WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність - Курсова робота

Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність - Курсова робота


Курсова робота
Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність.
ЗМІСТ
ВСТУП ...ст.3
1. Структура та методологічний розділ програми соціологічних
досліджень ...ст.5
2. Основні методи збирання соціологічної інформації ... ст.11
3. Сутність та зміст аналізу соціологічної інформації ... ст.16
4. Шляхи та засоби використання соціологічних даних ... ст.21
5. Ефективність соціологічних досліджень ... ст.26
ВИСНОВОК ... ст.30
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Сутність, види та складові соціологічних досліджень. Вивчаючи це питання, слід звернути увагу на те, що соціологічні дослідження - своєрідна відзнака соціологів, що виділяє їх серед представників інших соціальних та гуманітарних наук. Оволодіння соціологічними методами вимагає від дослідника ґрунтовної професійної підготовки не тільки з виключно соціологічних дисциплін, а також із соціальної філософії, психології, етнографії, але й, що зовсім особливо не просто для гуманітаріїв, потрібні певні знання математики, статистичних методів, інформатики і т. ін.
Що ж таке соціологічне дослідження? Це система логічно послідовних методологічних, методичних, організаційно-технічних процедур, яка передбачає отримання достовірних даних та фактів яро явища чи процеси, що вивчаються, для їх подальшого використання в соціальному управлінні.
Соціологічне дослідження містить у собі деякі елементи, що притаманні будь-якій науковій діяльності. По-перше, це об'єкт дослідження. У соціології об'єктом дослідження можуть, бути будь-які процеси та явища соціальної дійсності (демографічні, екологічні, економічні, соціальні, міжнаціональна, сімейно-побутові та ін.). По-друге, це суб'єкт дослідження (соціолог-дослідник або група соціологів). По-третє, як будь-яке інше дослідження, соціологічне спрямоване на досягнення певної мети і вирішення конкретних завдань. По-четверте, це засоби, що застосовуються в дослідженні (технічні й організаційні). По-п'яте, це результати дослідження, заради яких воно проводиться.Основне завдання соціологічних досліджень - добування фактів про соціальну дійсність, її окремі явища, сторони. [1,cт.23-24]
Соціальний факт - це певним чином фіксований, описаний фрагмент соціальної дійсності. Як же вибрати саме ті факти, які допоможуть знайти науково достовірну відповідь на запитання, що цікавлять дослідника, заохотять його до проведення дослідження? Для цього необхідно виокремити випадковий для явища, що вивчається, факт від невипадкових, сконцентрувавши свою увагу на регулярних, масових, інакше кажучи, - типових фактах. Саме для цього соціологічна наука розробила цілу систему наукових процедур. Ці процедури - результат глибоких теоретичних і багаторазових дослідницьких проробок - є надбанням наукової корпорації соціологів.
Важливо також зазначити, що будь-яке соціологічне дослідження (а це стосується і досліджень в різних галузях соціології) містить у собі чотири взаємопов'язані етапи: 1) підготовка дослідження; 2) збирання первинної соціологічної інформації (отримані в різній формі дані, що потребують подальшого опрацювання та аналізу); 3) підготовка зібраної інформації до опрацювання та безпосереднє її опрацювання; 4) аналіз отриманої інформації, підбиття підсумків дослідження та розробка відповідних висновків і рекомендацій.
Слід зауважити, що проведення соціологічного дослідження обо-в'язково розпочинається з розробки його програми. Вона містить у собі всебічне теоретичне обґрунтування методологічних підходів та методичних прийомів вивчення відповідного явища чи процесу. Тому в науково-методичній літературі програму соціологічних досліджень розлядають під кутом зору таких питань: 1) загальні вимоги до програми; 2) методологічний розділ програми; 3) процедурний розділ програми. [2, cт.199-201]
1. СТРУКТУРА ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ ПРОГРАМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ .
Таким чином, програма соціологічного дослідження має в основному дві функції: 1) науково-пізнавальну (забезпечення теоретико методичної цілісності дослідження); 2) науково-організаційну (забезпечення ефективності співпраці учасників дослідницької галузі, розподіл роботи між ними задля наукового і науково-практичного результату). Завдяки цим функціям програма визначає місце конкретного соціологічного дослідження в загальному процесі розвитку наукового знання як на рівні загальносоціологічної теорії, так і на рівні теорій середнього рівня.
У зв'язку з цим у практиці соціологічних досліджень висувають такі загальні вимоги до програми: 1) її необхідність, щоб не було пошуків методом проб і помилок; 2) /7 логічна послідовність в усіх структурних елементах; 3) наявність у ній гнучкого варіанта.
У багатьох літературних джерелах пропонується більш розширений варіант щодо кількості функцій програми (теоретична, описова, інформаційна, критична, прогностична тощо, але вони, на нашу думку, лише конкретизують науково-пізнавальну і науково-організаційну функції як функції вищого рівня. Цим двом найбільш загальним функціям відповідають насамперед і два розділи програми: 1) методологічний; 2) процедурний (або методичний).
Методологічний розділ програми соціологічних досліджень містить такі елементи:
1. Формулювання проблеми, тобто ситуації, яка вимагає невідкладного аналізу з метою вироблення рішення на рівні колективу,
регіону, суспільства в цілому.
2. Визначення мети та постановка завдань дослідження, які конк-ретизують його загальну мету - цільову установку на кінцевий результат.
3. Визначення об'єкта та предмета дослідження: об'єкт випливає з формулювання проблеми, проблемної ситуації з усіма її суперечностями, предмет випливає з об'єкта як його сторона, що безпосередньо досліджується.
4. Уточнення та інтерпретація головних понять, тобто їх
структурування, всебічне пояснення їх змісту.
5. Попередній системний аналіз об'єкта дослідження, тобто си-стематизація літературних і практичних відомостей моделювання проблеми, що вивчається, її деталізація. [3,cт.256-258]
Процедурний розділ поділяється:
1. Визначення сукупності, що обстежується,
вання системи вибірки. Система вибірки включає
сукупність вибіркову, яку необхідно знати і науково складати .
Генеральна сукупність - це вся сукупність одиниць спостереження, що має відношення до даної проблеми. Вибіркова сукупність - це частина генеральної, сукупності 3) гніздова, коли відбирають деякі статистичні групи ( гнізда), що підлягають дослідженню; 4) стратифікована, коли процедура складання вибірки розбивається на етапи, на кожному з яким змінюється оди-ниця відбирання. Обсяг вибірки як загальна кількість одиниць спостереження, що увійшли до вибіркової сукупності, залежить від ступеня однорідності генеральної сукупності, потрібного результату, кількості

 
 

Цікаве

Загрузка...