - Реферат

процеси (співпраця, конфлікт) можуть бути як локальними, так і глобальними. Прагнення обмежити соціальний процес певним місцем і не допускати його поширення зветься локалізацією. Так, сьогодні ми часто зустрічаємося із спробами локалізації соціальної напруженості, конфліктів. Прагнення до розширення соціального процесу визначається відповідно як глобалізація. Розширення, наприклад, сфери співпраці між людьми, групами або народами завжди було і залишається благородною справою.
Точна оцінка масштабу соціального процесу з урахуванням його "невидимих", прихованих форм є, як правило, важливою передумовою прийняття практичних рішень. Якщо ми маємо невиразне уявлення про поширення, скажімо, алкоголізму або наркоманії, то навряд чи зуміємо успішно їм протидіяти.
2. Динамічна модель
На відміну від структурної динамічна модель соціального процесу зважає на фактор часу, інакше кажучи, розглядає його в часовому вимірі. Відповідно, динамічні змінні - такі змінні, якідозволяють аналізувати соціальний процес у часовому вимірі. З-поміж них - його фази (стадії), тривалість, інтенсивність, темп, ритм, стан, оборотність.
3. Факторна модель соціального процесу
Соціальний процес, як і будь-який інший, детермінований певними причинами. Те, що викликає, зумовлює, змінює або тягне за собою соціальний процес, називатимемо його причиною, або факторною змінною. А саме визначення, зумовлення або потяг позначається поняттям детермінація.
Якщо розглядати будь-який соціальний процес, наприклад, соціалізацію або соціальну адаптацію, то неважко запримітити, що вони детерміновані не однією, а кількома факторними змінними, які в сукупності іменуються факторною моделлю соціального процесу.
Роль окремих змінних у детермінації соціального процесу неоднакова: одні викликають його, інші зумовлюють, треті впливають на тривалість, темп і т. ін. Виходячи з цього, можна дати ось таку їх класифікацію.
Факторні змінні, що викликають соціальний процес і визначають самий його зміст, це джерела соціального процесу. В основі будь-якого процесу лежать ті або інші джерела, що породжують його, дають йому життя. Згадаємо слова з індійського трактату про любов: "Три джерела мають потяги людини... Потяг розуму породжує повагу, потяг душі породжує дружбу, потяг тіла породжує володіння. Поєднання цих трьох потягів породжує любов".
Фактори змінні, які самі по собі не викликають соціального процесу, але без яких він не може існувати, назвемо умовами. Якщо вже далі вести тему любові, то ЇЇ умовами є:
1) міжособистісний контакт;
2) якась інформація людей одне про одного;
3) відмінність статі.
Втім, останнє, на жаль, не завжди вважається обов'язковим.
Факторні змінні, що впливають на соціальний процес, змінюючи його окремі характеристики (форму, тривалість, інтенсивність і т. ін.), називатимемо факторами соціального процесу. Вони не викликають соціального процесу (на відміну від його джерел) і не забезпечують його існування (на відміну від його умов), але все ж таки справляють вплив, до того ж іноді настільки сильний, що процес навіть припиняється або, навпаки, здійснюється в шаленому темпі.
Взяті разом, джерела, умови і фактори утворюють причини соціального процесу. Підкреслимо ще раз: джерела і умови детермінують соціальний процес у цілому, його зміст, тоді як фактори впливають на окремі його змінні. Вкажемо також на відмінності в детермінації:
- джерела викликають і визначають соціальний процес;
- умови зумовлюють соціальний процес;
- фактори змінюють соціальний процес.
Джерела виражають необхідність, а умови - можливість виникнення або здійснення соціального процесу.
Джерела можна поділити на внутрішні і зовнішні. Внутрішні діють у самій соціальній системі, що перебуває в даному процесі, зовнішні - у взаємодії цієї соціальної системи з іншими,
Умови бувають достатніми і недостатніми. При другому варіанті соціальний процес або взагалі не може здійснюватися, або здійснюється в деформованому вигляді: це вже залежить від ступеня недостатності.
Що стосується факторів соціального процесу, то їх доцільно згрупувати таким чином:
- внутрішні і зовнішні (внутрішні чинять вплив на процес зсередини, зовнішні - ззовні);
- позитивні або негативні (позитивні - сприяють процесові, негативні - перешкоджають йому);
- безпосередні і непрямі (безпосередні фактори діють на самий соціальний процес, тобто прямо, безпосередньо, непрямі - опосередковано, а саме: через джерела або умови соціального процесу).
Виявлення, аналіз і відповідна оцінка факторних змінних (джерел, умов, факторів) має принципово важливе значення для спрямованого впливу на соціальний процес, його оптимізацію.
4. Типологічна модель соціального процесу.
Німецький соціолог Леопольд фон Візе зробив свого часу спробу дати повну класифікацію всіх процесів, можливих у стосунках між людьми. На його думку, всі процеси, які змінюють суспільство, можна звести до двох великих груп: процеси взаємного зближення людей, або процеси, які об'єднують людей, і процеси віддалення, або процеси, які розділяють людей. Перші він назвав асоціативними і вирізнив серед них чотири основні: зближення, пристосування, зрівнювання, об'єднання. Процеси роз'єднання постають у трьох основних видах: суперництво, опозиція, конфлікт.
Польський соціолог Ян Щепаньський запропонував свою типологію соціальних процесів.
"Може виникнути, - пише він, - серія явищ співпраці для спільного здобування необхідних благ або цінностей. Може виникнути процес суперництва, конкуренції, побудований на тому, щоб випередити аналогічні прагнення інших індивідів і груп і раніше від них прийти до мети. Якщо під час суперництва з'явиться прагнення ліквідувати конкурента або якусь його систему предметів або цінностей, то суперництво перетвориться в конфлікт, який також має різні види при різному ступені інтенсивності. Це процеси, які виникають під час взаємодії між людьми. Далі вирізнимо процеси, які змінюють

 
 

Цікаве

Загрузка...