WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Сім'я, аспекти її соціологічного вивчення - Реферат

Сім'я, аспекти її соціологічного вивчення - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Сім'я, аспекти її соціологічного вивчення
Сім'я - головний осередок суспільства. Вона відіграє надзвичайну роль у його життєдіяльності - через фізичну й соціокультурну зміну поколінь забезпечує можливість існування суспільства. У сім'ї створюється найбільше суспільне багатство - людина. Тут вона народжується і формується як особистість. Це та клітинка, з котрої розпочинається будь-яка держава. Немає країни без сім'ї, сімейно-родинних відносин. Без сім'ї неможливе відтворення населення, його соціалізація і, нарешті, неможливе утворення всіх інших соціальних інституцій. Саме рівень розвитку сім'ї разом з характером праці зумовлюють суспільний порядок, за яким живуть люди в різних державах, за різних історичних умов.
Водночас функціонування сім'ї є результатом специфічних соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві. Отже, сім'я - це ніби проміжний стан між суспільством та індивідом.
З огляду на особливу значущість сім'ї для життєдіяльності суспільства соціологи приділяють багато уваги її вивченню. Відтоді, коли соціологія сім'ї сформувалася як самостійна наукова галузь, проведено вже кількадесят тисяч досліджень щодо найрізноманітніших сфер сімейного життя.
Як складний і багатоплановий соціальний феномен, сім'я є об'єктом вивчення багатьох наук. Окрім соціології, її вивчають соціальна психологія, економіка, педагогіка, право, етика, історія, етнографія тощо. Кожна з цих наук має свій предмет вивчення. Так, соціальна психологія вивчає динаміку сімейних груп, сімейні конфлікти; економіка має за об'єкт вивчення сім'ю як головний споживчий, а за умов ринку - і виробничий осередок; педагогіка зосереджує свою увагу на виховній функції сім'ї, право - на правових відносинах членів сім'ї тощо.
Соціологія сім'ї - це галузь соціологічної науки, котра вивчає формування, розвиток і функціонування сім'ї як малої соціальної групи і як соціального інституту за конкретних культурних і соціально-економічних умов, її місце і посередницьку роль у суспільстві, взаємодію з іншими соціальними групами та інститутами, з окремими індивідами.
Соціологічний аналіз уможливлює виявлення суперечностей, що виникають у цій взаємодії, визначення способів їх розв'язання і пропонування наукових рекомендацій щодо сімейно-демографічної політики та культурно-освітньої діяльності державних і громадських організацій.
У науковій літературі розрізняють поняття "шлюб" і "сім'я", що означають два найважливіші об'єкти вивчення соціології сім'ї. Термін "шлюб" відтворює сутність соціально-правової форми сімейно-родинних відносин як своєрідної, насамперед економічної угоди, що включає питання власності, фінансові й житлові. Санкціонуючи шлюб, держава бере на себе певну відповідальність за його існування, установлює подружні й батьківські права та обов'язки, покладає на людей, що беруть шлюб, відповідальність за матеріальне забезпечення й виховання дітей, за майбутнє сім'ї.
Отже, шлюб - це сімейний (духовний, економічний, сексуальний) союз (угода) між чоловіком і жінкою, що породжує їх права й обов'язки один до одного, до дітей та рідних.
Суспільні ціннісні стандарти й морально-правові норми зумовлюють передовсім домінуючі типи шлюбу, які суттєво різняться в різних соціокультурних системах (див. табл.).
Наведену типологію треба знати, оскільки це дає можливість ліпше зрозуміти природу шлюбу, особливість сімейно-родинних відносин, виявити спільні риси в їхніх культурно-історичних видозмінах.
і Розгляньмо найпоширеніші типи шлюбів і сім'ї. Залежно від вибору партнера виділяють ендогамні та екзогамні шлюби. ; Ендогамний шлюб - це союз між особами, які належать до одної суспільної групи (рід, плем'я, каста). Він переважав у доіндустріальному суспільстві і був поширеним серед окремих верств і каст населення. Колись і в нашій країні вихідці зі "шляхетних" сімей могли брати шлюб лише з представниками цієї самої верстви населення. У сучасному суспільстві така форма шлюбу збереглася переважно в деяких соціально-етнічних групах.
Таблиця
ТИПОЛОГІЯ ШЛЮБУ
Критерій Тип Визначення
Вибір партнерів Сорорат Вдовець удруге одружується на молодшій сестрі покійної дружини
Левірат Удова вибирає партнера серед братів свого чоловіка
Кузенний Між двоюрідними родичами
Морганатичний Між партнерами різного статусу
Ендогамія Партнер вибирається тільки з пред-ставників своєї групи
Екзогамія Партнер вибирається тільки поза спорідненою групою
Чисельність шлюбної групи Моногамія Чоловік з жінкою
Бігамія Чоловік з двома жінками або жінка з двома чоловіками
Полігамія (полігінія) Більше одного нареченого (нареченої)
Сероратна полігінія Багато жінок
Поліандрія Кілька жінок, що є сестрами
Братська поліандрія Багато чоловіків
Груповий Кілька чоловіків, що є братами, кілька чоловіків з кількома жінками
Права подружжя Патріархальний Домінує чоловік
Матріархальний Домінує жінка
Егалітарний Рівні права у чоловіка і жінки
Юридичне оформлення шлюбу Громадянський Юридично не засвідчений
Офіційний Юридично засвідчений документами
Фіктивний Юридично засвідчений, проте, реально не існуючий
Місце проживання подружжя Патрілокальний У батьків чоловіка
Матрілокальний У батьків жінки
Неолокальний (дислокальний) Окремо один від одного
Унілокальний Усі разом
Норми екзогамного шлюбу навпаки приписують вибирати шлюбного партнера за межами своєї спільноти, забороняють шлюби між людьми одної спорідненої групи. Ці звичаї притаманні общинно-родовому устрою. Такий тип шлюбу руйнує соціальні обмеження, сприяє солідаризації суспільства.
Подекуди існують звичаї, за яких можливі лише левіратні шлюби, коли вдова має право виходити заміж тільки за братів свого чоловіка. У деяких племен існує так звана матримоніальна школа, яка характеризується тим, що спочатку шлюбна угода укладається між молодим і літнім партнерами з метою виховання і навчання сімейного життя перших, а вже потім між однолітками.
Залежно від кількості партнерів, що вступають у сімейно-родинні відносини, розрізняють моногамні - між одним чоловіком і однією жінкою - і полігамні шлюби (між кількома партнерами - одним чоловіком і кількома жінками чи однією жінкою і кількома чоловіками).
У сучасному світі переважають моногамні шлюби. Полігамний шлюб порушує природну пропорцію між кількістю чоловіків і жінок. Негативним є й те, що він породжує боротьбу між чоловіками за жінок або між жінками за чоловіків, спричиняючи соціальну напруженість, конфлікти в суспільстві.
Зважаючи на роль і права кожного з подружжя, виділяють такі типи шлюбу: патріархальний - чоловік відіграє домінуючу роль у сімейному житті; матріархальний - коли домінує жінка; егалітарний (демократичний) - коли чоловік і жінка мають рівні права. Нині переважає егалітарний шлюб, хоча пережитки патріархальної (взагалі авторитарної) форми сімейної влади ще збереглися і за даними соціологівстановлять приблизно 5 % загальної кількості шлюбів, кожна десята сім'я - це сім'я перехідного типу, а в, кожній п'ятій - характер відносин важко визначити.
За юридичним оформленням розрізняють громадянські (вільні, юридично не засвідчені) і офіційні (оформлені відповідними документами) шлюби.
Треба зауважити також, що там, де церкву відокремлено від держави (наприклад в Україні), церковний шлюб (вінчання чи інший канонічний спосіб оформлення подружніх стосунків) не вважається офіційним.
Останнім часом набрало поширення укладання так званих фіктивних шлюбів і розлучень з метою розв'язання різних економічних проблем. Проте така практика здебільшого підлягає кримінальному покаранню.
За місцем проживання подружжя шлюби поділяються на:
" патрилокальні - коли подружжя проживає в батьків чоловіка;
" матрілокальні - у батьків дружини;
" неолокальні (дислокальні) - кожен окремо;
" унілокальні - чоловік і

 
 

Цікаве

Загрузка...