WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Становлення і розвиток соціологічної науки в Україні - Реферат

Становлення і розвиток соціологічної науки в Україні - Реферат

рамки філософської теорії і були винесені за її межі. Це й стало теоретичною передумовою зруйнування і повного занепаду соціології в СРСР. Тоталітарному режиму не потрібні були соціологічні дослідження, бо вони, спираючись на точні факти, суперечили пропаганді так званих соціалістичних досягнень. Ініціаторів і прихильників спроб започаткувати відповідні соціологічні інституції піддавали репресіям, а саму ідею засуджували як вияв буржуазного націоналізму. На соціологію наліпили ярлик "буржуазної науки", вона втратила самостійність, а незабаром перестала існувати як соціальний інститут. Окремі соціологічні проблеми досліджувалися в рамках суміжних дисциплін: історичного матеріалізму, психології, статистики, демографії.
Період 30-х-кінця 50-х рр. характеризувався браком інтересу до проблем соціології, особливо теоретичних і методологічних. Майже не було спроб систематизувати дослідження, спрямовані на формування соціології як науки. Причинами цього були, як уже зазначалося, невдала спроба створити особливу, "марксистську" соціологію, а також недостатній зв'язок соціологічних знань із суспільною практикою.
Вітчизняна соціологія того часу була в цілковитій ізоляції від світової науки. Ігнорувалося будь-яке знання, котре не відповідало марксистсько-ленінському тлумаченню соціальної реальності, культивувалася нетерпимість до інакомислення. Вітчизняні соціологи не могли використати всього того, що було створено світовою наукою. Бракувало і фактичного матеріалу, бо суто соціологічні дослідження в СРСР заборонялися.
Зі зміною політичної ситуації в кінці 50-х - на початку 60-х рр. XX ст. розпочинається відродження соціології. У цей час проводяться соціологічні дослідження впливу НТП на соціально-професійний склад робітників, їх ставлення до праці. Широкогорозвитку набуло соціальне планування. Плани соціально-економічного розвитку розроблялися для підприємств, міст, цілих регіонів. Це сприяло вдосконаленню методики соціологічних досліджень, отриманню практичних навичок цих досліджень соціологами-самоуками. Було одержано багато фактичного матеріалу про реальну соціальну дійсність у СРСР.
Від 1968 р. соціологія розвивається в Україні як окрема наука. У складі Інституту філософії Академії наук почав функціонувати підрозділ соціології, стали широко друкуватися соціологічні розвідки, поновилося видання часопису "Філософська та соціологічна думка", що його було започатковано 1927 року. Починаючи з 1989 р. часопис видавався українською і російською мовами. У ньому висвітлювалися питання методології та методики соціологічних досліджень, соціальної статистики, історії розвитку соціології, досягнень вітчизняної та світової соціології, соціологічного відображення процесів демократії та інших реалій нашого суспільства.
Історія розвитку української соціологічної думки відтворює не лише загальні закономірності становлення соціологічного знання, а й віддзеркалює вітчизняні проблеми. Українське суспільство потребує об'єктивного тлумачення власної природи, своєї ролі й місця у світовій цивілізації.
У середині 80-х р., з початком революційного оновлення суспільства, усвідомлюється нагальна потреба в соціологічних дослідженнях, змінюється ставлення до соціології, суттєво переглядається багато усталених у радянській науці поглядів на суспільство. Це зумовлювалося передовсім необхідністю наукового осмислювання сучасних трансформаційних соціальних процесів. 90-ті рр. в розвитку української соціології позначені її інституціалізацією як однієї з провідних суспільних наук.
Яскравим виявом цієї тенденції було створення самостійного Інституту соціології в системі Академії наук України. Першою соціологічною установою в Україні був створений наприкінці 60-х рр. XX ст. відділ методології і техніки соціологічних досліджень в Інституті філософії АН УРСР, який очолив відомий філософ М. Попович. З 1983 р. це вже відділення соціології Інституту філософії, а з 1990 р. - Інститут соціології. Посаду першого директора Інституту соціології обіймав академік Ю. Пахомов, а в 1982 р. його місце заступив відомий фахівець з питань економічної соціології В. Ворона.
Головна тематика досліджень Інституту соціології - виявлення закономірностей і тенденцій розвитку українського суспільства в національному й міжнародному контексті; осмислення й узагальнення досвіду перетворення колишнього (тоталітарного) суспільства в насправді громадянське суспільство; вивчення особливостей соціальних відносин та поведінки різних верств населення в різних сферах життєдіяльності суспільства. Метою цих досліджень є визначення типу суспільства, механізмів соціальної інтеграції і диференціації, ознак суспільних трансформацій тощо. Учених інституту цікавить: в якому суспільстві ми живемо і яке суспільство будуємо.
У діяльності інституту органічно поєднуються теоретико-методологічні розробки з широкомасштабними емпіричними дослідженнями. З року в рік проводяться загальнонаціональні опитування, які фіксують динаміку соціальних показників розвитку України.
Соціологи всіх країн переймаються розв'язанням споріднених проблем. Про це свідчить тематика світових конгресів соціологів, що проходять під опікуванням Міжнародної соціологічної асоціації. Лише за останню чверть XX ст. розглядалися такі проблеми:
- шляхи соціального розвитку (Упсала, Швеція, 1978 р.);
- соціальна теорія та соціальна практика (Мехіко, 1982 р.);
- соціальні зміни: проблеми та перспективи (Делі, 1986 р.);
- соціологія в єдиному світі: подібності і відмінності (Мадрид, 1990р.);
- кордони, що перетинаються, та солідарності, що змінюються (Білефельд, Німеччина, 1994 р.).
Ознайомлення з доробками світового соціологічного товариства сприяє успішному розкриттю і розумінню тих невизначеностей і змін, які за останні десятиліття охопили весь світ і справили значний вплив на суспільне життя кожної окремої країни.
У липні 1997 р. Інститут соціології НАН України розпочав видання першого у вітчизняній історії соціологічного науково-теоретичного періодичного часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг".
Важливою віхою у розвитку вітчизняної соціології стало відродження соціологічної асоціації України. Найголовнішими завданнями асоціації є визначення пріоритетних напрямів розвитку соціології в Україні, сприяння прискоренню процесів становлення професійної соціології і розширенню наукових зв'язків та співробітництва соціологів України, у тім числі із зарубіжними вченими, іноземними та міжнародними науковими організаціями.
Визнанням міжнародного авторитету вітчизняної соціології став вихід у світ окремих чисел журналу "Соціологічні дослідження" Російської Академії наук і "Міжнародного соціологічного журналу" (Нью-Йорк), цілком присвячених працям українських соціологів. З року в рік зростає кількість

 
 

Цікаве

Загрузка...