WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Проблеми соціалізації молоді - Реферат

Проблеми соціалізації молоді - Реферат

домашнього господарства і виховання дітей. Розширення системи побутового обслуговування, відпочинку, дитячих закладів створюють умови для того, щоб сім'я частково, або навіть повністю звільнилася від своїх обов'язків стосовно виховання дітей. Відбувається редукція сім'ї. Сім'я сьогодні зосереджена на своєму внутрішньому житті, задоволенні побутових потреб, моральні обов'язки батьків розмиті, або повністю втрачені.
У діяльності сім'ї стосовно формування індивідів нового покоління виділяють три основних види діяльності: 1) діяльність державних, недержавних та громадських організацій; 2) діяльність самої сім'ї, батьків по формуванню нового покоління аж до їхнього повного перетворення на дорослих; 3) діяльність самих індивідів нового покоління стосовно власного становлення і розвитку. Зокрема, діяльність самих індивідів стосовно особистого становлення в рамках батьківської сім'ї проходить ряд етапів, які пов'язані із віковими періодами. Спочатку діти є лише об'єктом виховання, пізніше вони стають особистостями, суб'єктами, які здатні до певної більш чи менш простої чи складної діяльності стосовно батьків, родичів. Важливо відзначити, що саме в сім'ї проходить більшість представників молоді свої вікові стадії, фази розвитку дитинство, юність, більшість так і продовжують жит в сім'ї у молоді роки (до 30 років).
Юнаки та дівчата у різний період покидають батьківську сім'ю, переїжджаючи в інший населений пункт, чи переселяються в інші квартири, чи гуртожитки. Батьківська сім'я має визначну роль в суспільному становленні молоді тобто в мезосоціалізації.
Крім батьківської сім'ї значну роль на мезосоціалізації відіграє створення власної сім'ї молодими людьми, тому, що це важливий етап в їхньому житті, він служить однією із ознакпереходу до статусу дорослого стану. Сучасне суспільство є зацікавленим в тому, щоб представники нових поколінь створювали міцні сім'ї, щоб було створено всі умови для виховання дітей у молодих сім'ях.
Охорона здоров'я молоді теж є складової мезосоціалізації. Це питання представляє важливу інфрасферу її життєдіяльності. Зрозуміло, що охорона здоров'я, яка обслуговує молодь, є частиною всієї системи охорони здоров'я. Мета медичних та інших закладів та організацій, які турбуються про молодь - це збереження та зміцнення здоров'я, попередження і лікування захворювань, забезпечення майбутньої працездатності. До завдань служб охорони здоров'я додалася і така, як контроль за біосферою, за станом оточуючого середовища.
Біосферні катаклізми, катастрофи і кризи доповнюються також і суспільними труднощами (п'янство, алкоголізм, наркотизація, знищення генофонду молоді за допомогою різних медичних препаратів сумнівного походження). Розрізняють три види діяльності в галузі збереження здоров'я молоді: 1) державна; 2) недержавна, яка пов'язана із функціонуванням недержавних медичних закладів, фізичних кабінетів; 3) діяльність молоді, яка користується послугами цих закладів.
На мезосоціалізацією впливає також і система освіти та виховання. Вона повинна бути однією із суттєвих характеристик для мезосоціального, економічного, політичного, етнокультурного розвитку. Значний вклад в дослідження проблеми освіти та виховання вніс Сухомлинський, він писав: "виховний ідеал школи - всесторонньо розвинута особистість. Гармонічний та всесторонній розвиток означає єдність праці, духовного багатства всіх сфер діяльності людини, моральну чистоту його поведінки, взаємин із іншими людьми, фізична досконалість, багатство смаків та запитів, багатогранність суспільних та особистих інтересів".
Філософія освіти та виховання широко досліджується в наші дні закордоном. Так, американський вчений Д. Файблеман в книзі "Освіта і цивілізація" бачить завдання освіти не стільки у набутті знань, скільки в боротьбі з неграмотністю, в розширенні кругозору людини. всі освітні програми на думку автора, повинні включати викладання трьох основних елементів: теоретичних принципів, практики, а також взаємозв'язків між ними.
Французький вчений О. Ребуль у монографії "Філософія освіти" пише, що розуміння цілей освіти тісно пов'язана із розумінням природи людини. людська природа неможлива без виховання, але виховання може не все. Проте, якщо і освіта не все може, то нічого не можливе без них. Автор виділяє п'ять основних с особливостей шкільної освіти і викладання: необхідність набуття певної суми знань на все життя, їх систематизація, дидактичне переосмислення, їх аргументованість. Крім цього школа повинна забезпечити виховання тих моральних якостей, які не формує сім'я, виробництво, а саме: рівність, справедливість, критичний дух. Автор приходить до висновку, про те, що "школа є в наші дні одним із самих процвітаючих інститутів: її можливості ростуть , як і росте тривалість навчання.". Розкриваючи суть системи освіти у сучасному світі, необхідно відмітити, що ця система є дуже важливою для життєдіяльності молодих людей, адже перебування на навчанні молоді є тривалим.
Підведемо деякий підсумок. Батьківська сім'я у більшості молоді пов'язана із їхнім становленням і розвитком протягом всього періоду молодості і навіть значно пізніше. Система охорони здоров'я, також супроводжує молодь протягом всього проміжку часу їхнього становлення. Державна, приватна та громадська інфрасфера виховання і навчання охоплює своїм впливом старших підлітків, багатьох юнаків та дівчат, і певну частину молоді. І на кінець створення власної сім'ї, забезпечення її життєдіяльності, виховання в ній вже власних дітей. Все вище перераховане складає структуру мезосоціальної сфери.
Під економізацією молоді розуміють реалізацію певних програм - освоєння ними певних професій і спеціальностей, систематична участь у виробництві матеріальних чи духовних цінностей.
Узагальнення даних соціологічних досліджень дозволяє зробити висновок, що сучасним молодим людям властиві три основних стратегії економічної поведінки, в залежності від того, як вони оцінюють роль трудової діяльності у своєму житті і в розвитку суспільства. Перша, найбільш поширена - стратегія прагматичної економічної поведінки. Вона базується на відношенні до роботи виключно як до джерела матеріального благополуччя. Вона властива більшості юнаків та дівчат. Зокрема 92% опитаних виражають прагнення до такої роботи, яка б давала можливість високого матеріального заробітку. Такий тип поведінки найбільш близький до ринкової, тому що

 
 

Цікаве

Загрузка...