WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Проблеми соціалізації молоді - Реферат

Проблеми соціалізації молоді - Реферат

орієнтований на свідому орієнтацію на добування матеріальних статків власними силами. Молодь, яка є носієм такої стратегії найчастіше є активною, легко змінює рід занять і знаходить собі нове перспективне місце роботи, розраховує на свої власні сили.
Другий тип стратегії економічної поведінки - байдужо-конформістський. Для її носіїв робота взагалі не представляє собою реальної цінності, головний принцип життя для них - всі роботи одинакові, а краще взагалі не працювати. Ця група молоді не баготочисельна. Тільки кожен п'ятий із опитаних вважає, що робота це - неприємна повинність, а якщо її і виконувати, то вона повинна бути легкою, чистою і давати можливість спокійно жити. Прихильники такої життєвої стратегії орієнтуються, головним чином, на свою вдачу і готові як можна довше проіснувати на утриманні своїх батьків чи родичів. У випадку втрати робочого місця, вони легко змінюють професію і вид діяльності, так і не оволодівши професійними амбіціями. Вони не схильні до підвищення кваліфікації та професійний ріст на будь-якій роботі.
Третій тип стратегії економічної поведінки можна визначити як професійно-трудовий. Для її прихильників характерна орієнтація на роботу як на засіб розкриття і розвитку особистісних якостей, професійного росту, самоствердження в суспільстві. Вони прагнуть до такої роботи, яка б стала їхнім улюбленим ділом, викликала б задоволення, давала б можливість розвивати і застосовувати свої здібності і приносила б користь суспільству. Для цієї групи молоді властиві соціально-професійні стереотипи поведінки, що не дозволяє її опускатися до менш кваліфікаційної, хоча і більш оплачуємої роботи, яка принижує їхню професійну та особисту гордість. Такі молоді люди, як правило, кваліфіковані та добросовісні працівники.
Серед видів діяльності людей молодого віку в сфері економіки, за допомогою якої відбувається економізація є наступні три: 1) державна; 2) суспільна, підприємницька; 3) індивідуальна. Державний вид діяльності в області економіки пов'язаний із державними підприємствами та організаціями, а також із органами управління економікою. Вона характерна для підприємств залізниці, військово-промислового сектору. Підприємницька діяльність займає значний відсоток у економічній діяльності.
Політична соціалізація молоді відбувається в усіх країнах. Під політизацією розуміють сукупність такихформ діяльності, в результаті яких індивід засвоює політичну культуру, стаючи політичним суб'єктом. Говорячи простіше політична соціалізація - це процес входження молоді в політичне життя суспільства, яке передбачає оволодіння певними політичними цінностями, нормами, зразками поведінки.
Політично соціалізуватися означає вчитися політиці, ставати активними учасниками політичного життя, формувати політичну свідомість і самосвідомість, оволодіння демократичними цінностями. Виділяють два етапи політичної соціалізації - первинну і вторинну. Первинний етап - це сприйняття людиною політичних категорій. У ньому виділяють чотири аспекти процесу соціалізації:
- безпосереднє сприйняття дитиною політичного життя, отримання інформації через думку своїх батьків;
- "персонізація" політики, в ході якої політичні фігури стають певними зразками;
- "ідеалізація" цих політичних образів;
- "інституалізація" - ускладнення політичної картини і перехід до самостійного сприйняття політики.
Особливість первинної соціалізації полягає у тому, що молоді необхідно адаптуватися до політичної системи, до норм поведінки, ще не розуміючи їхньої сутності. Вторинна політична соціалізація характеризується тим, що цей етап пов'язаний з розширенням самостійного політичного досвіду молодої людини, його вмінням виробити індивідуальні політичні судження, переробляти отриману інформацію, формувати позиції.
У ході вторинної соціалізації особа здатна протистояти тиску і виражати свою здатність мати свою точку зору та ідейну позицію. Політизація виражає самокорекцію людини в політичних цінностях. Арсенал засобів політизації лежить від шкільного навчання до безпосередньої участі в управлінні державою.
Інститутами політизації виступають всі політичні і громадські організації, які складають політичну систему суспільства, всі органи і механізми влади. Результатом політичної соціалізації стають зрілі громадяни, які не є підвладними політичним коливанням, здатні без сторонньої допомоги і підказки прийняти рішення по важливим питанням. Така людина сама визначає свої позиції і несе відповідальність за свою поведінку. Зазначу, що політична соціалізація сучасної молоді проходить у дуже складний період ломки старих цінностей і формування нових соціальних відносин. Нестабільне соціально-економічне становище в країні знижує активність молоді, формує невпевненість у майбутньому.
Сучасна молодь є дезорганізована. Їй властиве: по-перше - песимізм; по-друге - агресивність, екстремізм та кримінальність. Молодь сьогодні не представляє сьогодні єдиної політичної сили, її електорат є роздрібненим.
Етнокультурна соціалізація молоді - це засвоєння молоддю здатності до збереження національної культури, відтворення традицій, підтримка міжнаціонального спілкування і збагачення культур. Зміст етнокультурної соціалізації молоді полягає перш за все у вивченні рідної мови і її використанні. Дальше - це засвоєння основ рідної національної культури і використання її на практиці. Сьогодні ми спостерігаємо наступну картину: старші підлітки формують свою етнокультурну автономність: у спілкуванні між собою використовують свою молодіжну мову, форму одягу, тобто свою молодіжну субкультуру.
Література:
1. Волков Ю. Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю.Г. Волкова. - Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
2. Головатый Н.Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. - К., 1999.
3. Головенько В.А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. - К., 1997.
4. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. - М. Издательский центр "Академия", 2002.
5. Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. - М.: Академический Проект, 2001.
6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів: Кальварія, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...