WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Становлення і розвиток соціологічної науки в Україні - Реферат

Становлення і розвиток соціологічної науки в Україні - Реферат

Волович, коли плюралізм думок є не перевагою, а вадою. Основна вада таких програм - брак концептуальності, фрагментарність, довільний вибір тематики з орієнтацією на професійні можливості викладачів, а не на системний виклад курсу. Більшість викладачів соціології не мають ні відповідної базової освіти, ні досвіду. Такі "перекваліфіканти" часто "витискують" фахівців. Постає проблема захисту науки від псевдосоціологів. Не діє система підвищення кваліфікації, рідко відбуваються науково-практичні конференції та семінари.
Здебільшого у вузах погано організують самостійну роботу студентів, обмежуючись пропонуванням "комплекту" готових знань, які студенти повинні заучувати за викладачами.
Розв'язання проблеми соціологічної освіти в Україні сприятиме піднесенню загального рівня гуманітарної освіти, поглибленню знань про суспільні процеси, поліпшенню державного управління, а головне - дасть тисячам молодих людей наукові знання про світ, що в ньому вони живуть, та створить інтелектуальне підґрунтя для їхніх переконань - ту світоглядну культуру, якої нині відчутно бракує молоді.
У листопаді 1997 р. відбувся Республіканський семінар соціологів України. Мета його - обговорення питання про створення або відновлення Соціологічної асоціації України (САУ). Під час роботи семінару обговорювались головні напрямки її роботи, повноваження, роль та завдання асоціації, проект статуту САУ та проект "Кодексу соціолога", що мали бути схвалені III з'їздом соціологів.
Учасники семінару звернули увагу на серйозність ситуації, що склалася навколо соціологічної освіти відтоді, коли соціологію визнано обов'язковою загальноосвітньою дисципліною. Зокрема, викладання курсу соціології у вузах потребує підвищення якості, перегляду деяких наукових напрямів та визначення нових пріоритетів. Комерціалізація соціологічних досліджень часто настільки знижує їхню якість, що ставить під сумнів існування самої професійної соціології. З метою поліпшення фінансового забезпечення асоціації було запропоновано заснувати спеціальний фонд, використовуючи банківський рахунок САУ. У грудні 1997 р. в Бердянську відбулася IV школа молодих соціологів України "Сучасна соціологія на межі тисячоліть",організована УСУ, Бердянським педінститутом та благодійним фондом "Інтелектуальна перспектива". У роботі школи взяли участь майже п'ятдесят представників академічної й вузівської науки, оціологи-практики.
Доповіді та "круглі столи" було присвячено обговоренню актуальних проблем сучасної соціологічної науки. Учасники школи серйозну увагу приділили питанням місця та ролі соціології в системі гуманітарної освіти та викладання соціологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.
У квітні 1998 р. в Києві відбулися наукова конференція і III з'їзд САУ. Головна їх мета - сприяння розвитку громадянського суспільства. Там обговорювалися і були схвалені професійний "Кодекс соціолога" та статут САУ, її президентом був обраний доктор соціологічних наук М. Шульга. Крім того, ішлося про проблеми розвитку та досягнення соціології України, зокрема, наголошувалося на нестачі фінансування, необхідності захисту соціології від псевдосоціології, соціологів від псевдосоціологів. Серед досягнень у розвитку соціології за останні роки зазначалося надання соціології у 1993 р. Міністерством освіти статусу базової дисципліни, створення в багатьох вузах соціологічних факультетів та соціологічних кафедр. Проведено велику наукову роботу з визначення предмета соціології, розроблено типову програму для підготовки соціологів. Видано десятки навчальних посібників із соціології, наприклад: В. Ворона, В. Пилипенко "Економічна соціологія", М. Захарченко, В. Бурлачук та ін. "Соціологічна думка України", О. Нельга "Теорія етносу", І. Прибиткова "Основи демографії", А. Ручка, В. Танчер "Курс теоретичної соціології", за ред. В. Андрущенка, Н. Горлача "Соціологія: наука про суспільство", М. Захарченко, О. Погорілий "Історія соціології", О. Погорілий "Соціологічна думка XX століття", І. Попова "Соціологія. Пропедевтичний курс", Н. Черниш "Соціологія. Курс лекцій", О. Якуба "Соціологія", Г. Дворецька "Соціологія праці" та ін.
Нині українська соціологія переживає певні труднощі, оскільки криза, що охопила всі сфери суспільного життя, не обминула і її. Брак економічної підтримки є підставою того, що не діє у повну силу Соціологічна асоціація України, припинилося видання газети соціологів "Український оглядач", часопису "Філософська і соціологічна думка", заснованого ще 1927 року.
Державі бракує коштів на прикладні соціологічні дослідження, що потребують великих фінансових витрат, а новостворені комерційні соціологічні заклади працюють перш за все на власні інтереси. З'являються найрізноманітніші фірми, служби, центри з вивчення громадської думки. У таких "соціологічних службах" іноді працюють люди, які не мають відповідної професійної підготовки. У результаті - спотворюються масова свідомість, громадська думка.
Засоби масової інформації нині рясніють даними так званих опитувань населення, які не завжди є науковими і не можуть забезпечити надійності й вірогідності отриманої інформації.
Зважаючи на це конче важливого значення для розвитку соціологічної науки в Україні набуває діяльність зі створення загальнонаціонального соціологічного архіву, що її розпочато Інститутом соціології.
На цей час зібрано і нагромаджено величезного обсягу емпіричного матеріалу про стан і тенденції розвитку соціальних процесів в українському суспільстві, об'єктивну інформацію, необхідну як наукове підґрунтя для прийняття державних рішень щодо стабілізації соціально-економічної і політичної ситуації в Україні.
Література
1. Арон Р. Этапы развития социологической мисли. - М, 1993.
2. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.
3. Воловий В. Соціологічна освіта в Україні // Соціологія: теорія, метод, маркетинг. - 1998. - № 1.
4. Грищенко К. 10 років Інституту соціології НАН України // Соціологія: теорія, метод, маркетинг. - 2000. - № 4.
5. Дюркгейм 3. О разделении общественного труда. Метод социологии. - М., 1991.
6. Дюркгейм 3. "Ценностные" и "реальные" суждения // Социс. - 1991. -№2.
7. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). - К., 1993.
8. История социологии в Западной Европе и США. - М., 1993.
9. Кондратик Л. Й. Історія соціології України в іменах. - Луцьк, 1996.
10. Монсон Пер. Современная западная социология: теории, традиции, перспективи. - СПб., 1992.
11. Наука управляти: з історії менеджменту. - К., 1993.
12. Погорілий О. І. Соціологічна думка XX століття. - К., 1996.
13. Руткевич М. Н. Как поживает идея материализма в социологии // Социс -1993. -№10.

 
 

Цікаве

Загрузка...