WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Прикладна акмеологія - Реферат

Прикладна акмеологія - Реферат

(уміння відбирати, групувати і поновляти навчальний матеріал, вміння вивчати учнів, їх пам'ять, мислення увагу, прогнозувати їх зону найближчого розвитку; вміння підбирати методи, засоби і форми навчання і виховання, які є адекватними до здібностей учнів, вміння ставити проблеми і проводити дослідження);
- професійні педагогічні позиції: вчитель-предметник, методист, майстер, новатор, дослідник;
- професійно важливіриси особистості;
- педагогічну ерудицію і освіченість;
- педагогічне мислення;
- педагогічну інтуїцію;
- педагогічну імпровізацію;
- педагогічну спостережливість; педагогічний оптимізм.
Друга сторона професіоналізму - компетентність в педагогічному спілкуванні містить:
- знання про задачі і засоби спілкування, педагогічну етику;
- педагогічну емпатію, співпереживання;
- педагогічний такт.
Третя сторона професіоналізму - зрілість особистості педагога містить:
- професійні і педагогічні позиції, само діагностику;
- педагогічну рефлексію.
3. Соціальна акмеологія як напрямок прикладної акмеології набула поширення під час дослідження проблем професіоналізму соціальних працівників у важких умовах перехідного періоду. Соціальна акмеологія охоплює галузі діяльності, які відносяться до професійних груп "людина - людина", "людина - суспільство", а тому у неї самі тісні зв'язки із соціальною психологією праці в особливих випадках. Історично соціальна робота виникла із меценатства та благодійництва, а сьогодні суспільству потрібно не поодинокі акції милосердя, а сильна соціально-орієнтована державна політика. Значення соціальної роботи суттєво зросло в роки реформ, коли стали інтенсивно поширюватися соціальні явища - безробіття, низький соціальний захист, а суспільство до таких подій виявилося зовсім неготовим. На сьогоднішній день рівень соціальної роботи в країні не є задовільним, це пов'язано із такими причинами, як: економічні труднощі і недостатня кількість професіоналів в цій дуже делікатній і відповідальній сфері діяльності. за кордоном, особливо в США, Німеччині, Японії, Фінляндії давно проводяться інтенсивні наукові дослідження в цій області, розроблені стандарти діяльності соціальних працівників, системи вимог до них і до їхньої діяльності, які розглядаються як моделі професіоналізму. Ситуація в науково-практичному плані змінилася на краще із початком функціонування соціальної акмеології.
У центрі уваги соціальної акмеології стоїть проблема професіоналізму соціальних працівників, виявлення умов і факторів, які підвищують ефективність їх діяльності, стимулюючих прогресивний особистісний розвиток. Розроблені моделі професійної компетентності для різних категорій соціальних працівників, які стали для них важливим професійним орієнтиром. Описана система необхідних психологічних якостей і методів їх розвитку. Виявлено психологічні протипоказання до соціальної роботи, а також види професійної "деформації" соціальних працівників, розроблені методи їх компенсацій і подолання. Створюються наукові основи системи соціально-психологічної і психофізіологічної реабілітації через те, що діяльність багатьох соціальних працівників здійснюється із значними психологічними і енергетичними затратами і її можна віднести до діяльностей яка відбувається в особливих умовах. Особливістю досліджень є їх нерозривний зв'язок не тільки зі специфікою діяльності соціальних працівників, але й із дуже складними особливостями тих, з ким вони працюють (об'єкти соціальної роботи). Це перш за все незайняте населення, безробітні, пенсіонери, особи із обмеженими можливостями, серед них є особи, які знаходяться в кризових ситуаціях. Це стало основою віднесення соціальних працівників до категорії спеціалістів, які здійснюють свою діяльність в особливих умовах.
4. Військова акмеологія - науковий і прикладний напрямок акмеології, який розвивається на стику природничих, суспільних і військово-технічних наук, які вивчають феноменологію індивідуальних і групових суб'єктів військової служби, закономірності, механізми, умови і фактори їх продуктивного розвитку і реалізації в реальній життєдіяльності. Об'єктами військової акмеології у силових структурах України виступають військовослужбовці і військові колективи, предметом - цілеспрямована їхня активність по розвитку і продуктивному використанню власного творчого потенціалу в інтересах військової служби і задоволення життєвих потреб.
Суспільство на всіх етапах свого розвитку в числі основних своїх інститутів утримувало армію. Саме в армії акумулювалися передові досягнення думки і практики кращих людей в країні. Про вершини служіння Батьківщині говорять легенди, історичні факти, ратні подвиги кращих синів батьківщини: Ілі Муромця, Суворова, Жукова та ін. Враховуючи, що предметом військової акмеології є соціальні суб'єкти, які функціонують в армійському середовищі, об'єктивні і суб'єктивні фактори, які сприяють і перешкоджають у досягненні ними вершини життя і творчості військово-професійної діяльності, необхідно вважати закономірним інтерес до видатних людей і їх життєвому шляху. Отже, великий історичний спадок є безцінним джерелом, який вказує на виняткову важливість досвіду видатних особистостей. Їх відданість зробленому виборі, самовідданість, працелюбство і професіоналізм забезпечили їм досягнення власних вершин і дозволило зробити значний особистий внесок в спільну справу охорони вітчизни.
Військова акмеологія базується на досягненнях загальної та прикладної акмеології, проте базовою наукою виступає військова психологія, яка володіє певними своїми специфічними категоріальними поняттями, а саме: психологія бою, ризик, прийняття рішень в екстремальних умовах, екстремальна життєдіяльність, бойова підготовка.
Наукові інтереси військової акмеології багатопланові, серед них такі проблеми:
- по-перше: військовослужбовець, який досягнув ступеня своєї зрілості і певного рівня розвитку як індивід і особистість а також як суб'єкт військової праці; в якості групового суб'єкту діяльності виступають військовий професійний колектив;
- по-друге: взаємозв'язки між мікро характеристиками військовослужбовця (індивід - особистість - суб'єкт військового труда - індивідуальність); вагоме місце посідають питання створення умов для просування соціального суб'єкту до особистісних вершин;
- по-третє: професіоналізм військовослужбовця як визначна передумова для продуктивної військової праці в таких системах, як: людина - людина, людина - військовий колектив; людина - техніка; значну роль займають питання підготовки до

 
 

Цікаве

Загрузка...