WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Типи суспільства та шляхи його розвитку - Реферат

Типи суспільства та шляхи його розвитку - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Типи суспільства та шляхи його розвитку
Суспільство постійно змінюється і розвивається. У межах тієї самої країни в різні історичні періоди утворюються неоднакові типи суспільств. Існує кілька типологій за відповідною визначальною ознакою. Так, за кількістю рівнів управління й мірою диференціації суспільства поділяються на:
" прості, де немає керівників і підлеглих, бідних і багатих (такі первісні племена трапляються подекуди й нині);
" складні, де існують кілька рівнів управління і соціальних прошарків.
" Поштовхом до появи складних суспільств було зародження
" такого соціального інституту, як держава.
За способом здобування засобів до існування розрізняють:
" суспільство первинних мисливців і збирачів, що проіснувало кількасот тисяч років;
" аграрне (традиційне) суспільство, з яким зв'язують зародження держави, класів, появу міст, писемності тощо;
" індустріальні та постіндустріальні суспільства. Термін "постіндустріальне суспільство" запроваджений американським соціологом Д. Беллом.
На думку багатьох фахівців постіндустріальні суспільства (в них переважає не промисловість, а інформатика і сфера обслуговування) прийшли на зміну індустріальним у найрозвинутіших країнах (США, Японія) ще в 70-ті рр. XX ст.
За радянських часів науковою вважалася тільки типологія, за-пропонована в середині XIX ст. К. Марксом. Основою цієї типології є два критерії: спосіб виробництва і форма власності. Згідно з нею суспільства з різними культурою, політичним устроєм, способом і рівнем життя населення, але об'єднані цими двома ознаками, становлять одну суспільно-економічну формацію. За К. Марксом людство у своєму історичному розвитку пройшло такі формації: первісну; рабовласницьку; феодальну; капіталістичну. У майбутньому капіталістичну формацію мала замінити комуністична.
Сучасна соціологія використовує синтетичну модель типології, запропоновану Д. Беллом. Об'єднуючи всі існуючі типології, він поділив усесвітню історію на три стадії:
" доіндустріальну;
" індустріальну;
" постіндустріальну.
Таблиця
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОІНДУСТРІАЛЬНОГО ТА ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТИПІВ СУСПІЛЬСТВА
Характеристика Суспільство
доіндустріальне індустріальне
Основне місце поселення село місто
Основне місце роботи поле, ліс фабрика, завод
Соціальні відносини кровно-родинні, особистісні, довірчі товарно-грошові, знеособлені, анонімні
Поділ праці незначний глибокий
Соціальна стратифікація стани, касти страти, класи
Соціальний контроль неформальний, спонтанні реакції формальний, постанови, закони
Цінності традиційні, релігійні світські
Культура однорідна неоднорідна
Джерела енергії фізична сила людей та тварин вода, вітер, пара, газ, електрика, атом
Швидкість технічного прогресу незначна стрімка
Зміна однієї стадії іншою супроводжується зміною форм власності, способу виробництва, технологій, соціальних інститутів, політичного режиму, способу життя, культури, кількості населення, соціальної структури суспільства (див. табл.).
У доіндустріальному суспільстві, яке ще називають традиційним, визначальним чинником розвитку було сільське господарство, а головними інститутами - церква та армія. В індустріальному суспільстві - промисловість з корпораціями і фірмами на чолі, а в постіндустріальному - інформація, теоретичні знання з вищою школою як місцем формування і зосередження цих знань.
З переходом від індустріального до постіндустріального суспільства економічна сфера (виробництво товарів) перетворюється на обслуговуючу, а це означає, що сфера послуг починає домінувати. Власність як критерій соціальної нерівності втрачає свою значущість, вирішальним стає рівень освіти і знань. Відбуваються зміни в соціальній структурі, де класові відмінності поступаються місцем професійним.
Досліджуючи різні моделі суспільного устрою, український філософ Ю. Павленко доходить висновку, що нині, на межі II і III тисячоліть, людство переживає одну з найсуттєвіших у своїй історії трансформацій - глобалізацію, перетворившись на єдину (глобальну) функціональну систему. Центральне місце в ній посідає Захід на чолі зі США.
Захід у межах цієї системи розвинув неймовірні для попередніх епох продуктивні сили, створив усесвітню фінансову систему і всесвітнє інформаційне поле. Інформаційна гегемонія сьогодні починає відігравати визначальну роль: домінуючи над виробничою і фінансовою сферами, інформаційна сфера визначає їх характер. Тому новий тип суспільства, який нині утверджується, називають інформаційним.
Досліджуючи еволюцію суспільства й порівнюючи різні її стадії, соціологи виявили низку закономірностей і тенденцій.
Основними з них є дві:
" кожна наступна стадія (формація) є в кілька разів коротшою від попередньої - капіталістична від феодальної, феодальна від ра-бовласницької, рабовласницька від первісної. Найтривалішою була первісна формація, яка проіснувала кількасот тисяч років;
" різні народи і нації, навіть у межах однієї держави, розвиваються з неоднаковою швидкістю; скажімо, у США є райони, в яких зберігся доіндустріальний устрій життя (наприклад, індіанські резервації).
Суспільство постійно змінюється. Історичні зміни з позитивними наслідками є прогресом, з негативними -

 
 

Цікаве

Загрузка...