WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Сім'я як соціальний інститут. Функції сім'ї - Реферат

Сім'я як соціальний інститут. Функції сім'ї - Реферат

подвійний стандарт, згідно з яким громадська мораль більш поблажливо ставиться до позашлюбних зв'язків чоловіків, ніж жінок. Соціобіологи пояснюють цей феномен, посилаючись на різні стратегії сексуальної поведінки чоловічих і жіночих особин. У світі тварин самці намагаються запліднити якнайбільше самок, тоді як моногамна орієнтація самок сприяє збереженню та виживанню потомства. Між іншим, соціологи вбачають у "подвійному стандарті" пережитки патріархальної моралі, відлуння колишньої соціальної нерівності статей.
Ще одна дуже важлива функція інституту сім'ї, яка зв'язана з репродуктивною функцією, - функція соціалізації, що полягає в навчанні і догляді за дітьми, їх соціальному захисті. Реалізація функції соціалізації відбувається через цілеспрямований вплив на людину з метою формування певних моральних і фізичних якостей, звичок, навичок, установок, цінностей, прищеплення відповідних взірців і норм поведінки. Сімейне виховання - це засіб первинної соціалізації особи, залучення її до складних соціальних зв'язків і взаємодій суспільного життя. Виконуючи цюфункцію, сім'я забезпечує спадковість у розвитку культури, збереження цінностей та трудових навичок. Сімейна функція виховання була й залишається актуальною на всіх етапах розвитку суспільства, незважаючи на те що вихованням дітей займаються й державні установи.
Проте з часом відбувається певна трансформація виховної функції сім'ї- формується нова система цінностей, стандартів і норм поведінки. Так, знову посилюється роль релігії і церкви у вихованні людини.
Поряд з виховною функцією важливою є рекреативна функція, яка сприяє розвитку особистості в членів сім'ї. Ця функція набуває особливого значення за умов загального соціального напруження, збільшення стресових ситуацій у сфері професійної діяльності, у побуті. Через це зростає значимість психологічної терапії, емоційної стабілізації. Сім'я - це поєднання родинних, подружніх, батьківських і дитячих почуттів. Вона є тим життєвим осередком, де людина знаходить позитивні емоції, розуміння, заспокоєння, знімає психологічне напруження, душевно оздоровлюється, задовольняє потребу в особистому щасті, коханні.
Водночас сім'я виконує комунікативну функцію, тобто задовольняє потребу людини в духовному спілкуванні, яке ґрунтується на взаєморозумінні і взаємопідтримці.
Сім'ї властива функція первинного соціального контролю, реалізація якої передбачає здійснення моральної регламентації поведінки членів сім'ї у спілкуванні та взаємодії одного з одним.
Нині за умов глибокої економічної кризи особливої значимості набула економічна функція сім'ї. Вона актуальна передовсім щодо старих батьків - пенсіонерів, які нині перебувають у скрутному економічному становищі і потребують матеріальної допомоги від інших членів сім'ї. Пенсійні виплати настільки мізерні, що не забезпечують навіть половини мінімального прожиткового рівня.
За умов ринку докорінно змінюється економічний аспект сімейного життя - набувають особливого значення проблеми родинної економіки. Родинна економіка - це сукупність різних видів сімейної економічної та фінансової діяльності, які забезпечують задоволення потреб членів сім'ї (приватне домашнє господарство, формування й витрачання сімейного бюджету тощо).
Відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1992 р. Г. Беккер, вивчаючи родинну економіку, стверджує, що поведінка людей у сфері особистого життя підлягає дії загальних законів економіки. В основі родинної економіки лежать потреби сім'ї. Вони мають тенденцію до постійного зростання, але сімейний бюджет є об'єктивним обмежником сімейного споживання. Тому члени сім'ї в реальних витратах постійно мають ураховувати можливі джерела й обсяги доходів. Невідповідність між потребами та можливостями їх задоволення - основна проблема родинної економіки.
Кожна сім'я сама вирішує, як їй використовувати свій сімейний бюджет. Проте німецький економіст-статистик Е. Енгель виявив і описав закономірність, що дістала на честь автора назву "закон Енгеля". Суть її в тім, що зі зростанням доходів сім'ї питома вага витрат на їжу знижується, на непродовольчі товари, житло й комунальні послуги - залишається в основному без змін, на задоволення культурних та інших соціальних потреб - зростає. Це пояснюється так: що більш нагальною є потреба, то меншою мірою її задоволення залежить від розміру доходу. Отже, за питомою вагою витрат сім'ї на їжу не можна судити про рівень її добробуту. У розвинутих країнах частка сімейних витрат на їжу значно менша ніж у слаборозвинутих.
У соціологічному аналізі використовуються такі економічні характеристики сім'ї, як її склад та структура, якість помешкання (кількість кімнат, житлова площа, зручність розташування, наявність побутових вигод), наявність предметів побутового та культурного призначення, власного транспорту, будинку, присадибної ділянки, господарства тощо.
Література
1. Войтович С. О. Світ сім'ї і горизонти покликання. - К., 1989.
2. Журбицька Т. С. Молода сім'я. - К., 1988.
3. Каблуков В. А. Проблеми студентських сімей. - К., 1989.
4. Комарова А. І. Результати соціологічного дослідження "Сучасна сім'я, проблеми, перспективи розвитку". - К., 1994. - Т. 1.
5. Кон И. С. Введение в сексологию. - М, 1988.
6. Краснодемська 3. Родина в дзеркалі цифр і фактів // Уряд, кур'єр. - 1994. -№74.
7. Ладугін В. Д. Людина і економіка. Соціоекономіка. - К., 1996.
8. Левин Б. М., Петрович Н. В. Экономическая функция семьи. - М, 1984.
9. Мацковский М. С. Социология семьи: проблеми, теории, методологии и методики. - М., 1989.
10. Молодая семья. - К., 1991.
11. Піча В. М. Соціологія сім'ї: Матеріали до лекцій з курсу "Соціологія". - Львів, 1995.
12. Смелзер Н. Социология. - М., 1994.
13. Соціологія / За заг. ред. проф. В. П. Андрущенко, М. І. Горлача. - К.; X., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...