WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Cоціологічне дослідження (проект): ефективність роботи львівських правоохоронних органів - Реферат

Cоціологічне дослідження (проект): ефективність роботи львівських правоохоронних органів - Реферат

соціологія розглядає осіб, різних спільності й соціальні системи не тільки як об'єкти, але і як суб'єкти діяльності. Тут в системі соціологічних знань важливе місце займає осьова проблематика, інтереси, цінності, соціальні установки - все те, що визначає мотивацію поведінки і діяльності людей. Процедура аналізу діяльності особи, спільності людей здійснюється в науці в такій же ролі, що й обряд в релігії або карно-процесуальному кодексі в доказівини. Якщо не дотримана процедура висновок не може вважатися легітимним (законним), тобто науковим. Звичайно ж, зміст соціології має в основі суб'єктивно-об'єктивний характер. Ігнорування такої обставини робить неможливим виклад її як системи знань. Соціологія - не проста сукупність теорій, а єдність теорій особи й теорії спільнот, теорій про суспільство, про суспільні відносини тощо.
1.3. Структура соціології
Структура будь-якої науки завжди обумовлена тими задачами, які вона. ставить й тими функціями, які вона виконує в суспільстві. Соціологія не виключення. Її структура обумовлена, по-перше, тим, що соціологія вирішує наукові проблеми, пов'язані з формуванням знання про соціальну дійсність, описом, поясненням та розумінням процесів соціального розвитку, розробкою соціологічних концепцій, методології й методів, прийомів соціологічного дослідження, аналізу. Теорії та концепції, розроблені у сфері формування знань про соціальну дійсність, й утворюють теоретичну, фундаментальну соціологію. По-друге, соціологія вивчає проблеми, пов'язані з перетворенням соціальної дійсності, аналізом шляхів та засобів планомірної, цілеспрямованої дії на соціальні процеси. Отже, теоретична та прикладна соціологія розрізняються не по об'єкту й методу дослідження, а по тій меті, яку вони ставлять, чи вирішують наукові або практичні проблеми.
Соціологічні знання - єдність теорії та практики. Теоретичні дослідження пояснюють соціальну реальність на рівні загальних та специфічних тенденцій її функціонування та розвитку. Орієнтують на виявлення механізмів дій законів, форм їх прояву. Емпіричні соціологічні дослідження пов'язані з конкретною розгорненою інформацією щодо тих або інших явищ і процесів, спираються на відміну від теоретичних досліджень, що проводяться за допомогою загальнонаукових методів, на статистичний аналіз, методи конкретних соціологічних досліджень (опити, соціологічні спостереження, вивчення бюджету часу і т.п.). Між теоретичним й емпіричним знанням немає абсолютної грані.
Теоретичні знання - знання універсальні, емпіричні, що фіксують факти. Теоретичні знання спираються на емпіричне, не істотне переважання емпіричних компонентів дослідження над теоретичними компонентами не є показник високого рівня розвитку науки. Законом розвитку науки завжди залишається переважання знання теоретичного над знанням емпіричним. Теоретичні знання визначають врешті-решт, прогрес будь-якої науки, а, отже, й соціології.
Емпіричні дослідження підрозділяються на фундаментальні та прикладні.
Фундаментальні соціологічні дослідження ставлять мету розвитку та вдосконалення наукових уявлень про предмет, що вивчається.
Прикладні дослідження присвячуються вирішенню якої-небудь конкретної соціологічної проблеми.
На основі теоретичного і емпіричного вивчення різних соціальних систем соціологія може давати цінні практичні рекомендації та обґрунтовані прогнози. Теоретична та прикладна соціологія, базуючись на конкретних соціологічних дослідженнях, не протистоять одна інший, а складають єдність, взаємне збагачення.
Теоретична соціологія - сукупність багатоманітних концепцій, розробляючих аспекти соціального розвитку суспільства та даючи їм інтерпретацію. Єдиною концепцією, об'єднуючою специфіку протікання соціальних процесів і закономірностей розвитку суспільства визнавався марксизм, а саме - історичний матеріалізм. Ось чому теоретичну соціологію неодноразово прямо ототожнювали із історичним матеріалізмом. Насправді ж людство виробило величезну кількість теорій та концепцій, об'єднуючих закономірності й специфіку розвитку людської цивілізації. Вже в середині XX століття широко розповсюджуються концепції соціальної стратифікації, індустріального суспільства, конвергенції тощо. Звичайно ж, теоретична соціологія - це безліч можливих течій, шкіл, напрямків зі своїх методологічних позицій пояснюючи специфіку розвитку суспільства. Що до марксизму, то він є одним із напрямків, що в главу кута ставлять пріоритет економічних чинників у розвитку суспільства. Спеціальні ж соціологічні теорії - це окремі сфери соціологічного знання, які мають предметом дослідження відносно самостійні, специфічні підсистеми суспільного цілого і соціальних процесів. Вивчаючи ті чи інші основні закономірності розвитку суспільства теоретична соціологія може і не формулювати те, яким чином в тих чи інших умовах розвиваються різні соціальні спільності, соціальні інститути та соціальні процеси. Саме, тому в структурі соціології величезне значення має її середній рівень, тобто відносно самостійні теоретичні підсистеми. Відносно самостійні теоретичні підсистеми покликані, по-перше, встановити об'єктивні взаємозв'язки наочної сфери (праця, сім'я, соціальні групи тощо.) з цілісністю суспільної системи; по-друге, виявити специфічні для наочної сфери внутрішні взаємозв'язки та закономірності. Соціальні соціологічні теорії дають відповіді на актуальні проблеми сучасності.
В сучасному світі існує велика різноманітність спеціальних соціологічних теорій. Ідея їх розробки і сам термін належать американському соціологу Роберту Мертону. Але виникли теорії значно раніше. Вони висловлені в працях класиків соціології Жозефа Артюра де Гобіно, Макса Вебера, Еміля Дюркгейма та ін. Розвиток спеціальних соціологічних теорій в XX столітті пов'язаний з іменами найбільших соціологів Карла Маннхейма, Теодора Візенгрунда (Адорно), Толкотта Парсонса, Пола Лазарсфельда, Раймона Арона та ін. Спеціальні соціологічні теорії система галузей знань соціології, які вивчають особливі форми й сфери соціального буття і соціальну реалізацію форм суспільної свідомості, їх загальні, а особливо специфічні закономірності функціонування та розвитку. На відміну від соціологічної теорії, основна функція якої полягає в розгляді соціальних процесів та явищ, форм і видів суспільного буття і суспільної свідомості на рівні суспільства, спеціальні соціологічні теорії розглядають їх на рівні конкретних соціальних інститутів та систем. Кожна соціологічна теорія розглядає ту чи іншу сферу, соціальну спільність або соціальний процес як відносно самостійну систему з її загальними та специфічними зв'язками, характеристиками, умовами походження, функціонування та розвитку. Певна спеціальна соціологічна теорія розглядає який-небудь соціальний об'єкт як особливий соціальний

 
 

Цікаве

Загрузка...