WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Протосоціологія: виникнення і розвиток соціального знання - Реферат

Протосоціологія: виникнення і розвиток соціального знання - Реферат

рівності, свободи, справедливості як норми взаємовідносин між людьми.
Соціалісти-утопісти - англієць Томас Мор (1478-1535) та італієць Томмазо Кампанелла (1568-1639) - обстоювали ідеї соціальної рівності, братерства, взаємодопомоги, які, на їхню думку, можливі лише за умов суспільної власності.
Новій верстві заможних булопотрібне обґрунтування ідеології державності для захисту власних інтересів. Це політичне замовлення в XVI ст. виконували видатні європейські вчені.
Італієць Нікколо Макіавеллі (1469-1527), стверджуючи, що суспільство розвивається не за волею Бога, а за природними принципами, уважав матеріальний інтерес, спрямований на примноження власності, основним (люди швидше вибачать комусь смерть батька, ніж утрату майна). Власний інтерес людини переважає над її турботами про честь і гідність, а тому політик має поєднувати в собі риси "лева" і "лисиці". Такі ідеї об'єдналися в понятті "макіавеллізм", що доводить право володарів застосовувати будь-які засоби для досягнення поставленої мети.
Англієць Френсіс Бекон (1561-1626) уважає, що людей об'єднує справедливість, яка полягає в тім, щоб не робити іншому того, чого не бажаєш собі. Для захисту від несправедливості потрібні закони. Проте коли закон починає загрожувати інтересам більш сильної групи людей, ніж та, інтереси якої він охороняє, то перша група скасовує цей закон (що трапляється дуже часто).
Вивчаючи соціальну природу людини, французький юрист, соціолог Ж. Боден (1530-1596) визначальним чинником уважав географічне середовище (клімат, рельєф), яке, на його думку, зумовлює особливості життя людей, їхні інтелектуальні здібності.
Жителі півночі - фізично міцні, але не дуже розумні; жителі півдня - фізично слабкі, відлюдні, скупі, а жителі помірної зони (Греція, Італія, Франція, Німеччина) поєднують і силу, і розум.
XVII-XVIII ст. характеризуються руйнуванням середньовічної системи цінностей та світосприйняття, ширшим "вторгненням" у науку натуралістичних ідей, пошуком справжньої "природи людини".
Томас Гоббс (1588-1679) - англійський філософ-матеріаліст у своїй праці "Левіафан" (біблейське чудовисько) прагне перетворити вчення про право і державу на таку саму точну науку, як геометрія, яка, за Гоббсом, є матір'ю всіх природничих наук. Геометричне вчення на відміну від учення про право і справедливість не є предметом суперечок, бо не зачіпає інтересів людей, особливо тих, хто має владу. Коли б було інакше, то всі книжки з геометрії було б спалено. На думку Т. Гоббса, природний стан людини проявляється в її пристрастях. їй притаманні суперництво (прагнення наживи), підозрілість (прагнення безпеки), користолюбство, марнославство (любов до слави). Саме пристрасті роблять людей ворогами: "людина людині - вовк". Тому там, де немає влади (у природному стані), яка тримає людей у страху, вони перебувають у стані війни один з одним ("війна всіх проти всіх").
Свобода - це право робити все те, що не заборонено законом. Проте люди повинні виконувати закони та укладені угоди, бо в них немає права на все. Закони мають на меті не втримувати людей від небажаних дій, а спрямовувати їх у правильному руслі. Т. Гоббс закони порівнює з огорожею край дороги, а тому, на його думку, зайві закони - шкідливі.
Голландський філософ-матеріаліст Бенедикт Спіноза (1632- 1677) уважав, що необхідність у державі та законах зумовлена суперечностями між пристрастями (егоїзм, користолюбство, ненажерливість) і розумом. Людина тільки тоді вільна й могутня, коли керується розумом. Але більшість людей діє під впливом негативних пристрастей, які штовхають їх на негативні вчинки. Це й зумовлює необхідність існування права та держави. Саме Спіноза вперше висловив думку про те, що свобода - це пізнана, усвідомлена необхідність.
Англієць Джон Локк (1632-1704) у своїй науковій праці "Два трактати про правління" обґрунтовує ідею прав і свобод людини, уважаючи будь-яку владу продуктом взаємного договору між людиною і суспільством. Коли влада не захищає права людей або надає комусь більше прав, ніж іншим, суспільство може скасувати цей договір.
Отже, згадані філософи XVII ст. на відміну від Арістотеля та інших античних мислителів, виводили "суспільність" людини не з її суспільної природи і "вродженої" схильності до спілкування, а навпаки - з її одвічних асоціальних властивостей: прагнення абсолютної свободи й уседозволеності, егоїзму, ворожості й агресивності (звідси - "війна всіх проти всіх", "людина людині - вовк"). Щоб запобігти взаємному винищенню, люди повинні до-тримуватися "суспільного договору", тобто відмовитися від частки своєї свободи чи прав на користь держави як виразника спільних інтересів.
Іншого погляду на причини виникнення суспільства дотримувався відомий шотландець Адам Сміт (1723-1790), який виводив суспільну взаємозалежність людей з поділу праці та необхідності обміну її результатами.
У XVIII ст. у Франції з'являється низка теорій, які обґрунтовують необхідність формування суспільства на засадах справедливості, рівності, соціалістичних ідей. Зокрема Поль Гольбах (1723- 1789) обґрунтовує цікаву думку, що основні природні права людини - свобода, власність, безпека, а шлях до звільнення людей - освіта. А Клод Гельвецій (1715-1771) у своїх працях "Про розум", "Про людину" викладає ідеї про гармонійне поєднання особистих і суспільних інтересів, про вирішальну роль оточення у формуванні особистості людини. Люди не народжуються такими, якими вони є, а стають під впливом зовнішніх чинників. Головним, на чому має будуватися суспільна система, за Гельвецієм, є визнання природної рівності людських розумових здібностей, природної доброти людини, всемогутності виховання, взаємозалежності успіхів розуму та успіхів суспільної діяльності.
Література
1. Арон Р. Этапы развития социологической мисли. - М, 1993.
2. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.
3. Воловий В. Соціологічна освіта в Україні // Соціологія: теорія, метод, маркетинг. - 1998. - № 1.
4. Грищенко К. 10 років Інституту соціології НАН України // Соціологія: теорія, метод, маркетинг. - 2000. - № 4.
5. Дюркгейм 3. О разделении общественного труда. Метод социологии. - М., 1991.
6. Дюркгейм 3. "Ценностные" и "реальные" суждения // Социс. - 1991. -№2.
7. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). - К., 1993.
8. История социологии в Западной Европе и США. - М., 1993.
9. Кондратик Л. Й. Історія соціології України в іменах. - Луцьк, 1996.
10. Монсон Пер. Современная западная социология: теории, традиции, перспективи. - СПб., 1992.
11. Наука управляти: з історії менеджменту. - К., 1993.
12. Погорілий О. І. Соціологічна думка XX століття. - К., 1996.
13. Руткевич М. Н. Как поживает идея материализма в социологии // Социс -1993. -№10.

 
 

Цікаве

Загрузка...