WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Управлінська акмеологія - Реферат

Управлінська акмеологія - Реферат

майстерність і творчість в управлінській діяльності.
Майстерність в управлінській діяльності суміщає визначеність всієї структури процесів, яку вносить керівник в хід реалізації управлінської функції в конкретних умовах, гнучкість в залежності від умов і легкість здійснення процесів керівництва.
Визначеність, яку вносить управлінець в проектування свої дій, свідчить про розвитокмислення та здібності коректно і повно використовувати язикові засоби мислення. Гнучкість зміни структури процесів демонструє розвиненість рефлексивного механізму здібностей керівника. Легкість здійснення процесів свідчить про готовність і здатність співвідношення з вимогами того чи іншого типу структури процесів. Майстерність управлінця визначається рівнем розвитку рефлексивної самоорганізації, душевно-духовних якостей і психофізичної рухливості.
Зазначимо, що управлінські кадри, які націлені на особистісно-професійний розвиток, досягнення високого рівня професіоналізму, зазвичай досягають та реалізують свої плани в процесі професійної кар'єри.
В управлінській акмеології професіоналізм суб'єктів управлінської праці розкривається з різних позицій:
1. формування продуктивної Я-концепції управлінця-професіонала;
2. реалізація творчого потенціалу, особливо при прийнятті управлінських рішень;
3. формування психологічної готовності до високоефективної управлінської діяльності, в тому числі при екстремальних, кризових ситуаціях;
4. розвиток акмеологічної компетенції при формуванні управлінської команди і веденні кадрової роботи;
5. мотивація професійних досягнень в управлінській діяльності;
6. формування системи резервів функціональних можливостей при управлінні в екстремальних ситуаціях.
4. Акмеограма управлінця.
При створенні акмеограми використовується ідея "драбини рівнів", ідучи по якій і переходячи від щабля до щабля професіонал стає все ближчим до того рівня, який можна було б назвати - рівнем "акме", вершиною ділового потенціалу для певного професіоналу.
Темпи просування по драбині рівнів, динаміка пересування із затримками та прискореннями, точка максимуму, динаміка повернення по рівням і виписування зони максимуму, яку необхідно і є сенс аналізувати для розкриття самого ефекту приходу до "цієї вершини" виступають як вихідні критерії в побудові і аналізі акмеограми конкретного професіоналу чи групи професіоналів.
Структура професіоналізму управлінця визначається зовнішніми для людини вимогами, які витікають із особливостей типу діяльності, і внутрішніми загальними і індивідуальними особливостями суб'єктивного механізму. Відзначимо, що і динаміка, і темпи, і досягнення акме залежать від рівня розвитку і способу проявлення механізму рефлексивної самоорганізації управлінця.
Конкретні вимоги до здібностей управлінця оформлені в типових завданнях. Тому, розміщуючи завдання по рівню складності, можна співвіднести з ними рівень професіоналізму і акмеограма управлінця виникне в часовій осі, яка проектується на матеріалі аналізу професійного шляху управлінця.
Особливе місце приділяється розвиткові особистісно-ділових і професійно-важливих якостей управлінця, перш за все: сили особистості, само ефективності і відповідальності.
5. Акмеологічні технології в діяльності управлінця.
В рамках управлінської акмеології в останні роки проводяться досить інтенсивні та конструктивні дослідження по комплексній проблемі професіоналізму державних службовців, тому що багато державних службовців здійснюються комплексну управлінську діяльність. В цьому напрямку досліджуються такі питання:
- професійна підготовка кадрів держслужбовців (включаючи навчання і практичну підготовку);
- психолого-акмеологічна діагностика, яка визначає у держслужбовців наявність професійного типу особистості вибраній спеціальності і траєкторії розвитку;
- сприяння продуктивній орієнтації всередині професії (професійна спеціалізація);
- розробка моделей і алгоритмів оптимальної організації професійної діяльності службовця для різних її видів, рівнів та етапів;
- здійснення психолого-акмеологічної підтримки (тренінги, консультації) протягом професійного життя службовця;
- розробка ціннісно-особистісного профілю Я-концепції держслужбовця;
- розробка індивідуальних траєкторій професійної кар'єри держслужбовців.
Використання та розробка зазначених питань дозволить здійснити наступне:
- психолого-акмеологічний відбір спеціалістів по професійним і особистісним якостям;
- формування управлінської команди;
- врахування психологічних механізмів регулювання міжособистісних відносин держслужбовців;
- формування і корекція іміджу держслужбовців.
Для розв'язання технологічних завдань розробляються технології в рамках управлінської діяльності через її проблематизацію. Основою проблематизації виступає мислительна установка на можливість зміни процесуального рисунку в управлінській діяльності, які передбачають отримання більш високих результатів і перетворень здібностей у відповідності з технологічними вимогами.
Ідея акмеологічності технології і лежить в пошуку таких модифікацій в формі процесів, результатів, які закладають потенціал збільшення продуктивності управлінської діяльності, зміщуючи природне акме управлінця в сторону якісного росту.
Іншими словами, перехід до технологічного конструювання, використання резервів росту здібностей і їх проявленість в процесах діяльності, а також корекція потенціалу здібностей для отримання ефекту "вищих" досягнень - все це взаємозалежне в хорді застосування акмеологічних технологій для діяльності управлінця.
Найбільш доцільна форма акмеологічних технологій в практиці управлінської діяльності це ігромоделювання, агротехнічне проектування, та агротехнічна рефлексія в цілому.
Література:
1. Волков Ю. Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю.Г. Волкова. - Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
2. Головатый Н.Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. - К., 1999.
3. Головенько В.А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. - К., 1997.
4. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. - М. Издательский центр "Академия", 2002.
5. Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. - М.: Академический Проект, 2001.
6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів: Кальварія, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...