WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологія США (шпаргалка) - Реферат

Соціологія США (шпаргалка) - Реферат

професіоналів надають послуги в клієнтських організаціях, через Павутину, в університетських містечках і в 40 офісах у всьому світі. Геллап завжди користувався формулою простої випадкової вибірки. В Укр.- ств. Социс-Геллап (Чурилов). Інст. видає журнал "Індекс г.д.: політ., ек., соц. тенденції". У 80 кр. є філіали.
10.2. Нестандартні методи вивчення стану і динаміки г.д.
1. Комп'ютерне опитування. Даний вид опитування допомагає одержати відповіді на самі делікатні питання, тому що є більша впевненість в анонімності й, отже, підвищується бажання респондентів повідомити про себе відомості особистого характеру. При комп'ютерному опитуванні важливу роль грає вік опитуваного. Дослідники відзначають, що для молоді такий вид опитування більше звичний.
2. "CAWI (Computer Assisted Web Interview) -інтерв'ю, що проводяться через інтернет.
3. Фокус-групи і глибинні інтерв'ю онлайн
4. Комп'ютерна система телефонних опитувань CATI дозволяє провести експрес-опитування населення з метою вивчення громадської думки на запропоновану тему. Метод телефонного опитування відрізняється високою оперативністю й широким охопленням всіх груп респондентів, що дозволяє за короткий строк одержати великий обсяг різноманітної інформації.
5. exit-poll - з 80-х-90-х років.
6. "зворотний дзвінок"- респонденти самі дзвонять по спеціальному номеру телефону, щоб висловити свою думку після подій, що заслуговують увагу (новин).
7. Телеф., поштове, пресове опитування. З 1916 року стали проводитися поштові опитування.
11.1. Діяльність інст. опитування г.д. в країнах зх. Європи.
У Великобританії, крім центра Геллопа. в 50-ті роки створюється перша в Європі Національна соціологічна асоціація. Ця інституція займалась дослідженнями політичних та економічних проблем. В 60-ті роки з'явились Лондонська школа соціальних досліджень, інститут людських відносин, Центр досліджень масових комунікацій, виходить журнал Британської соціологічної асоціації ,,Соціологія", Кембріджський покажчик соціологічних наук. Переважна більшість таких організацій мала чітко окреслені тематики та сфери досліджень.
Франція. У 1938 році Ж. Стетцель стає засновником і директором Французького інституту досліджень громадської думки. Цей центр публікував результати досліджень з допомогою власного друкованого видання "Зондаж". У 1943 році виходить робота Стетцеля - "Теорія думок". Довший час цей інститут був політичне заангажованим та відкрито підтримував політику Де-Голя. Стетцель у своїй практичній діяльності багато уваги приділяє методичним питанням, а саме таким як тривалість інтерв'ю, місце слів в запитальнику, порядок розстановки запитань.
У 1947 році у Франції створено Інститут вивчення ринку "ЕТМАR", який має спільну матеріальну базу з інститутом Стетцеля. Директором цього інституту є француженка мадам Руффо. Однією із сфер дослідження інституту були проблеми молоді.В цей час також створюється Французьке товариство анкетного зондажу.
У 80-ті роки у Франції був створений центр досліджень громадської думки "Агрометрія", у діяльності якого брав участь Ж. Пажес.
У 1947 році в Німеччині учениця Геллопа Елізабет Ноель-Нойман створює Інститут демоскопії. У 1977 році виходить книга Елізабет Ноель-Нойман "Масові опитування, введення в демоскопію".
В Німеччині також були створені Інститут прикладних досліджень "INFAS" (досліджував зовнішні економічні і політичні зв'язки), Мюнхенський інститут "INFRATEST", Франкфуртський інститут "MARPLAN". У 1960 році в Німеччині при Кельнському університеті створено спеціалізований центральний архів, в якому зберігаються дані більшості проведених в країні досліджень.
Італія. Історично дослідження громадської думки в Італії можна поділити на три періоди: 1) період з кінця 80-х років 19-го століття до 20-х років 20-го століття - період соціологічного буму; 2) 20-40-ві роки - в цей період соціологія як така в Італії зникла; 3) повоєнний період відродження соціології. У становлення італійської соціології особливу роль відіграли праці В. Паретто. Вважалося, що еліта є єдиним суб'єктом та виразником громадської думки. Загальною тенденцією італійської соціології в ті часи був консерватизм, основною теорією - структурний функціоналізм. ,
Найважливішим центром досліджень в Італії вважається Римський інститут емпіричної соціології, основним завданням якого є створення різноманітних прогнозів.
Іспанія. На рубежі 80-х років 20-го століття в Іспанії громадська думка стає в центрі уваги суспільства. Створюється інститут Політичних досліджень. В Мадриді засновується Загальнонаціональний центр соціологічних досліджень, який займається координацією різних соціальних проектів та проведенням соціологічних досліджень. Видасться "Іспанський журнал соціологічних досліджень". Як і в багатьох інших країнах, в Іспанії більшість дослідницьких організацій засновуються на базі університетів.
11.2. Політичні методи вивчення г.д.
Серед методів дослідження політичного процесу потрібно назвати наступні: соціологічні, структурні, функціональні, історичні, логічні, системні, субстанціональні, нормативні, ціннісні, антропологічні, психологічні, біхевіористскі, емпіричні (статистичні вибірки, електоральна статистика, аналіз документів, анкетне опитування, лабораторні експерименти, теорія ігор, включене спостереження, розумова атака, контент - аналіз).
Перше історично зафіксоване опитування відбулося в США в 1824 році саме для пророкування результату президентських виборів.
Технології:
1)фокуса-групи й фокусовані інтерв'ю, інші "якісні" методи вивчення громадської думки, що дозволяють найбільше точно виявити відтінки думок виборців, їхні мотиви й критерії прийняття рішень; 2) кількісні соціологічні опитування; 3) інтерв'ю з експертами - представниками місцевих элит; 4)контент-анализ преси; 5)збір інформації й аналіз інформації з інших відкритих і закритих джерел.
За результатами аналітичної роботи складається "передвиборна карта" округів, що включає найважливіші характеристики, облік яких необхідний для проведення успішної політичної кампанії. Даються рекомендації з вибору оптимальних територій для ведення виборчих кампаній.
Методи: tracking poll, exit poll, panel poll.
12.1. Система вивчення г.д. в країнах СНД.
У радянській соціології найбільш бурхливими роками розвитку досліджень в області
Громадська думка - не тільки зацікавлено ціннісне духовне явище. У певних умовах це значна матеріальна сила, наприклад, поводження людей під час виборів. Об'єкт громадської думки невіддільний від свого суб'єкта. В аналізі суб'єкта громадської думки ми будемо дотримуватися точки зору Гаври Д. П., що вважає, що "як суб'єкт громадської думки можуть виступати спільності різного рівня - від населення держави або всієї планети до окремих спільнот. При цьому провідним суб'єктом виступає населення, народ у цілому". Такий підхід найбільш раціональний, тому що визнає

 
 

Цікаве

Загрузка...