WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Програма соціологічного дослідження - Реферат

Програма соціологічного дослідження - Реферат

часу. Вирішити цю проблему допомагає знання того, що найбільш суттєві властивості є однаковими в однотипних соціальних явищ, і для того щоб з'ясувати їх, зовсім не обов'язково досліджувати всю генеральну сукупність. Достатньо обстежити частину сукупності і на підставі частини робити висновок про ціле. Ця частина називається вибірковою сукупністю, вибіркою (див. рис).
Типи вибірки
Засадничим стосовно вибірки є закон великих чисел, якому підлягають усі масові процеси.
Залежно від того, обстежується вся генеральна сукупність чи якась її частина, вирізняють загальні, локальні та вибіркові дослідження. Загальні дослідження - це ті, де генеральна сукупність обстежується повністю, локальні - лише окрема її частина, вибіркові - певний відсоток генеральної сукупності. Прикладом досліджень першого виду може бути опитування всіх працівників підприємства з метою збирання інформації для розв'язання певної соціологічної проблеми, другого - опитування працівників лише одного підрозділу і третього - опитування лише якоїсь, скажімо, десятої частини всіх працівників підприємства. Однак при цьому має бути забезпечений такий добір опитуваних, щоб їхня думка максимально відбивала думку всіх працівників, тобто була достатньо репрезентативною. Вимога репрезентативності означає, що за окремими параметрами (кри-теріями) склад обстежуваних має наближатись до відповідних пропорцій у генеральній сукупності. Виокремлюються ті характеристики, які є значущими для досліджуваного явища. Складова генеральної сукупності, що є одиницею відліку для різних процедур формування вибірки (акт поведінки, індивід, соціальна група, спільнота тощо) називається одиницею вибірки.
Загальна кількість одиниць вибірки є об'єктом вибірки.
Відхилення статистичної структури вибірки від структури генеральної сукупності називається помилкою вибірки.
Об'єкти репрезентування та одиниці обстеження можуть збігатися чи не збігатися. У першому випадку має місце так звана одноступінчата вибірка. Велика кількість одиниць обстеження чи розміщення їх на великій території потребує багатоступінчастої вибірки. Це означає, що відбір об'єктів репрезентування здійснюється на багатьох ступенях, а обстеження - лише на останньому. Отже, за багатоступінчастої вибірки зовсім не обов'язково мати повну інформацію про всі одиниці обстеження. Для організації вибірки на кожному наступному ступені досить мати інформацію про об'єкти репрезентування, відібрані на попередньому ступені. Багатоступінчаста вибірка на відміну від одноступінчастої передбачає наявність на кожному ступені проміжних об'єктів, які співвідносяться один з одним за принципом "матрьошки". Наприклад: підприємство - цех - дільниця - бригада - робітник.
Багатоступінчастий відбір більш гнучкий, ніж одноступінчастий і значно економніший.
Мінусом багатоступінчастого відбору є те, що зростає можливість помилок репрезентативності: важко чітко означити помилку і скоригувати її. І якщо, скажімо, перший ступінь відбору охопить неповну кількість неоднорідних одна щодо одної одиниць, то після обстеження на останньому ступені може виникнути значне спотворення. Формуючи багатоступінчасту вибірку, слід насамперед переконатися, чи не вкралася помилка зміщення, що дуже часто трапляється в соціологічному дослідженні.
Існує багато способів відбору.
У процесі суцільного відбору всі одиниці сукупності підлягають обстеженню або всі об'єкти репрезентування переходять на наступний ступінь. За випадкового відбору кожна одиниця генеральної сукупності має однакову або майже однакову ймовірність потрапити до вибіркової сукупності.
Випадкова вибірка може добиратися за датами народження, прізвищами, що починаються з певних літер, таблицями випадкових чисел тощо.
Цілеспрямована вибірка - це такий відбір, за якого одиниці сукупності відібрані спрямовано, а отже, не кожна одиниця генеральної сукупності має шанси потрапити до сукупності вибіркової.
Серед випадкових способів відбору найбільш поширені ймовірнісний (або спрощений його варіант - статистичний); районований, а серед спрямованих - квотний основному масиву чи стихійний.
Систематична вибірка полягає в тім, що добір здійснюється з певним кроком - кожна десята, двадцята чи якась інша за відліком людина.
Гніздова вибірка - це добір певних статистичних груп (гнізд) - бригад, студентських груп, сімей тощо, які підлягають обстеженню.
Стратифікована вибірка - це вибірка в кілька етапів, на кожному з яких змінюється одиниця добору. Наприклад, на першому етапі відбираються сім'ї за місцем проживання, на наступному - за районом міста, далі - конкретизуються сім'ї, які обстежуватимуться, і нарешті, члени сімей, які обстежуватимуться.
Ступінь подібності вибіркової моделі до структури генеральної сукупності оцінюється помилкою вибірки, а межі допустимої помилки залежать від мети дослідження. Підвищена надійність результатів дослідження припускає помилку вибірки до 3%, звичайна - 3-10, наближена - 10-20, орієнтовна - 20-40, а приблизна - понад 40%.
Обсяг вибірки залежить від ступеня однорідності генеральної сукупності, необхідної точності результатів, кількості ознак вибірки. Досвід свідчить, що обсяг вибірки має становити не менше 5% обсягу генеральної сукупності, генеральна сукупність не може бути менше осіб.
Після схематичного визначення вибіркової сукупності конкретизують об'єкти вивчення, з'ясовують методи збирання інформації, інструментарій.
Інструментарій соціологічного дослідження - це набір спеціальних документів (анкет, опитувальних листків, карток для фіксації результатів спостереження та ін.), за допомогою яких реалізуються методи соціологічного дослідження і збирається потрібна емпірична інформація.
Слід зазначити, що в процесі емпіричного соціологічного дослідження поряд зі спеціальними соціологічними методамизбирання первинної інформації про соціальні процеси, явища, відносини (аналіз документів, спостереження, опитування, експеримент) можуть використовуватися методи інших наук (економічні, психологічні тощо).
У програмі соціологічного дослідження детально розглядаються методи опрацювання й аналізу зібраної інформації.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андреенков В. Г. Логика социологического исследования. - М., 7.
2. Бутенко Н. А. Анкетний опрос как общение социолога с респон-дентами. - М., 9.
3. Воловин В. Соціологічна освіта в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 8. - № 1.
4. Как провести социологическое исследование. - М., 0.
5. Клайн П, Справочное пособие по конструированию тестов. - К., 4.
6. Королев Ю. Г. Выборочный метод в социологии. - М., 5.
7. Математико-статистические методы анализа данных в социологических исследованиях. - М, 0.
8. Математические методи в социологическом исследовании. - М, 1.
9. Миллс Р. Интеллектуальное мастерство // Социол. исследования. - 4. - №1.
10. Осипов Г. В., Андреев 3. П. Методи измерения в социологии. - М., 7.
11. Паниотто В. К, Максименко В. С. Количественные методы в социологическом исследовании. - К., 2.
12. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження. - К., 6.
13. Рабочая книга социолога. - М., 5.
14. Смелзер Н. Социология. - М., 4.
15. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 2.
16. Социологическая информация в ЗВМ: сбор, хранение, контроль, редактирование. - Л., 3.
17. Шаленко В. Н. Программа социологического исследования. - М., 7.
18. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. - М., 7.

 
 

Цікаве

Загрузка...