WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Прикладна акмеологія - Реферат

Прикладна акмеологія - Реферат


Реферат на тему:
Прикладна акмеологія
ПЛАН
1. Прикладні наукові напрямки акмеології.
2. Педагогічна акмеологія (сутність, критерії та рівні професіоналізму педагога, види професійної компетенції педагога, акмеограма педагога).
3. Соціальна акмеологія.
4. Військова акмеологія.
5. Медична акмеологія.
1. Прикладні наукові напрямки акмеології.
Як і в будь-якій іншій новій науці, в розвитку акмеології можна спостерігати дві тенденції перша: до інтеграції акмеологічних знань, а друга до її диференціації. Інтегративні тенденції в акмеології обумовлені необхідністю подальшої роботи по створенню її теорії і методології. Диференціація є природнім наслідком формування її нових напрямків на стику з іншими науками. Зокрема, сьогодні формуються напрямки, які претендують на самостійний статус, до них належить: педагогічна акмеологія, військова акмеологія, соціальна акмеологія, юридична акмеологія, акмеологія діяльності в особливих екстремальних умовах. Отже, можна констатувати, що окрім загальної акмеології досить інтенсивно розвиваються її прикладні напрямки.
Розглянемо понятійний апарат прикладної акмеології. Об'єктом прикладних напрямків акмеологічних досліджень є особистість, яка прогресивно розвивається, самореалізується в конкретному виді діяльності, і яка досягає в цій діяльності вершини професіоналізму. Предметом є закономірності, механізми, умови і фактори, які сприяють високим професійним досягненням в конкретній галузі діяльності а також розвитку професіоналізму особистості і діяльності. Завдання прикладних напрямків акмеології в цілому співпадають із завданням загальної акмеології але при обов'язковому врахуванні професійної специфіки.
Першими прикладними напрямками акмеології стали ті, які орієнтовані на професійні сфери, що безпосередньо пов'язані з буттям і життєдіяльністю людини, але за якими та наука, в якій проблема професіоналізму є однією із актуальних. Так з'явилася педагогічна, військова, управлінська акмеології. В процесі становлення практичних напрямків акмеології зустрічається чимало труднощів. Зокрема до труднощів загального порядку відносять недостатню кількість прикладних акмеологічних досліджень в конкретних областях професійної діяльності, відсутність загальновизнаних еталонів високого професіоналізму. Наприклад, такі еталони не є розробленими в політичній, управлінській і юридичній акмеології.
2. Педагогічна акмеологія.
Педагогічна акмеологія на сьогоднішній день є найбільш розвинутим напрямком прикладної акмеології. Анатолій Олексійович Деркач та Володимир Георгієвич Зазикін вважають, що розвиток саме педагогічної акмеології послужив значним імпульсом для становлення загальної акмеології і її прикладних наук.
Педагогічна акмеологія - наука про шляхи досягнення професіоналізму в праці педагога. Головним результатом роботи педагога є наявність позитивних якісних змін в: оволодінні уміннями, знаннями та навичками, що відповідають освітнім стандартам, які прийняті в суспільстві; формування якостей особистості, які необхідні для активної життєдіяльності особистості в суспільстві. Отже, сутність педагогічної акмеології полягає у:
- визначенні шляхів досягнення педагогом професіоналізму;
- гуманістичній орієнтації на розвиток особистості учнів засобами окремих навчальних предметів;
- виборі педагогом способів своєї діяльності з урахуванням мотивів, ціннісних орієнтацій, цілей;
- підготовка учнів до наступних педагогічних впливів.
Педагогічна діяльність полі функціональна і включає багато різних видів і напрямків діяльності: навчаюча, розвиваюча, виховна, діагностична, корекційна, консультативна, управлінська, організаційна, рефлексивна, самоосвітня. Суб'єктами педагогічної діяльності є: педагоги (вчителі, вихователі, викладачі), учні і їх батьки, дорослі студенти, управлінці, методисти, організатори в сфері освіти. Беручи до уваги, те що педагогічна акмеологія досліджує шляхи професіоналізму педагога, доцільно з'ясувати саме явище професіоналізм педагога.
Отже, професіоналізм педагога - це інтегральна характеристика педагога, яка передбачає володіння ним видами професійної діяльності і наявність у педагога професійно важливих якостей, які забезпечують ефективне вирішення професійних педагогічних завдань по навчанню і вихованню дітей і дорослих. Професіоналізм педагога повинен відповідати таким критеріям:
- об'єктивні критерії: ефективність педагогічної діяльності (основних її видів - навчальної, розвиваючої, виховної, а також допоміжних - діагностичної, корекційної, консультативної, організаційно-управлінської, самоосвітньої);
- суб'єктивні критерії: стійка педагогічна спрямованість (бажання залишатися на професійній ниві), розуміння ціннісних орієнтацій професії педагога, задоволеність працею;
- процесуальні критерії: використання педагогом гуманістично спрямованих способів, технологій у своїй праці;
- результативні критерії: досягнення в педагогічній праці результатів, які необхідні суспільству.
Педагогічна акмеологія виділяє рівні та етапи професіональної діяльності і зрілості особистості педагога. Основні рівні:
- рівень оволодіння професією, він має на меті адаптацію до професії, первинне засвоєння вчителем норм, менталітетів, необхідних прийомів, технологій;
- рівень педагогічної майстерності (використання у своїй діяльності кращих зразків передового педагогічного досвіду, володіння прийомами індивідуального підходу до учнів, здійснення особистісно-орієнтованого навчання);
- рівень самоактуалізації педагога в професії (усвідомлення можливостей педагогічної професії для розвитку своєї особистості, саморозвиток себе за допомогою професії);
- рівень педагогічної творчості (внесення особистісного творчого вкладу, внесення авторських пропозицій, які стосуються як окремих завдань, прийомів, засобів, методів, форм організації процесу навчання, так і створення нових педагогічних систем навчання та виховання).
Професіоналізм педагога включає в себе такі три сторони:
- ефективне з високою результативністю виконання видів педагогічної діяльності;
- повноцінне гуманістично орієнтоване педагогічне спілкування, яке спрямоване на забезпечення співробітництва з іншими учасниками педагогічного процесу (з учнями, з колегами, адміністрацією);
- зрілість особистості педагога.
Перша сторона професіоналізму педагога включає в себе:
- знання про сутність праці вчителя, про психологічні і вікові особливості учнів, про зміст шкільних програм;
- педагогічні вміння

 
 

Цікаве

Загрузка...