WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Соціологія США (шпаргалка) - Реферат

Соціологія США (шпаргалка) - Реферат

(Великобританія) і "Concorde" (Франція).
Методи:tracking poll, exit poll, panel poll.
3.1.Суб'єкти г.д.
вивчення г.д. стали 60-і роки, це пов'язане із інтересом до емпіричних досліджень, а також з конкретно-історичними умовами (час відлиги в житті суспільства й звичайно ж у и в життя вчених).
1960-66 ств. інст. г.д. в редакції "Комсомольської правди" (Грушин). В 60-і рр. з'явл. перші монографії (Уледов: "О.м. советского общества")
В 1983р. Пленум ЦК КПРС поставив завдання "створення діючої структури соціологічних досліджень г.д. в умовах демократизації й створення центрів по його вивченню".
У вересні 2000 р. ВЦИОМ ом був ініційований проект створення національного архіву соціологічних даних у Росії й у рамках цього проекту був створений архів даних СОФІТ.
У цей час у Росії здійснюють свою діяльність цілий ряд організацій, які найчастіше називають себе - фондами, центрами й інститутами. Серед найбільш відомих : ВЦИОМ, РОМИР, РНИИи СП, ФОМ. ФОМ ств. 1991 (Ослон).
Ними проводяться не тільки одиничні дослідження, але й серійні дослідження, які ставлять своєю метою аналіз динамічних тенденцій по різних проблемах г.д.
В Укр. неабиякий авторитет мають дослідження вітчизняних реалій, здійснені центром "Соціальний моніторинг", Українським інститутом соціальних досліджень, "СОЦІС-Геллап", Фонду "Демократичні ініціативи", соціологічних лабораторій Київського, Дніпропетр., Харківського, Одеського, Львівського національних університетів. Дослідженнями проблем ринку та маркетинговими дослідженнями займаються USM (Українські опитування та дослідження ринку), УМГ (Українська маркетингова група), приватні опитувальні центри.
12.2. Громадська думка і державні органи влади: досвід взаємодії.
Державну владу становлять інституціоналізовані формальні структури й механізми, які забезпечують (повинні, покликані забезпечити) певний нормативний порядок і оперативне керування в суспільстві.
Режими співіснування влади і г.д.: 1.Режим придушення громадської думки з боку владних структур. 2.Режим ігнорування громадської думки. 3.Режим патерналізму влади стосовно громадської думки. 4.Режим співробітництва (взаємореалізації). 5.Режим тиску громадської думки на владу. 6.Режим диктатури громадської думки.
13.1. Система вивчення г.д. в Україні
За останнє десятиліття інтерес до громадської думки в Україні помітно пожвавішав, що зумовлено демократизацією політичного, соціально-економічного, духовного життя. Сформувалося кілька напрямів її дослідження.1)пов'язаний із спробами українських вчених переосмислити сутність громадської думки, інтерпретувати її з позиції сучасного соціологічного знання, показати її значення як соціальної інституції, визначити механізми її формування та функціонування ( праці В. Оссовського, І. Попової, О. Якуби, В. Матусевича, В., Полторака, Ю. Сурміна). 2) націлений на дослідження громадської думки на у різних сферах людської життєдіяльності - політиці, економіці, освіті, соціальному управлінні, вивчені електоральної, споживчої - поведінки людей тощо ( праці В. Бебіка, Є. Головахи. М. Міщенка, Н. Паніної, М.).
В останні роки почали діяти центри на базі Інституту соціологія НАН України Національного університету "Києво-Могилянська академія". Неабиякий авторитет мають дослідження вітчизняних реалій, здійснені центром "Соціальний моніторинг", Українським інститутом соціальних досліджень, "СОЦІС-Геллап", Фонду "Демократичні ініціативи", соціологічних лабораторій Київського, Дніпропетр., Харківського, Одеського, Львівського національних університетів. Дослідженнями проблем ринку та маркетинговими дослідженнями займаються USM (Українські опитування та дослідження ринку), УМГ (Українська маркетингова група), приватні опитувальні центри.
Зараз в Україні відбувається інституціалізація громадської думки.
13.2.Досвід створення архіву результатів емпір. досл. г.д.
У 1960 в Нім. створено архів при Кельнскому університеті.
Архів опитувань громадської думки в Україні є спільним проектом Фонду "Демократичні Ініціативи" та Центру дослідження демократії, Університет Квінз, Канада. Метою цього проекту було створення архіву даних опитувань громадської думки в Україні, що був би доступним через WWW. Архів створено для того, аби ним могли користуватися українські та іноземні науковці, засоби масової інформації та громадські діячі. Створення відкритого та доступного архіву досліджень громадської думки мусить сприяти розвитку дискусій та діалогу стосовно соціальних, політичних та економічних проблем українського суспільства.
У вересні 2000 р. в Росії "ВЦИОМ"- ом був ініційований проект створення національного архіву соціологічних даних у Росії й у рамках цього проекту був створений архів даних СОФІТ.
15.1. Організація служби вивчення г.д. в ЗМІ
Соціологічні дослідження ЗМІ умовно можна підрозділити на 2 групи:
1. дослідження типології читачів, слухачів, глядачів, а також визначення границь впливу даного органа ЗМІ. У результатах даних досліджень більше зацікавлені самі ЗМІ, це інформація для "внутрішнього користування".
2. дослідження із широкого спектра суспільно значимих проблем. У цьому випадку від ЗМІ потрібна коректність і дотримання принципів соціології як науки. Інакше використання даних подібних досліджень здобуває форму прямого тиску на суспільну думку.
15.2. Методи і техніка організації опитування г.д. в ході підготовки до виборів.
Метод - основний спосіб збору, обробки й аналізу даних.
Техніка - сукупність спеціальних прийомів для ефективного використання того або іншого методу.
Методи соц.: 1)фокуса-групи й фокусовані інтерв'ю, інші "якісні" методи вивчення громадської думки, що дозволяють найбільше точно виявити відтінки думок виборців, їхні мотиви й критерії прийняття рішень; 2) кількісні соціологічні опитування; 3) інтерв'ю з експертами - представниками місцевих элит;
Методи політ.: tracking poll, exit poll, panel poll.
За результатами аналітичної роботи складається "передвиборна карта" округів, що включає найважливіші характеристики, облік яких необхідний для проведення успішної політичної кампанії. Даються рекомендації з вибору оптимальних територій для ведення виборчих кампаній.
16.1. Система факторів формування громадскої думки.
Етапи: 1. Сприйняття реформації (об'єктивної, суб'єктивної, тенденційної й т.д.) на рівні окремих людей. 2. Висновки й оцінки індивідуума - на основі наявних знань,досвіду, уміння аналізувати, рівня інформованості. 3. Обмін наявною інформацією, висновками, дискусії з іншими людьми. 4. На цій основі, формування певної думки невеликої групи людей. 5. Обмін між невеликими групами й формування думки соціального шару. 6. Виникнення загальнонародної думки.
Компоненти формування г.д.: 1) ядро г.д. - об'єднання, система поглядів якого викор. як еталонне. 2) поле пошир. г.д. 3)соц. спілнота - елементи заг. умов спілної діялності 4)спільний

 
 

Цікаве

Загрузка...