WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Cоціологічне дослідження (проект): ефективність роботи львівських правоохоронних органів - Реферат

Cоціологічне дослідження (проект): ефективність роботи львівських правоохоронних органів - Реферат


Реферат на тему:
Соціологія - наука про суспільство, предмет і об'єкт соціології, функції соціології.
Зміст:
1. Соціологія - наука про суспільство
1.1. Поняття соціології в структурі соціальних знань
1.2. Соціологія - система знань
1.3. Структура соціології
2. Предмет і об'єкт соціології. Функції соціології
2.1. Соціологія - наука про соціальні відносини суспільства
2.2. Соціологічні дослідження - інструмент пізнання соціальної реальності
2.3. Методи соціального пізнання
2.4. Закони і категорії соціології
2.5. Функції соціології
2.6. Соціологія в системі соціальних наук
Література
1. Соціологія - наука про суспільство
1.1. Поняття соціології в структурі соціальних знань
Кожна з галузей науки має предмет, розкриваний в сутності, системі теорій, законів, категорій, принципів і т.п. й виконує особливі функції по відношенню до практики, досліджує певну сферу суспільних відносин, ті або інші явища, процеси, загалом все суспільство. Існує певна взаємозалежність між предметом, змістом й функціями науки. Якщо, абстрагуючись від інших наук і від тих, що розуміються в широкому значенні потреб практики, то не можна не встановити функції окремої науки. Саме потреби практики висувають на кожному етапі існування суспільства нові вимоги до гуманітарного знання в цілому та окремим його галузям. Але сучасне суспільство - не механічне з'єднання різних механізмів управління, владних інститутів і структур, соціальних сфер політики, економіки, а щось ціле. Виникає потреба саме у галузі знань, яка вивчає суспільство у всіх його аспектах. Такою наукою й є соціологія - наука про суспільство.
Що ж і як вивчає соціологія? Соціологія (фр. sociologie, латин. Societas - суспільство і грець. - Logos - наука, вчення) - наука про суспільство, окремі соціальні інститути (держава, право, мораль і т. п.), процесах і громадських соціальних спільнотах людей. Вперше поняття "соціологія" введено в науковий оборот ще в середині XIX в. основоположником позитивізму, французьким вченим Огюстом Контом. Спочатку соціологія позначала суспільствознавство, але з часом предмет соціології безперервно мінявся й уточнювався, супроводжуючись поступовим відділенням соціології від філософії. Річ у тому, що до середини XIX в. потреби соціального розвитку і внутрішня логіка еволюції науки про суспільство вимагали нових підходів, формування типу соціальних явищ. І у відповідь на потреби формування громадського суспільства виникає соціологія. Адже йшов процес становлення суспільства, що затверджувало тріумф прав і свобод людини, духовну, економічну незалежність й автономність, громадянина замість звичного нормативного порядку феодально-абсолютистського ладу суспільства з його найжорстокішою тотальною регламентацією суспільно-політичного, економічного і духовного життя людей. Розширення меж свобод і прав людини, суттєве збільшення можливостей вибору будили інтерес людини до знання основ життя соціальної спільності людей, соціальних процесів і явищ з метою раціонального, ефективного використовування придбаних прав й свобод. Але навіть вільна конкуренція в економіці, політиці, духовній сфері звели в пряму залежність результативність діяльності підприємців - від уміння й застосовування знань про конкретні соціальні механізми, настрою та очікування людей тощо. І галуззю знань, що допомагає глибше і конкретніше пізнати суспільство, основу соціальної взаємодії людей з метою раціонального використовування свободи самоорганізації стала соціологія.
Адже соціологія вивчала суспільство, соціальні відносини і соціальні спільності, їх діяльність, а філософія хоча і вивчає особу і соціальні спільності як об'єкти та суб'єкти діяльності, але робить це на високому рівні узагальнення - на рівні розкриття їх єства, а не в розгортанні єства насправді, виявленні життя у всьому її суперечливому існуванні як це робить соціологія. Поступово, у міру накопичення соціальних знань, відбувалося зростання теоретичних соціологічних концепцій, кожна з яких обґрунтовувала певний аспект соціальних відносин. Використовуючи всілякі методи наукового пізнання, соціологія осмислює суспільство, суспільне життя не як загальну абстрактність, а як реальність, намагаючись з достатньою повнотою уловити й виразити в тезах, теоріях її різноманітність та внутрішню неоднорідність. Соціологія як певний тип знань про суспільство виходячи з надр соціальної філософії, переймає філософську культуру, визнаючи особливе значення теоретичного узагальнення, цілісного концептуального осмислення соціальних явищ. Разом з тим, соціологія прагне подолання тієї обмеженості, яку знаходить філософія при аналізі реальних соціальних проблем. Усередині соціології складаються течії: позитивізм - що зводив соціальне до природного, антипозитивізм - наполягав на специфіці соціального.
Аналіз закордонних джерел показує, що частіше всього соціологія визначається як наука про різні соціальні спільності, соціальні групи, їх поведінку, стосунках між ними й усередині них. Одні американські соціологи визначають соціологію як науку про суспільство, соціальні групи і соціальну поведінку. Інші вважають, що соціологія вивчає не ізольованих індивідів, а людей в спільнотах або в соціальних умовах. Мета такого вивчення - зрозуміти та пояснити причини соціальної поведінки або взаємодії соціальних спільнот і груп та їх результати. На думку англійського соціолога Ентоні Гидденса: "соціологія пропонує виразну й надзвичайно яскраву перспективу розуміння людської поведінки. Вивчаючи соціологію, ми піднімаємося над нашою власною інтерпретацією світу, щоб глянути на соціальні впливи, що формують наше життя. При цьому соціологія не відкидає й не применшує значення індивідуального досвіду."; соціологія вивчає стосунки між людьми, що складаються в процесі їх діяльності. Так, у соціології є мета: дати відповіді саме на життєві питання людей. Адже в сучасних умовах багато людей переживають почуття страху. Вони бояться можливості ядерної війни, перспективи безробіття, крихкості людських відносин. І що робить їх страх особливо жахливим - це те, що вони нічого про це не знають. Соціологія і ставить за мету: допомогти людям розібратися самим в складних проблемах життя. Адже соціологія - це розуміння суспільства. Люди, що створюють суспільство, в якому живуть, поза сумнівом, мають нагоду змінити його, перетворити, але раніше пізнавши. І тут-то на допомогу приходить наука - соціологія.
Сучасна соціологія - це безліч течій та наукових шкіл, які по-різному пояснюють її предмет і роль, по-різному відповідають і на питання що таке соціологія. Існують різні визначення соціології як науки про суспільство. "Короткий словник по соціології" дає визначення соціології як науки про закони становлення,

 
 

Цікаве

Загрузка...