WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологія США (шпаргалка) - Реферат

Соціологія США (шпаргалка) - Реферат

П. - множинність поглядів, точок зору, зразків поводження, з порівняння яких відбирається найбільш вірне.
Консенсус - взаєморозуміння, згода по тому або іншому спірному питанню, досягнута в результаті зближення позицій у ході дискусії; К. - важливий, оптимальний шлях досягнення йзбереження єдності й цілісності соціальної групи й партії, суспільства й держави, миру в цілому, запобігання й урегулювання конфліктів. Він припускає готовність до компромісів, до рівноправних і конструктивних переговорів з партнерами, уважне й взаємне врахування інтересів, визнання пріоритету загальнолюдських інтересів і цінностей і т. д. У міжнародному плані принцип К. зіграв важливу роль в організації діяльності Ради Безпеки ООН і Ради (Організації) по безпеці й співробітництву в Європі.
У соціології слідом за Т. Парсонсом (Parsons, Т., 1937) ця проблема позначається як "гоббсова проблема порядку" (по імені філософа Т. Гоббса) . Соціологи в цілому діляться на ті, хто розглядає як основу соціального порядку примус, і тих, хто затверджує, що в основі всякого суспільства лежить певний загальний консенсус відносно цінностей і норм.
Види впливу: сила, заступництво (підкуп), переконання, примус, емоційне зараження, наслідування. Методи: звернення, інформаційний вплив, навіювання, пропаганда.
Ноель-Нойман - спіраль мовчання.
17.1. Взаємодія ЗМІ і г.д.
ЗМІ виконує такі функції:
1. артикуляції інтересів тих або інших суспільних груп, страт. Тим самим ЗМІ сприяють зміцненню суспільства з органами влади
2. агрегація інтересів - різноманітність інтересів в суспільстві зменшується і узагальнюється.
3. поширення, передачі політичної і ін. інформації
4. політичної соціалізації.
Оцінили й по можливості використали такі можливості ЗМІ ще політики античності. Відомо, що й Древньому Єгипті при дворі фараонів мали ходіння "газети-папіруси", що відстоювали прафараонівську платформу, і опозиційні "газети". Чималі зусилля влади Древнього Рима в період пізньої республіки й ранній Римської імперії також направлялися на інформування населення щодо діяльності уряду.
17.2. Соціалні функції громадської думки.
1. Експресивна(контрольна). Громадська думка завжди займає певну позицію стосовно будь-яких фактів і подій у житті суспільства, діям різних інститутів, лідерів держави. Ця особливість надає даному феномену характер сили, що стоїть над інститутами влади, що оцінює й контролює діяльність інститутів і лідерів партій, держави.
2. Консультативна. Громадська думка дає поради щодо способів вирішення тих або інших соціальних, економічних, політичних, ідеологічних, міждержавних проблем.
3. Директивна - громадськість виносить рішення по тим або іншим проблемах соціального життя, що мають імперативний характер, наприклад, волевиявлення народу під час виборів, референдумів.
Залежно від змісту суджень, сформованих громадськістю:
1. Оцінна думка виражає відношення до тих або інших проблем. У ній більше емоцій, ніж аналітичних висновків, умовиводів.
2. Аналітична й конструктивна Громадська думка тісно зв'язані між собою: прийняття якого-небудь рішення вимагає глибокого й всебічного аналізу, для чого необхідні елементи теоретичного мислення, а часом і напруженої роботи думки.
3. Регулятивна - г.д. виробляє й впроваджує певні норми суспільних відносин і оперує цілим склепінням не писаних законом норм, принципів, традицій, звичаїв і т.д. Звичайно вона реалізує той кодекс правил, що закріплений у моральній свідомості людей, груп, колективів.
Громадська думка може також виступати у формі позитивних або негативних суджень.
В полі громадської думки людина знаходить: 1)"мову" для вираження (оформлення, формування) своїх оцінок і поглядів; 2)групу "своїх", тобто тих , що виражають ті ж погляди; 3)кодекс загальноприйнятих нормативних стандартів такого вираження; 4) "дзеркало", що показує відповідність поводження людини цим стандартам.
Є гносеологічні і соц. функ.: соціалізація, виховання, соц. контроль, соціорегуляції, орієнтації в світі, інтеграції, культуронаслідування, управління, цілепокладання, адаптації.
18.1. Маніпулятивна і гуманістична стратегія формування г.д.
Механізми формування громадської думки містять у собі соціально-психологічні процеси навіювання, наслідування, переконання, складні комплекси установок, ціннісних орієнтацій, емоційних станів, стереотипів свідомості й поводження, а також групові норми й культурні традиції.
Компоненти формування г.д.: 1) ядро г.д. - об'єднання, система поглядів якого викор. як еталонне. 2) поле пошир. г.д. 3)соц. спілнота - елементи заг. умов спілної діялності 4)спільний інтерес 5)комунікація.
Етапи: 1. Сприйняття реформації (об'єктивної, суб'єктивної, тенденційної й т.д.) на рівні окремих людей. 2. Висновки й оцінки індивідуума - на основі наявних знань,досвіду, уміння аналізувати, рівня інформованості. 3. Обмін наявною інформацією, висновками, дискусії з іншими людьми. 4. На цій основі, формування певної думки невеликої групи людей. 5. Обмін між невеликими групами й формування думки соціального шару. 6. Виникнення загальнонародної думки.
Маніпуляція - програмування суспільних думок з метою забезпечити вигідне маніпуляторам поводження. Це схований вид духовного, психологічного впливу, мішень якого - психологічні структури людської особистості.
1) псих.:1- приєднання до внутрішнього світу аудиторії; 2-психічні автоматизми (установки) 3- мотиваційне забезпечення; 4- ототожнення "я" адресата зі своєю активністю.
2)маніпуляція в ЗМІ (умови: аудиторія, соціальна значимість інформації, наявність технічних засобів
Маніпулятивні технології: 1) фабрикація фактів (проста брехня) 2) маніпулятивна семантика (заміна змісту слів і понять, конструювання повідомлення з обривків) 3)спрощення, стереотипізація 4)ствердження і повторення 5)подроблення і терміновість 6)сенсаційність 7)інформаційна асиметрія
18.2. Соціалні механізми впливу г.д. на інст. політ. влади.
Державну владу становлять інституціоналізовані формальні структури й механізми, які забезпечують (повинні, покликані забезпечити) певний нормативний порядок і оперативне керування в суспільстві.
Рівні суджень г.д.: 1)рівень "активних" суджень, безпосередньо пов'язаних з певними діями (готовність у чомусь брати участь, когось підтримувати й т п.), 2) рівень узагальнених, символічних, суджень, які скоріше пов'язані з узагальненими оцінками ситуації або станами суб'єктів.
Якщо розглядати суспільну думку під кутом зору його практичних виходів, то "нижній" її рівень можна трактувати як потенціал, або ресурс, що відповідає дії. Можна, зокрема, обчислити ймовірність практичного використання даного ресурсу або аналітично
Простежують, як із часом міняються умови й спосіб життя даної когорти, їх інтереси й напрям думок.
8.1. Історія становлення інститутів опитування г.д.
Історія проведення опитувань у США йде від

 
 

Цікаве

Загрузка...