WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Функція проектування. Конструювання соціологічних технологій - Реферат

Функція проектування. Конструювання соціологічних технологій - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Функція проектування. Конструювання соціологічних технологій
ПЛАН
1. Функція проектування
2. Конструювання соціологічних технологій (на прикладі соціологічних технологій на виборах)
Список використаної літератури
1. Функція проектування
Щоб зрозуміти, що таке соціальне проектування, слід розглянути поняття "проектування" - (від сл. проект, проектувати) - позначає робити проект; - це діяльність, пов'язана зі створенням нового способу вирішення проблеми, подолання труднощів. Соціальне проектування - особливий вид діяльності, спрямований на вирішення проблем, що з'являються у житті людини та пов'язані з відносинами з іншими людьми.
У сучасному розумінні соціальне проектування є систематичним описом соціального експерименту, однією з форм випереджаючого віддзеркалення соціальної дійсності, що містить пропозиції щодо цієї розробки на практиці [4, с. 92]. Будь-яке соціальне дійство, а соціальне проектування є моделлю дії зі своєю структурою практичної реалізації, повинно мати об'єктивні передумови, які роблять цю дію необхідним і соціально значущим. Виділяють такі основні передумови соціального проектування:
1. Суспільна потреба у цілеспрямованій зміні і розвитку тих чи інших соціальних систем або соціальних об'єктів, їх властивостей або взаємин.
2. Соціальна необхідність у подоланні стихійного розвитку соціальних процесів і забезпечення їх спрямованості у задоволенні соціальних потреб.
3. Потреба у реалізації соціальної творчості.
4. Соціальна необхідність у планомірному, передбаченому, прогнозованому та керованому розвитку соціальних систем і процесів.
5. Потреба у створенні динамічних соціальних систем, які характеризуються збалансованістю відносин усередині самої системи і гармонізацією відносин з іншими системами.
6. Орієнтація на оптимальні форми буття соціальної системи, її ефективності, раціональності.
7. Соціальна потреба в зниженні рівня соціальної деструкції, рівня неорганізованості і нестабільності.
Призначення будь-якого соціального проекту - зміна соціального середовища, здійснення інновації.
Інновація - не просто "оновлення" (у перекл. з латинської), це свідома діяльність по конструюванню нового і його впровадження в життя на основі переосмислення попереднього досвіду.
Соціальне проектування в своїй основі припускає певні соціальні зміни, які ретельно замислюються, одержують обґрунтування, плануються. Інакше кажучи, соціальне проектування є різновидом інноваційної діяльності.
При написанні проекту, автору обов'язково необхідно відповісти на основні питання:
1. Які зміни повинні здійснитись по закінченню проекту (в якій сфері)?
2. Що конкретно відбуватиметься (коли і що потрібно зробити, з ким (колеги, партнери, учасники), яка роль у автора буде в кожному з заходів, хто може в цьому допомогти, у чому саме полягатиме ця допомога)?
3. Як те, що відбуватиметься, узгоджується із загальним планом? Яке місце у ньому займає кожен конкретний захід (з чого потрібно почати, чим закінчити, які заходи становлять основу проекту, які заходи мають другорядний характер)?
4. Чи всі поставлені цілі та завдання реалізуються через заходи?
2. Конструювання соціологічних технологій
(на прикладі соціологічних технологій на виборах)
Так само, як неможливо уявити собі процес професійного провадження бізнесу без маркетингових досліджень (на відміну від торгівлі "з лотка"), так неможливо уявити професійне ведення виборчої кампанії без соціологічних досліджень. Будь-яка виборча кампанія має свої параметри, які слід контролювати, аби досягти перемоги. Використання соціологічних досліджень у виборчiй кампанії є не тільки показником професійного підходу до виборів, але й гарантією високої ефективності фінансового внеску в політичну сферу.
Це потрібно також і для формування інформаційної бази, без якої неможлива робота політтехнологів. Рівень та обсяг необхідного для них інтерпретаційного матеріалу залежать саме від рівня електоральних соціологічних досліджень.
Повний цикл електоральних досліджень, що необхідні для професійного супроводу виборчої кампанії, складається з таких складників:
1) проективне соціологічне дослідження;
2) зондажне соціологічне дослідження;
3) моніторингові опитування;
4) фокус-групи;
5) "екзитполи";
6) моніторингове опитування щодо результатів виборів.
Проективне соціологічне дослідження - найскладніший вид соціологічних досліджень. Його проведення спрямоване на створення бази даних, необхідної для професійної побудови виборчої кампанії, для вироблення та коригування її стратегічного, медійного й інших планів. Тільки проективне опитування дає змогу виділити цільові групи виборців, виявити локальні проблеми в певному електоральному полі та характеристики "бажаного" кандидата. Серед завдань проективного опитування такі:
1) фіксація найзначущіших для жителів певного регіону проблем, ставлення до яких визначає рівень підтримки кандидата;
2) виявлення специфічних характеристик груп виборців - як лояльних до кандидата, так і з негативним ставленням до нього;
3) виявлення електорального потенціалу кандидата, що його можна мобілізувати передвиборчими засобами;
4) визначення тактики блокування негативного сприйняття кандидата і тих політиків, які його підтримують;
5) визначення наявної електоральної підтримки всіх кандидатів (на день опитування);
6) виявлення ступеня перехрещення електоратів окремих кандидатів, що дасть змогу виділити, хто з опонентів певного кандидата забирає його голоси, а також зафіксувати нестійку частину прихильників кандидатів-суперників і виробити стратегію щодо залучення їх на свій бік;
7) конкретизація політичного та психологічного стереотипів сприйняття виборцями образу окремого кандидата (іміджеві характеристики);
8) визначення ступеня та характеру впливу на виборців підтримки кандидатів з боку окремих структур, політичних лідерів, керівників районів і підприємств;
9) виявлення самоідентифікації громадян за територіальною й іншими ознаками.
Проективне опитування задає всі основні формати виборчої кампанії й цим відрізняється від усіх інших видів соціологічних досліджень (технологій).
Зондажно-контрольне соціологічне опитування за своєю інформаційною місткістю є проміжним між проективним (що надає замовникові всю необхідну інформацію для проведення професійної виборчої кампанії) та моніторинговим (що надає замовникові інформацію щодо найважливіших точок, за якими здійснюється діагностика (моніторинг) перебігу виборчої кампанії). Зондажне соціологічне дослідження найчастіше використовується до початку "гарячої" фази виборчої кампанії й дає інформацію не стільки про реальний розклад сил напередодні виборів, скільки про можливості найімовірніших учасників майбутньої виборчої кампанії; а головне - про точки, на які необхідно впливати потенційномукандидатові до початку кампанії. Таке опитування слугує своєрідним "ключем", який дозволяє кандидатові відкрити додаткові можливості за "холодної фази" виборів. Результати зондажного соціологічного дослідження дають змогу як вербувати потенційних

 
 

Цікаве

Загрузка...