WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Cоціологічне дослідження (проект): ефективність роботи львівських правоохоронних органів - Реферат

Cоціологічне дослідження (проект): ефективність роботи львівських правоохоронних органів - Реферат

інститут функціонуючої соціальної системи в загальній системі соціальних відносин. Так, праця розглядається як складний соціальний процес в межах соціології праці. Моральна система будь-якого суспільства вивчається соціологією моралі. Особливості освітньої системи вивчаються соціологією освіти. Управління як соціальна система вивчається соціологією управління і т.д.
В сучасній соціології виділяється декілька груп соціально-психологічних теорій. По-перше, спеціальні соціологічні теорії, вивчаючі основні форми й види людської діяльності (соціологія дозвілля, праці, побуту тощо.). По-друге, спеціальні теорії, що виникли на стику соціології і гуманітарних наук. Це -соціологія права, економічна соціологія, соціологія політики, соціологія культури, соціологія релігії і т.п. По-третє, теорії, що характеризують соціальну структуру суспільства, її елементи і взаємодія між ними. Це соціологічні теорії класів та соціальних груп, соціологія міста та села тощо. По-четверте, спеціальні соціологічні теорії, які вивчають діяльність соціальних інститутів. Це соціологія управління, організації, соціологія сім'ї, соціологія освіти, науки і т.д. По-п'яте, теорії відхилення поведінки й аномальні явища і т.п.
Звичайно, же, головною задачею будь-якої спеціальної соціологічної теорії - вивчення та пояснення соціальних явищ та функцій соціальної системи. Спеціальні соціологічні теорії - самостійне соціологічне пізнання через специфіку предмету дослідження і відношення до вивчаючого об'єкту.
2. Предмет і об'єкт соціології. Функції соціології
Що ж представляє об'єкт і предмет наукового пізнання соціології? Чи співпадають об'єкт і предмет соціології? Ні, не співпадають. Об'єкт будь-якої науки є те, на що направлений процес дослідження, а сфера предмету - ті сторони, зв'язки й відношення, що складають об'єкт вивчення. Об'єкт соціології, як і інших суспільних наук - соціальна реальність, а тому соціологія - наука про суспільство. Але ще недостатньо для визначення предмету соціології. Це лише визначення об'єкту дослідження, який часто співпадає з об'єктом інших суспільних наук (історія, етнографія, право, філософія та ін.). Соціологія наука про цілісність суспільних відносин, про суспільство як цілісний організм; про соціальну систему.
Природно, об'єктом соціології є певна сфера дійсності, що володіє відносною завершеністю і цілісністю. Адже, відомо, різними об'єктами наук виступають природа і суспільства, які відповідно й вивчаються природними та соціально-гуманітарними галузями знань. Кожний з об'єктів теж "розчленовується" науками на окремі частини, фрагменти, які стають їх предметами. Питання про співвідношення об'єкту і предмету соціології як науки полягає в тому, як розуміти суспільство, процес його функціонування та розвитку як об'єкта гуманітарного знання. Адже широко поширений погляд на суспільство як на певну суспільно-економічну систему, певний ступінь розвитку людської цивілізації. Річ у тому, що основна вада в розумінні суспільства полягає в тому, що суспільство представляється у вигляді базису та надбудови, сукупність економічної, соціальної, політичної й духовної сфер. Але тут випадають з поля зору теорії про суспільство і, перш за все, найважливіший, головний об'єкт - людина, її потреби, інтереси, ціннісні орієнтації. Тим часом, історія є не що інше як діяльність людини здійснюючої свою мету. Зведення її до взаємодії базису та надбудови, змагання різних соціально-економічних систем, ступенів розвитку цивілізації прирікає на абстрактне, одновимірне бачення суспільства, на безальтернативний погляд на його розвиток. Тут і таяться витоки економічного визнання ігнорування особи і загальнолюдських цінностей, заперечення миру культури. Тут і важливо визначати суспільство як сукупність соціальних спільнот, шарів, груп, індивідів, а саму історію як діяльність людей, переслідуючих певну мету. Люди ставлять несхожі цілі і керуються ними в своєму житті. Саме мета є специфічна межа діяльності людини. Ціле-образна діяльність включає безліч різних, органічно зв'язаних між собою елементів. Свідома діяльність через внутрішній зміст має і суперечливий та динамічний характер. Це виявляється, перш за все в тому, що люди, отримавши певний результат коректують на його основі свою подальшу діяльність з тим, щоб досягнуте максимально співпало з бажанням. Відбувається, хоча й украй суперечливо, історичний процес раціоналізації діяльності людей. Ідея раціональності знайшла обгрунтовування та розвиток в працях багатьох мислителів, які зв'язували перехід до високого ступеня розвитку суспільства з вирішенням суперечності між стихійністю й свідомістю.
Звичайно ж, в кінці кожного етапу суспільного розвитку отриманий результат відрізняється від початкових передумов, перетворюється на нові умови, засоби, які дозволяють ставити іншу, більш високу мету. Реалізація високої мети направлена на задоволення зростаючих потреб людини. Здійснюється поступовий історичний процес. Якщо ж історія є діяльність, переслідуючих свою мету людей, а суспільство складається з різних соціальних спільнот людей, шарів та груп, індивідів, то украй важливим стає аналіз стосунків між ними та усередині них. Особливу актуальність набуває розкриття життєдіяльності особи, соціальних спільнот, груп, шарів та індивідів в суспільному житті в їх цілісності. Діяльність особи, соціальної спільноти, груп в суспільному житті і є предмет дослідження соціології. І в сучасних умовах, коли посилюються процеси соціальної, політичної та господарської діяльності й концентрації, зростає багатоваріантність розвитку особи й соціальних систем, проблема раціональної діяльності стає актуальною.
2.1. Соціологія - наука про соціальні відносини суспільства
Звичайно ж, об'єктом соціологічного пізнання є суспільство. Але не просто суспільство, а та сфера соціальної дійсності, на яку направлено процес пізнання: соціальні інститути, соціальні спільності, шари та групи, соціальні процеси, соціальні стосунки і т.п. Об'єкт соціального дослідження містить соціальне протиріччя, проблему, яка підлягає науковому аналізу. Об'єктом можуть стати будь-які сторони соціальної реальності, але лише після того, як вони включені в процес соціологічного пізнання, осмислені та виділені. Проте, соціальний об'єкт володіє безліччю якісних та кількісних характеристик і може вивчатися різними суспільними науками. Соціальні спільності вивчаються філософією, політекономією, психологією, політологією, історією. Соціолог виділяє в соціальному об'єкті ті властивості й взаємини, які необхідні для пізнання явищ суспільного життя, дослідження становлення, функціонування і розвитку соціальних систем. З огляду на те, що соціальна система може виявлятися на різних рівнях соціальної дійсності, то при розробці однієї і тієї ж

 
 

Цікаве

Загрузка...