WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Прикладна акмеологія - Реферат

Прикладна акмеологія - Реферат

військової праці на попередніх етапах у військових навчальних закладах;
- по-четверте: моделі, алгоритми і технології продуктивної життєдіяльності в армійських умовах; при цьому враховується, що кожна людина досягає вершин найбільш оптимальним для нього шляхом, який дає можливість вийти на високий рівень професіоналізму, розвинути, підтримати і ефективно задіяти стабільний творчий потенціал, опираючись на можливості індивідуального самовизначення, самоорганізації, самоосвіти, самовдосконалення; особливе місце займають питання реалізації потенційних можливостей солдата, прапорщика, офіцера як в повсякденній службі так і в екстремальних умовах - на бойовому чергуванні, в тривалих походах, при виконанні службових завдань і веденні бойових дій;
- по-п'яте: дослідницько-розвиваючий практикум акмеологічного супроводу ратної праці і повсякденного життявійськовослужбовців. Він включає дослідницький, корекційно-розвиваючий, консультативно-інформаційний інструментарій.
Отже, військова акмеологія може бути представлена як науковий і прикладний напрямок акмеології, що розвинувся на стику природничих, суспільних і військово-технічних наук.
5. Медична акмеологія.
Медицина, як система наук, практична діяльність спрямована на збереження і зміцнення здоров'я людини, продовження його життя, попередження і лікування хвороб і акмеологія, зусилля якої спрямовані на особистісний і професійний розвиток , вдосконалення особистості тісно взаємопов'язані. Медицина по своїй суті акмеологічна, тому що її основна мета - здоров'я людини. тілесне, психічне, професійне здоров'я, яке проявляється високим станом працездатності, фізичної і духовної гармонії і є найбільш бажаним, оптимальним для кожної людини станом. Про доцільність взаємозв'язку акмеології і медицини висловлювали думки М. Пирогов, В. Бехтеров, Б. Ананьев.
Таким чином, медична акмеологія - наука про медичне забезпечення акмеологічного процесу - процесу особистісно-професійного розвитку людини, а також про досягнення професіоналізму в праці медичного працівника. Предметом медичної акмеології є вивчення механізмів, закономірностей досягнення спеціалістом-медиком вершин в професійному і особистісному розвитку; методів збереження, закріплення, відновлення психічної стійкості, професійного здоров'я, досягнення професійного довголіття. Мета медичної акмеології відображає взаємодоповнюючий характер акмеології і медицини, її суть можна охарактеризувати такими двома положеннями:
- збереження, закріплення, відновлення психічної стійкості, професійного здоров'я, досягнення професійного довголіття;
- оптимізація процесу удосконалення медичного працівника в його особистісному і професійному розвиткові.
Розглянемо основні категорії медичної акмеології. До них належать: психічна стійкість спеціаліста, професійне здоров'я, професіоналізм медичного працівника.
Психічна стійкість спеціаліста - рівень розвитку і гармонійність прояву вольових емоційних, інтелектуальних якостей спеціаліста, які визначають його здібність успішно виконувати завдання професійної діяльності. Професійне здоров'я - якість життєдіяльності спеціаліста, яка характеризується досконалою адаптацією до впливів факторів професійного середовища, яка забезпечується достатнім для виконання певного виду професійної діяльності функціональним резервом організму і яка проявляється станом працездатності, фізичного і духовного благополуччя. (у даному випадку використовується концепція професійного здоров'я В. Пономаренка, яка розроблена в авіокосмічній медицині. Дана концепція орієнтує не на діагностику змін в стані здоров'я і встановленні діагнозу, а на оцінку функціональних резервів організму людини. Такий підхід базується на властивостях організму зберігати задані компенсаторні і захисні механізми, які забезпечують працездатність і на здатність до відновлення робочого стану у відповідності до об'єкту і виду професійної діяльності. досягнення професійної майстерності нерідко відбувається на фоні сформованих численних хронічних захворювань).
Професіоналізм медичного працівника - інтегральна характеристика особистості, поєднання психологічних якостей, які забезпечують продуктивне вирішення професійних завдань - збереження, укріплення здоров'я людини, продовження його життя, попередження і лікування захворювань. Слід зазначити, що досягнення вершин професіоналізму відбувається не будь-якою ціною, а екологічно для організму, в рамках природних норм, без шкоди для оточуючих.
Праця лікаря здійснюється в таких напрямках: діагностика, лікування і профілактика захворювання - і вимагає наявність навиків постановки діагностичної, лікувальної і профілактичної задачі. Цей процес, як правило, здійснюється в умовах мінливих вихідних даних (симптоми, синдроми можуть проявлятися і зникати, по-різному між собою поєднуватися), браком часу (при здійсненні медичної допомоги при невідкладних ситуаціях, при масовому поступленні в лікувальний заклад хворих). Ціна недоліків і помилок лікарської діяльності визначається дуже дорогою ціною - здоров'ям і життям пацієнта. Лікар діє в умовах проблемної нестандартної ситуації, яка створена неповторністю організму і особистості хворого.
Для лікарської діяльності характерні: інтелектуальна складність, монотонність, ризик і відповідальність, етичні проблеми, міжособистісні конфлікти. Монотонність, етичні проблеми і конфлікти часто стають причинами психосоматичних захворювань медичних працівників.
При визначенні еталону особистості лікаря у відповідності з очікуваннями хворих перевагу віддають лікарям своєї статті, і більш старшого віку. Еталон лікаря включає: розум, захопленість роботою, уважність, почуття обов'язку, терпіння, інтуїцію, серйозність, доброту, почуття гумору.
Література:
1. Волков Ю. Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю.Г. Волкова. - Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
2. Головатый Н.Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. - К., 1999.
3. Головенько В.А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. - К., 1997.
4. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. - М. Издательский центр "Академия", 2002.
5. Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. - М.: Академический Проект, 2001.
6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів: Кальварія, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...