WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСоціологія → Громадська структура молодіжного і дитячого руху в Україні - Реферат

Громадська структура молодіжного і дитячого руху в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Громадська структура молодіжного і дитячого руху в Україні
ПЛАН
1. Громадські об'єднання у системі молодіжного і дитячого руху.
2. Особливості діяльності молодіжних організацій (ознаки, функції МО).
3. Типологізація молодіжних організацій.
4. Основні риси громадських структур на сучасному етапі розвитку України.
1. Громадські об'єднання у системі молодіжного і дитячого руху.
Молодіжний та дитячий рух як система складається із 3-х підсистем, зупинимося на характеристиці організаційно-інституційної підсистеми. До її складу входять: державні структури та громадські структури. Головними у цій підсистемі є державні інститути, проте необхідно зазначити, що провідними і найбільш значимими в ній були і залишаються громадські самодіяльні структури. Основна причина такого стану речей: існування молодіжного руху довший час лише у формі громадських, самодіяльних об'єднань, а державні інститути молодіжного руху активно почали формуватися лише останні 10-12 років.
На думку більшості юнологів, громадська структура молодіжного руху складається з таких громадських об'єднань:
? серцевина молодіжного руху, найбільш важливою його ланкою є молодіжні організації, тобто під різними назвами (союзи, спілки, асоціації, рухи...) вони різні за назвою, за масштабами діяльності, за політичним забарвленням;
? різноманітні громадські молодіжні та дитячі фонди (зокрема: Дитячий фонд України, благодійний фонд підтримки робітничої та селянської молоді, Український фонд студентів, Український фонд студентів, Фонд "Молода Україна");
? аматорські клуби за інтересами, що різняться як за напрямками (культурологічні, спортивні...) так і за формами діяльності;
? молодіжні об'єднання, які не мають чітко вираженої організаційної структури, програмних документів їх називають "неформальні групи". До 80-х років "неформалами" називали майже всі молодіжні організації окрім комсомольської та піонерської. Сьогодні "неформальна група" - це група людей яких зв'язують особисті, не закріплені організаційно та не оформлені юридично зв'язки.
? релігійні молодіжні об'єднання;
? молодіжні секції, філії, "крила" при дорослих громадських організаціях та партіях;
? молодіжні підприємства, госпрозрахункові установи, що діють при громадських молодіжних організаціях, а також окремі об'єднання молоді, які займаються виробничою, комерційною діяльністю не в межах громадських об'єднань (наприклад студентські загони МЖК, молодіжний туризм).
? сьогодні виділяють як самостійну групу і студентські об'єднання (профспілкові організації студентів, фахові студентські організації та об'єднання за інтересами, органи студентського самоуправління).
2. Особливості діяльності молодіжних організацій.
Більше 90% молоді входять до молодіжних громадських організацій, отже варто досконало з'ясувати що юнологи конкретно розуміють під поняттям "молодіжної громадської організації". Зокрема Корнієвський та Якушик дали визначення терміну молодіжної громадської організації яке є досить точним, проте переобтяжене філософським змістом.
Отже, "МГО - це певні молодіжні суспільні сили, які: а) в тій чи іншій степені усвідомлюють свою специфічність, особливість своїх власних інтересів і свого місця і ролі в суспільстві; б) здійснюють певну суспільно значиму діяльність, яка напрямлена на реалізацію їхніх інтересів; в) мають чіткі внутрішні структури".
Серед всіх визначень молодіжних організацій найбільш науковим, яке відповідає реаліям сьогодення є те, яке дане в Законі України "Про молодіжні і дитячі громадські об'єднання" від 1 грудня 1998. молодіжні громадські організації - це об'єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення і захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших суспільних інтересів.
Дитячі громадські організації (там же) - це об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, що напрямлена на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, а також соціальне становлення їх як повноправних членів суспільства.
Іншими словами, молодіжні організації це те місце де молоді люди можуть розвивати та представляти свої інтереси. Будь-яка молодіжна громадська організація має чотири головні ознаки.
Ознаки молодіжних громадських організацій:
? офіційно оформлене членство (причому у різних формах: видача членських квитків, нагрудних значків...);
? участь членів об'єднання у створенні його матеріальної бази у тому числі шляхом сплати вступних і членських внесків;
? участь у самоуправлінні об'єднання (тобто участь у загальних зборах організації, бути членом секретаріату, або членом виконавчих органів - правління);
? обов'язкова наявність статуту об'єднання, інколи можливо програми чи іншого програмного документу.
Процес створення і становлення молодіжних громадських організацій різноманітний, проте він в цілому має чотири основних стадії. Отже, стадії створення молодіжних організацій є такими:
? номінальна стадія молоді люди лише об'єднуються в організацію, причому цей процес є стихійним, а тому зв'язки між ними є досить слабкі;
? стадія формування, коли формуються зв'язки між членами організації а також розвиваються внутрішні структури
? консолідуюча стадія характеризується чітким визначенням лідерів, формуванням активу, розподіленням функцій та обов'язків
? заключна стадія пов'язана із завершальним оформленням організації, коли вже прийняті основні документи - програми та статут
Молодіжна громадська організація виконує наступні функції:
? організаційну, вона пов'язана як із процесом об'єднування молоді на основі спільних інтересів в організацію так із навчанням молодих людей жити в колективі, звіряючи свої інтереси з інтересами інших людей даного колективу
? виховна - тобто організація виховує, вчить як хорошого так і поганому тому що відбувається великий вплив людини на людину
? комунікативна функція пов'язана із безпосереднім спілкуванням людей цієї організації між собою - це збагачує особистість навиками спілкування в колективі, окремій групі, мікро групі
? господарська функція полягає у слідую чому: участь молоді у вирішенні як власних так і загальнодержавних задач (наприклад, матеріальна база, засоби забезпечення діяльності організації)
3. Типологізація молодіжних організацій.
В Україні сьогодні діє більш, як 60 всеукраїнських молодіжних громадських організацій, 300 регіональних - вони мають досить широкий спектр діяльності (зокрема, політичні, нейтральні до політики, культурологічні, спортивні, відпочинкові). Якщо брати до уваги статистичні дані, на початок 1998 року в Україні діяло 1,5 тисячі місцевих громадських об'єднань; на початку 2002 року вже було зареєстровано 4,5 тисяч об'єднань і їхнє число значно зростає зкожним роком. Їх систематизація є досить нелегким завданням.
Аналізуючи літературу з приводу цього питання, зауважимо що більшість джерел досить однобоко висвітлюють дане питання. Відмітимо, що в науковій літературі існує декілька підходів до типологізації (іншими словами класифікації) молодіжних громадських організацій. Основні критерії класифікації молодіжних громадських організацій:
? особливості соціальної бази молодіжних організацій;
? специфіка генезису (виникнення), організаційні принципи і структура організації;
? основні функції молодіжної організації;
? місце молодіжної організації в суспільстві;
? особливості впливу на суспільні процеси.
Типологізація може здійснюватися з урахуванням наступних факторів:
? етнічні, расові приналежності учасників;
? стать молодих людей;
? регіональні особливості;
? вік учасників (діти, підлітки, молодь);
? професійні особливості учасників (студенти, бізнесмени...);
? стан здоров'я (організації інвалідів).
Можна також в основу класифікації покласти наступні принципи:
? особливості членства (індивідуальні, колективні, змішані)
? степені демократичності (демократичні, недемократичні)
? ступені відкритості (легальні, напівлегальні, нелегальні)
? відношенні до соціально-економічної політики у суспільстві (ультраліві, ліві, лівоцентричні, центричні, право центричні, ультраправі)
?

 
 

Цікаве

Загрузка...