WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Cоціологічне дослідження (проект): ефективність роботи львівських правоохоронних органів - Реферат

Cоціологічне дослідження (проект): ефективність роботи львівських правоохоронних органів - Реферат

гносеологічні, тобто пізнавальні й власне соціальні. Гносеологічні функції соціології виявляються в якнайповнішому та конкретному пізнанні тих чи інших сторін соціального життя. Соціальні функції розкривають шляхи й способи їх оптимізації. Існують і діють функції тільки у взаємозв'язку та взаємодії.
Основна з гносеологічних функцій соціології - теоретико-пізнавальна, критична. Йдеться про оцінку світу, що пізнається, із позицій інтересів особи. Використовуючи критичну функцію, соціологія диференційовано підходить до дійсності. З одного боку соціологія показує, що можна і потрібно зберегти, зміцнити, розвинути - адже не все треба міняти перебудовувати і т.п. З іншого боку вона виявляє те, що дійсно вимагає радикальних перетворень. Теоретико-пізнавальна, критична функція, природно, полягає в тому, що соціологія накопичує знання, систематизує їх, прагне скласти якнайповнішу картину соціальних взаємин та процесів в сучасному світі. До теоретико-пізнавальної функції соціології відносяться об'єктивні знання про основні соціальні проблеми розвитку сучасного суспільства. Що ж стосується прикладної соціології, то вона покликана забезпечити надійну інформацію про різні процеси, що відбуваються в різних соціальних сферах суспільства, а саме, про зміну соціальної структури, сім'ї, національних взаємин і т.п. Очевидно,що без конкретних знань про процеси, що відбуваються всередині окремих соціальних спільнот або об'єднань людей, забезпечити ефективне соціальне управління неможливо. Ступінь системності і конкретності знань соціології визначає ефективність реалізації її соціальної функції.
Описова функція соціології - це систематизація, опис досліджень у вигляді аналітичних записок, різного роду наукових звітів, статей, книг і т.п. В них є спроби відтворити ідеальну картину соціального об'єкту, його дію, взаємозв'язки тощо. При дослідженні соціального об'єкту потрібна висока етична чистота і порядність вченого, тому що на основі даних, фактів та документів робляться практичні висновки й приймаються управлінські рішення. Ці матеріали виявляються точкою відліку, джерелом порівняння для майбутніх поколінь людства. Соціологія не тільки пізнає світ, вона дозволяє людині внести в нього свої корективи. Однак людина повинна завжди пам'ятати, що перетворення суспільства - не самоціль. І перетворення потрібні лише тоді, коли відповідають потребам та цінностям людей, ведуть до поліпшення добробуту й суспільства й людей. Як би ні була добре отримана соціологами соціальна інформація, вона автоматично не перетворюється на рішення, рекомендації, прогнози. Пізнавальна функція соціології знаходить продовження в прогнозах та перетворювальної функції соціології.
Прогностична функція соціології - це видача соціальних прогнозів. Звичайно соціологічні дослідження завершуються утворенням короткострокового або довгострокового прогнозу об'єкту, що вивчається. Короткостроковий прогноз спирається на розкриту тенденцію розвитку соціального явища, а також на зафіксовану закономірність у відкритті чинника, який вирішуючи впливає на прогнозований об'єкт. Відкриття такого чинника - складний вид наукового дослідження. Відкриття такого чинника - складний вид наукового дослідження. Тому в соціологічній практиці частіш за все використовуються короткострокові прогнози. В сучасних умовах розвитку України, коли науковому обґрунтовуванню соціальних проблем надається велике значення, соціальний прогноз займає важливе місце в дослідженнях про розвиток соціального об'єкту. Коли ж соціолог вивчає реальну проблему і прагне виявити оптимальні шляхи її рішення, природно, рухомий бажанням показати перспективу і кінцевий результат, який за нею стоїть. Отже, так чи інакше прогнозується хід розвитку соціального процесу.
Суть перетворювальної функції соціології в тому, що висновки, рекомендації, пропозиції соціолога, його оцінка стану соціального суб'єкта служить підставою для вироблення і ухвалення певних рішень. Вже всім ясно, що при реалізації крупних інженерних проектів потрібне не тільки техніко-економічне, але і соціально-економічне обґрунтовування. Ось тут і згадують про процеси. Але соціологія лише наука, її функція - розробка практичних рекомендацій. Що ж до їх упровадження реалізації - це прерогатива органів управління, конкретних керівників. Саме так і пояснюється та обставина, що багато вельми цінних й корисних рекомендацій, розроблених соціологами по перетворенню сучасного суспільства, так і не знайшли на практиці реалізації. Більш того, нерідко органи управління поступають всупереч рекомендаціям вчених, що приводить до важких наслідків в розвитку суспільства. Ширше і глибше розкрити основні напрями оновлення суспільства і дає можливість виявлення відхилень від загально-цивілізаційного розвитку. Суть реформування в Україні, а точніше, трансформація суспільства полягає в створенні умов і можливостей для свідомої, цілеспрямованої діяльності особи й соціальних спільнот. Проблема полягає в подоланні відчуження людини від раціональної діяльності, в оптимізації і якісному підвищенні її ефективності. Задача соціології - теоретично забезпечити успішне протікання процесу реформації і демократизації суспільного життя в Україні. Процес трансформації суспільства в Україні йде від одного якісного стану до іншого якраз у зв'язку зі свідомим перетворенням цілі в результат, а результатів в передумови, умови і засоби розгортання свідомої діяльності, демократизація суспільства. Ігнорування соціологічних рекомендацій пояснюється не стільки недостатньою кваліфікацією соціологічних кадрів (хоча й це має місце, оскільки професійна підготовка їх в країні почата лише кілька років тому), скільки несформованої у більшості управлінських кадрів потреби в соціологічному обґрунтовуванні управлінських рішень.
Інформаційна функція соціології представляє збір, систематизації й накопичення інформації, отриманої у результаті досліджень. Соціологічна інформація - самий оперативний вид соціальної інформації. В крупних соціологічних центрах вона концентрується в пам'яті ЕОМ. Її можуть використовувати соціологи, керівники об'єктів, де проводилися дослідження. В установленому порядку інформацію одержують державні і інші управлінські та господарські установи.
Світоглядна функція соціології витікає з того, що об'єктивно, бере участь в соціально-політичному житті суспільства і своїми дослідженнями сприяє прогресу суспільства. Світоглядна функція соціології виражається у використовуванні дійсно коректних вивірених кількісних даних, фактів, які тільки і здатні в чому-небудь переконати сучасну людину. Адже, що таке ідеологія? Це один з рівнів суспільної свідомості, система ідей, що виражає інтереси, світогляд якого-небудь соціального шару, соціальної спільності. Історія свідчить, що в більшості

 
 

Цікаве

Загрузка...