WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → О.Конт та його проект нової науки - соціології - Реферат

О.Конт та його проект нової науки - соціології - Реферат

діючу в ньому людську особистість.
Але всі ці намагання забезпечити науковість у поглядах на суспільство і людину здійснювались у рамках старої класифікації наук, в якій не знаходилось місця соціальній сфері як окремому предмету дослідження. Перший, хто переглядає усталену класифікацію наук і виділяє в ній окрему науку про суспільство, є французький вчений Огюст Конт (1798-1 857), якого і вважають засновником соціології. В його шеститомній праці "Курс позитивної філософії" вперше вжито назву "соціологія" і обгрунтовано її предмет і метод.
2. Ідейні джерела соціологічного вчення О.Конта
Найдавнішим попередником справжньої соціальної науки Конт вважає Арістотеля, що прагне розглядати спостереження як основу цієї науки, а людини - як тваринне політичне.
Погляди Конта на внесок різних мислителів у створення соціології викладені, зокрема, у 47-й лекції його "Курсу".
Серед тих, що вплинули на формування поглядів Конта чи високо їм шанованих слід зазначити філософів Френсіса Бекона, Декарта, Юма, Кондільяка, а також видних натуралістів минулого. Першу значну спробу цілісного, заснованого на "дусі універсальності" розгляду соціального розвитку Конт знаходить у Боссюе. Конт зазнав впливу від ліберального в політичній економії, головним чином Адама Сміта і Жан-Батисту Сея. В Адама Сміта, "прославленого і розважливого", він відзначає глибокий аналіз поділу праці. "Мудрий" Тюрго, безсумнівно, також уплинув на контовське представлення про прогрес і передбачив його закон "трьох стадій", розділивши культурний прогрес людства на три стадії: релігійну, спекулятивну і наукову.
Надзвичайно високо Конт оцінює внесок Монтеск'є, що вперше поширив принцип детермінізму на пізнання соціальних явищ і показав, що ці явища підлеглі дії природних законів. Конт визнає важливий внесок Гоббса в становлення соціальної науки. Але особливо високо він цінує двох мислителів, ідеї яких протистояли один одному: де Местра і Кондорсе. Прагнучи з'єднати і примирити традиціоналізм і лібералізм, консервативний і революційний дух, він розглядає концепції обох мислителів як взаємодоповнюючі. Головне соціальне гасло Конта: "Порядок і прогрес" - спирається на ідею порядку в де Местра (і інших традиціоналістів, особливо де Бональда) і ідею прогресу в Кондорсе, якого він вважав своїм "духівником".
Особливо глибокий вплив на Конта зробив Сен-Сімон, хоча сам Конт це рішуче заперечував. Важко знайти в Конта таку ідею, що у якійсь формі вже не була присутня б у творах Сен-Сімона. Це відноситься, зокрема, до таким важливим для Конта положенням, як розходження "критичних" і "органічних" періодів у розвитку суспільства, ідея прогресу, значення науки, особливо соціальної, у сучасну епоху, роль індустріалізму і "індустріалов" у сучасному і майбутнім суспільстві і т.д. Можна сказати, що власне ідея соціальної реальності, ключова для становлення соціології як науки, була значною мірою сприйнята Контом у Сен-Сімона. Навіть саме вираження "позитивна філософія" останній використовував ще в 1808 р., тобто задовго до засновника позитивної філософії. У нього ж ми зустрічаємо і тези (згодом розвиті Контом) про те, що "наука про людину", "соціальна фізика", чи "соціальна фізіологія", - це частина загальної науки, вона повинна базуватися на спостереженні і її методах повинні бути тими ж, що і методи природних наук. Ще до Конта Сен-Сімон у "Листах женевського мешканця" (1803) указує на аналогію між соціальним тілом і біологічним організмом. Сам життєвий і творчий маршрут Конта від проповідника нової науки до проповідника нової релігії у відомому змісті повторив маршрут Сен-Симона, у діяльності якого також розрізняються три періоди: науковий, соціально-реформаторський і період почуття і віри, у який він розробляв "нове християнство".
Початком історії соціології як нової форми дослідження суспільних процесів прийнято вважати публікацію шеститомного "Курсу позитивної філософії" (1830-1842) французького філософа
Огюста Конта, де вперше викладено основні положення позитивізму, які були ґрунтом для виникнення соціології..
Соціологія вивчає соціальну дійсність. Філософські роздуми про природу суспільства та його вдосконалення йдуть ще від сивої старовини. Але тільки тоді, коли вивчення соціальних фактів було відокремлено віл оціночних суджень, народилася наука соціологія.
Кожна наука має декілька основних питань, при розв'язанні яких і здійснюється її розвиток. Необхідно, щоб їх було правильно поставлено. Відокремившись у самостійну науку, соціологія успадкувала від філософії свої перші проблеми які, однак, були неправильно порушені.
По-перше, це питання "Куди ми йдемо?", "Куди іде суспільство?", "Куди йде світ?" Філософи та історики, не знаходячи відповіді на ці питання, ставили їх перед соціологією, але, притаманним їм чином, коли вивчення фактів змішане з ОЦІНОЧНИМИ судженнями.
Треба відмітити, що в контівський період соціології вчених цікавилися не тільки соціальною динамікою ("Куди йде світ?"), а й соціальної статикою (тобто вивченням механізмів функціонування суспільства).
Огюст Конт вважав, що соціологія має бути позитивною наукою про соціальні факти Але і йому, і деяким іншим ученим важко було відмовитися від наслідків впливу філософії та історії на соціологію. До речі- цей вплив частково пояснює, чому потім соціологія прийшла до іншої крайності - емпіризму й антиісторизму.
Ще однією неправильно порушеною проблемою, що з часів Платона постійно привертала увагу філософів, є проблема взаємостосунків між особистістю і суспільством. Спочатку сформульована в абстрактній формі, вона в минулому столітті набула більш практичного аспекту, виступила як дилема: чи вторинна психологія відносно соціології, чи навпаки.
Огюст Конт вважав, що будь-яка психологічна проблема може бути розв'язана з допомогою соціології. Цікавим тут є зіткнення думок таких відомих учених як Тард і Дюркгейм. Тард вважав, що соціологію можна звести до індивідуальної та міжіндивідуальної психології. Дюркгейм, навпаки, писав, що взята в цілому соціальна дійсність не може бути зведена допсихічного, котре становить для соціології інтерес тільки як складова частина соціальної дійсності.
3. Особливості соціологічного вчення О.Конта,
його вплив на розвиток соціології
Було б помилковим вважати Конта простим продовжувачем Сен-Сімона. По-перше, між ними існують визначені теоретичні і соціально-практичні розбіжності. Сен-Сімон робить основний акцент на проблемі соціального прогресу, Конт, також вірячи в прогрес, більше значення додає проблемі соціального порядку. Конт - прихильник концентрації і централізації політичної влади, соціальній ієрархії і субординації, Сен-Сімон, навпаки, пророкує й обґрунтовує зникнення держави і доводить фундаментальна рівність між людьми. Стверджуючи значення інтелектуальної реформи як необхідної умови реформи соціальної, Конт дорікав Сен-Сімона в поспішності і відзначав, що той хоче лікувати хворобу, природу якої ще не вивчив. По-друге, і цієї самої головне, ідеї Сен-Сімона виражені в зародковій, нерозгорнутій формі, це часто лише окремі висловлення, начерки концепцій, але не самі концепції. У Конта, навпаки, ті ж ідеї представлені у виді розгорнутих, систематичних концепцій і теорій.
У цілому Конт прагнув об'єднати суперечливі ідейні традиції: просвітительську ідею прогресу і традиціоналізм, просвітительський раціоналізм (навіть у якобінському культі Розуму він бачив передбачення позитивізму) і середньовічний католицизм. В останньому йому особливо імпонувала ідеологія соціально-ієрархічної і наднаціональної структури. Конт вважає застарілої християнську догматику, але не релігію як таку. Він прагне усунути Бога ім'ям релігії. Сама ж релігія вічна, тому що людина, у його інтерпретації, - істота не стільки раціональне, мисляче, що міркує, скільки емоційне, що почуває, віруюче. Але для відновлення релігії, так само як і всього

 
 

Цікаве

Загрузка...