WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціальний процес — предмет технологізації - Реферат

Соціальний процес — предмет технологізації - Реферат


Реферат на тему:
Соціальний процес - предмет технологізації
Соціальний простір являє собою величезне різноманіття соціальних процесів. Щоб досягти його гармонізації, підвищення результативності людської діяльності, потрібно навчитися ефективно впливати на процеси: сприяючи бажаним, обмежуючи й блокуючи небажані.
В науковій літературі зустрічаються різні визначення "процесу". В даному разі під цим розуміється насамперед відносно однорідна серія явищ. Наприклад, травлення - це ціла сукупність процесів, що включає в себе дегустацію fori, подрібнення шляхом жування, хімічну обробку під впливом слини, ковтання. Всі вони пов'язані структурно-функціональними залежностями, повторюються щоразу, коли їжа потрапляє до рота, і ідентичні в усіх людей.
Аналогічне ми спостерігаємо і в соціальному процесі. Водночас соціальні явища - це явища взаємодії людей, здійснювані в соціальному просторі: безпосередньо в контактній групі або опосередковано, через причетність індивідів до спільнот, через соціальні організації, інститути.
Серія соціальних явищ може бути зрозуміла як процес, якщо:
- зберігає ідентичність у часі, яка дозволяє вирізнити її з інших серій;
- явища, що передують, зумовлюють бодай частково явища, які йдуть за ними, або виключають однорідне становище речей.
Наприклад, соціалізація як засвоєння індивідом суспільного досвіду - це соціальний процес, оскільки являє собою довгу серію взаємодій між людиною і суспільним середовищем. Ця серія зберігає свою ідентичність завдяки ідентичності формованої особистості; реакція людини на подальші впливи певною мірою зумовлена явищами, які виникали раніше, і в результаті - певний стан особистості, якісь більш або менш сталі риси.
Не можна правильно зрозуміти соціального процесу, якщо випустити з уваги роль свідомості.
У багатьох соціальних процесах - назвемо їх цілеспрямованими - вона надзвичайно велика.
До таких, наприклад, належать самовиховання, самоосвіта або професійне навчання. Проте деякі процеси здійснюються немов поза свідомістю, і ми замислюємося над ними постфактум, тобто, маючи справу з їхніми небажаними наслідками. Як та хвороба, що виявляє себе тоді, коли вже конче потрібне хірургічне втручання, так і соціальний процес часто заскочує нас своєю несподіваністю і результатом.
Важливе значення має і питання про його межі. Відповідно в системі, де відбуваються соціальні процеси, можна вирізнити ось такі межовні зони:
- внутрішньоособистісні процеси, наприклад, самовиховання;
- процеси, що відбуваються безпосередньо між двома або кількома індивідами (процес спілкування та ін.);
- процеси, що відбуваються в стосунках між індивідом і групою (адаптації або дезадаптації і т. ін.);
- процеси всередині групи (наприклад, процеси організації або дезорганізації);
- процеси в стосунках між групами (наприклад, процеси національного самовизначення або інтернаціоналізації);
- процеси, що відбуваються всередині окремого суспільства (соціальної мобільності, диференціації та асиміляції і т. ін.);
- процеси, що відбуваються всередині людства або глобального суспільства (скажімо, процеси демілітаризації або міждержавної інтеграції).
Нижню межу утворюють внутрішньоособистісні процеси, які прилягають безпосередньо до психічних і психофізичних процесів, верхню межу - глобальні соціальні процеси.
Оскільки людина - істота не тільки соціальна, але й біологічна, природно, що соціальні процеси тісно переплітаються з біологічними. Так, неможливо уявити повну картину соціалізації особистості без урахування вікових періодів людини та їх біологічних особливостей, а також такого феномена, як акселерація. З другого боку, традиційні біологічні характеристики людини, такі, скажімо, як стан здоров'я, не можна адекватно зрозуміти, не беручи до уваги соціальні фактори.
Сказане стосується і співвідношення соціальних та інших суміжних (географічних, геофізичних тощо) процесів.
Соціальний процес здійснюється в трьох можливих формах:
1) об'єктній, тобто у формі послідовної зміни стану соціального об'єкта;
2) суб'єктній, або діяльнісній - у формі послідовних дій суб'єкта;
3) технологічній - у формі дотримання, здійснення певної технології (технологій). Остання є найвищою формою соціального процесу, оскільки забезпечує взаємне "припасовування" двох перших. За її допомогою досягається, з одного боку, раціоналізація процесу діяльності, з другого - оптимізація об'єктного процесу.
Як відомо, аналіз - метод наукового дослідження, що полягає в розчленуванні цілого на частини. Щоб аналізувати окремі процеси, і не тільки соціальні, - необхідно знати, що саме аналізувати, тобто визначити аналітичні змінні.
Аналітичні змінні - елементи або ознаки об'єкта, що підлягають виявленню, вимірові та оцінці. Якщо прийняти як об'єкт соціальний процес, то доведеться мати справу з доволі промовистим числом таких змінних. Для зручності поділимо їх на п'ять груп: структурні, динамічні, факторні, типологічні і соціально-технологічні. Відповідно, можна запропонувати стільки ж аналітичних моделей:
1. Структурна модель соціального процесу.
Це немов моментальний знімок, структурний "зріз". Аналізувати структуру соціального процесу - означає визначити його зміст і форму, учасників, напрям і масштаб.
Коли зміни в якійсь системі призводять до збіднення і зникнення її складових елементів і відносин, наявних між ними, можна говорити, що така система зазнає регресу.
Навпаки, якщо розвиток наближає якусь систему до певного позитивного ідеалу, ми називаємо це прогресом.
Масштаб соціального процесу - це соціальний простір, на який він поширюється; залежно від параметрів можна вирізнити локальні і глобальні процеси. Локальні (обмежені певним місцем) охоплюють частину соціального простору, глобальні розпоширюються на весь соціальний простір. Так, процеси самовиховання охоплюють особистість і її найближче оточення, процес приватизації - все суспільство. Одні й ті ж

 
 

Цікаве

Загрузка...