WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Трудовий колектив, як соціальна організація. Специфіка соціальних досліджень в трудовій організації - Реферат

Трудовий колектив, як соціальна організація. Специфіка соціальних досліджень в трудовій організації - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Трудовий колектив, як соціальна організація. Специфіка соціальних досліджень в трудовій організації.
ПЛАН
1.Трудова організація, її соціальна структура.
2.Соціальна організація, її структура.
3.Основні соціальні процеси в трудовій організації
4.Специфіка соціальних досліджень, проблеми трудової організації в умовах ринку.
1 Трудовий колектив - це об'єднання працівників, здійснюючих спільну трудову діяльність на підприємстві, в установі чи організації.
У складі єдиного трудового колективу діють трудові колективи цехів, дільниць, бригад.
Організація - це група людей, діяльність яких спеціально координується для дослідження загальної цілі.
Для створення організації необхідні такі умови як мінімум:
-наявність хоча б двох людей, які вважають себе частиною цієї групи.
-наявність хоча б одної цілі, яку приймають як спільну усі члени групи.
-наявність членів групи, які спеціально працюють разом, щоб досягти значущої для всіх цілі.
Трудова організація - це організація - закріплена сукупність людей, що діє за єдиним планом для досягнення значущих для всіх членів організації цілей і для створення певного с-но-необхідного продукту чи надання послуг.
Такі трудові організації називають трудовими колективами.
Необхідно розрізняти і такі поняття як трудова і виробнича організація.
трудова організація значно ширша виробничої і охоплює працівників виробничих, наукових, медичних, і інших організацій.
Виробнича організація відноситься тільки до сфери матеріального виробництва.
Трудові організації розрізняють за двома критеріями:
-за формою власності
-за сферою діяльності
Соціальна структура трудових організацій.
Соціальна структура трудової організації - це її будова, яка визначається складом і поєднанням в ній різних соціальних груп.
Соціальна група - це сукупність працівників, що володіють певною загальною об'єднуючою їх соціальною ознакою, наприклад, рівнем освіти.
В залежності від наявності тих чи інших соціальних груп утворюються різні соціальні середовища, трудової організації. В зв'язку з цим в трудовій організації виділяють такі різновиди соціальної структури:
-функціонально - виробнича;
-професійно - кваліфікована;
-демографічна;
-національна;
-соціально - психологічна.
Функціонально - виробнича структура складається з функцій виконуваних працівниками і їх функціональних груп: службовців, робітників, молодших обслуг персоналу і інших. Ці функціональні групи об'єднані у виробничі підрозділи, що мають ієрархію підпорядкованості.
Професійно - кваліфікована структура утворена працівниками різних професійних груп, що поділяється за рівнем кваліфікацій, освіти, досвіду.
Демографічна структура визначається складом колективу за віком, статтю.
Соціально - психологічна структура формується із спільності інтересів, цінностей орієнтацій, захоплень.
2. Соціальна організація - це система соціальних груп і відносин між ними.
Соціальна організація промислового підприємства являє собою систему соціальних груп, виконуючих певні виробничі функції, які сприяють досягненню загальних цілей.
Соціальна організація характеризується такими ознаками:
-наявністьєдиної цілі
-існування системи влади, керівництва які передбачають підпорядкування робітників керівництву
-розподіл функцій між групами працівників, що знаходяться у взаємодії один з одним.
Соціологічна організація відноситься до найбільш складного типу організаційних систем, оскільки в її природі закладена подвійність:
1)Вона створена для вирішення певних задач
2)Виступає соціальним середовищем спілкування та предметом діяльності людей.
Перед трудовою соціальною організацією, як правило, ставлять два завдання:
1)Підвищити економічну ефективність виробництва і якості випускаючою продукції і праці.
2)Соціальний розвиток колективу чи працівника як особистості.
Виробничий тип структури соціальної організації формується в залежності від виробничих факторів діяльності людей і включає такі компоненти загальної структури як:
-функціональну;
-компонентну (зміст праці);
-професійну (підготовка кадрів);
-соціально - психологічну (особисті відносини);
-управлінську (система управління).
Невиробничий тип структури соціальної організації виникає тоді, коли члени трудової організації приймають участь в різних видах невиробничої діяльності у вільний від роботи час.
До невиробничої структури соціальних організацій відносять значну частину діяльності системних, культурних, спортивних і інших організацій.
Загальна структура п-вих організацій п-вого підприємства наведена на мал. 4.2.
Структура соціальних організацій трудового колективу.
Зовнішня структура організацій
(колективу)
Виробничий тип Соціальні відносини Невиробничий тип
структури СОТК і зв'язки структури СОТК
Вирішення завдань Соціальні процеси Вирішення завдань
з підвищення ефективності та явища із соціального
виробництва і якості розвитку колективу
праці і особи
А - виробничий тип структури соціальної організації
В - невиробничий тип структури соц. організації
С - Зона перепису структури соц. організацій.
3. Соціальний процес - це послідовність змін в соціальній організації в цілому чи в окремих її структурних елементів.
Ці зміни можуть бути: прогресивними, регресивними, в рамках вихідного становища.
Всі ці процеси можна згрупувати і класифікувати в 3 групи:
1)Процеси форумів і розвиток організацій як цілісної соціальної спільності. Ці процеси вимагають: прогнозування потреби в кадрах, підбір та установка кадрів, стабілізація трудового колективу соціальної організації.
2)Процеси зміни умов праці та життя членів колективу. Сюди входять:
-використання трудового потенціалу
-задоволення життєвих потреб
-розвиток соціально-виробничої інфраструктури
-розвиток соціально-побутової інфраструктури
-задоволення духовних потреб
-задоволення трудових і громадських прав
-участь працівників в управлінні справами колективу
3) Динаміка форумів і розвитку соціальних якостей людей. Включає:
-зміни в системі потреб і цінних орієнтацій працівників
-динаміка стану дисципліни в трудовій організації
-зміни у рівні і спрямованості трудової, соціальної і інших видах активності
-зміни у освітній підготовці та к-ному рівні розвиткупрацівників.
-динаміка форумів і готових працівників до інноваційної діяльності.

 
 

Цікаве

Загрузка...